20.02.2023

Copal مصر یک برنامه پولی متمرکز بر خانواده را معرفی می کند

Author: Iskander Ziyanurov

یک شرکت فین‌تک مصری کوپال با Mastercard برای ایجاد اپلیکیشنی همکاری کرده است که اعضای خانواده را به یک پلتفرم پرداخت متصل می‌کند که والدین کاملاً آن را کنترل می‌کنند.

این ویژگی به والدین این امکان را می دهد که پول نقد فرزندان خود را مدیریت کنند و به راحتی امور مالی آنها را ردیابی و کنترل کنند، همچنین از حفظ کمک هزینه های آنها اطمینان حاصل کنند، از هزینه های اضافی جلوگیری کنند و در مواقع اضطراری از در دسترس بودن بودجه اطمینان حاصل کنند.

علاوه بر این، این برنامه شامل مواد آموزشی آسان مالی است تا به کاربران در مورد مدیریت پول و پس انداز خود آموزش دهد و در عین حال به جامعه نیز کمک کند.

احمد رفعت، مدیرعامل کوپال می‌گوید: «چشم‌انداز کوپال پر کردن شکاف برای افراد بدون بانک و کم‌بانک از طریق معرفی محصولی است که به‌طور خاص برای رفع هر نیاز آنها طراحی شده است».