در این مقاله

اشتراک گذاری

Limiting Proof-of-Work Crypto Back on the Table as EU Parliament Prepares Virtual Currencies Vote

اخبار صنعتی

Reading time

در پیش‌نویس MiCA که روز دوشنبه در پارلمان رای‌گیری خواهد شد، این شرط که ارزهای دیجیتال اثبات کار مانند بیت‌کوین ملزم به انتقال به فرآیند اجماع اثبات سهام که با محیط زیست سازگارتر هستند، گنجانده شده است.

فرآیند اجماع اثبات کار که زیربنای ارزهای دیجیتال محبوب مانند بیت کوین و اتر است، فرآیندی انرژی بری است. روش های محاسباتی آنها به دلیل مسائل پیرامون مصرف انرژی، مورد انتقاد قانونگذاران اتحادیه اروپا قرار گرفته است.

مطابق با یکی از نسخه‌های پیش‌نویس ارایه شده، دارایی‌های کریپتو «به دلیل روش اجماع آنها و برای تأیید تراکنش‌ها قبل از صدور، فروش یا اجازه انجام معاملات در اتحادیه اروپا، باید تابع هنجارهای پایداری محیطی باشند».

علاوه بر این، این پیش نویس گویای آن است که دارایی‌های کریپتوی انرژی بر که در اتحادیه اروپا استفاده می‌شوند، برای «تضمین انطباق با این استانداردها و نیز ایجاد و حفظ یک استراتژی عرضه مرحله‌ای» همچنان مورد نیاز هستند.

جامعه طرفداران ارزهای دیجیتال به سرعت به این خبر واکنش نشان دادند و برخی از جوامع ساکن در اتحادیه اروپا در مخالفت با این ایده با قانونگذاران خود تماس گرفتند.

اشتراک گذاری