در این مقاله

اشتراک گذاری

Singapore’s Central Bank Tightens Monetary Policy On Inflation Risks

اخبار صنعتی

Reading time

بانک مرکزی سنگاپور در روز سه شنبه تنظیمات سیاست پولی خود را تشدید کرد، زیرا محدودیت های عرضه جهانی و تقاضای قوی اقتصادی باعث افزایش فشارهای تورمی در سراسر منطقه شده است.

اقتصاد این شهر-دولت به ویژه در برابر نوسانات تورم جهانی آسیب پذیر است و اقدام سریع بانک مرکزی در حالی صورت می گیرد که فشار قیمت ها باعث نگرانی سیاست گذاران در سراسر آسیا می شود.

سلنا لینگ، رئیس تحقیقات و استراتژی خزانه داری OCBC، انتظار دارد که بانک مرکزی در ماه آوریل مجددا اقدامات خود را تشدید کند و اقدام روز سه شنبه را “سخت گیری جزئی” خواند.

او همچنین افزود: ” اگر آن ها امروز انقباض تهاجمی تری را اعلام می کردند، انتظارات در مورد ماه آوریل کاهش می یافت.”

مرجع پولی سنگاپور (MAS) که سیاست های پولی را از طریق تنظیمات نرخ ارز مدیریت می کند، گفت که نرخ بهای باند سیاسی آن افزایش کمی خواهد یافت.

عرض باند، که به عنوان نرخ ارز موثر اسمی یا NEER شناخته می شود، و سطحی که در مرکز آن قرار دارد، بدون تغییر خواهد بود.

اشتراک گذاری