در این مقاله

اشتراک گذاری

Bitcoin Network Transaction Volume Surpasses American Express: Research

اخبار صنعتی

Reading time

بر اساس یک تحقیق جدید، حجم تراکنش های سالانه شبکه بیت کوین در سال 2021 از برخی از شبکه های معروف صادر کننده کارت های اعتباری از جمله American Express (AmEx) و Discover فراتر رفته است.

به نقل از تحقیق منتشر شده در NYDIG Research Weekly در روز شنبه، بیت کوین در سال 2021 سه تریلیون دلار فروش داشته است که آن را بالاتر از شبکه های صادر کننده کارت اعتباری American Express (1.3 تریلیون دلار) و Discover ( (0.5 تریلیون دلار) قرار می دهد.

نویسندگان این مقاله، رئیس تحقیقات جهانی NYDIG، گرگ سیپولارو (Greg Cipolaro) و تحلیلگر پژوهش اتان کوچاو (Ethan Kochav) نیز دریافتند که در سه ماهه اول سال 2021، حجم تراکنش های شبکه بیت کوین نسبت به «حجم تراکنش های کل سال شبکه های صادر کننده کارت اعتباری» بیشتر بوده است.

آنها اظهار داشتند: «رشد این شبکه پرداخت که به تازگی تولد 13 سالگی خود را جشن گرفته، باورنکردنی است». اولین کارت American Express در سال 1958 صادر شده، در حالی که اولین کارت Discover در سال 1985 صادر شده است.

آنها اظهار داشتند: «رشد این شبکه پرداخت که به تازگی تولد 13 سالگی خود را جشن گرفته، باورنکردنی است». اولین کارت American Express در سال 1958 صادر شده، در حالی که اولین کارت Discover در سال 1985 صادر شده است.

اشتراک گذاری