Money Expo Mumbai

مانی اکسپو به یکی از بزرگترین رویدادهای آسیا تبدیل شده است که به راه حل های مالی و پول اختصاص دارد. این نمایشگاه 2 روزه به بازدیدکنندگان بینشی از روندهای فناوری مالی، نوآوری‌های بازار و راه‌حل‌های شرکت‌هایی که صنعت را متحول می‌کنند، داد. شرکت های مالی پیشرو در بازارهای سهام، ارز و ارزهای دیجیتال در نمایشگاه آتی شرکت کردند و بینش ارزشمند خود را به اشتراک گذاشتند. این نمایشگاه با بیش از 500 شرکت و 100 غرفه دار، نگاهی درونی به نحوه عملکرد این متخصصان در بازارهای امروزی ارائه کرد.

Choose the year

Join to our next event

Leave your contacts and we will inform you first about our our next occasion