در این مقاله

اشتراک گذاری

در حال حاضر، نزدیک به 90٪ از تمام پرداخت های کارتی بدون تماس هستند

اخبار صنعتی

Reading time

کارشناسان بانک لویدز گزارش داده اند که هزینه‌های کارت‌های نقدی که با فناوری بدون تماس انجام می‌شوند در سه سال گذشته، از ۶۵ درصد به ۸۷ درصد افزایش یافته است.

با همه‌گیری کووید-19، رشد کارت‌های بدون تماس تسریع شد، این موضوع سبب آن شد که محدودیت آنها از 30 پوند به 45 پوند و سپس دوباره به 100 پوند افزایش یابد.

در رستوران ها دارد یعنی جایی که 93 درصد تراکنش ها در آنها صورت می گیرند، پرداخت بدون تماس بیشترین محبوبیت را دارند و در فروشگاه های رفاهی که میانگین قیمت خرید بالا است (68 درصد تراکنش ها) هم کمترین محبوبیت را دارند.

با محبوب بالای کارت‌های بدون تماس، بانک لویدز به تقاضای زیاد برای دریافت ویژگی آن اشاره می کند؛ این ویژگی ها به مشتریان اجازه می دهد تا لیمیت خود را تعیین کنند.

از زمانی که این ویژگی در پاییز 2021 معرفی شد، 800000 مشتری کارت نقدی برای مسدود کردن پرداخت‌های بدون تماس یا انتخاب محدودیت جایگزین، از این ویژگی استفاده کرده‌اند. بیش از نیمی از کسانی که لیمیت خود را تعیین کرده اند، مبلغی کمتر از 50 پوند را انتخاب کرده اند.

اشتراک گذاری