در این مقاله

اشتراک گذاری

Susquehanna Joins TP ICAP Digital Asset Platform As Market Maker Ahead of Launch

اخبار صنعتی

Reading time

بخش دارایی های دیجیتال Susquehanna به عنوان یک بازارساز، در پلتفرم دارایی دیجیتال TP ICAP که قرار است اواخر امسال راه اندازی شود، ثبت نام کرده است.

این بخش، نقدینگی این پلتفرم را فراهم خواهد کرد که شامل یک بازار عمده فروشی الکترونیکی خارج از بورس (OTC) برای معامله نقطه ای دارایی های کریپتو است.

بن هسلز (Ben Hessels) از بخش دارایی های دیجیتال Susquehanna گفت: «Susquehanna مدت زیادی است که نقدینگی بازارهای نقطه ای دارایی های دیجیتال و همچنین بازارهای آتی و مشتقات مختلف را تامین می کند. این همکاری TP ICAP – Susquehanna، زیرساخت ها و ارتباطات مورد نیاز سرمایه گذاران را به نقدینگی وصل می کند».

TP ICAP قبلاً نیز از پشتیبانی برخی از بازارسازها از جمله Virtu Financial، Flow Traders و Janes Streetبرخوردار بوده است. در عین حال، این شرکت منتظر دریافت مجوز قانونی از سازمان خدمات مالی بریتانیا است.

سیمون فورستر (Simon Forster)، یکی از رؤسای دارایی‌های دیجیتال TP ICAP، گفت: «خبر خوب این است که پذیرای یکی دیگر از ارائه‌دهندگان مهم نقدینگی در این پلتفرم هستیم، بدین ترتیب نقدینگی بیشتری اضافه می‌کنیم و با تخصص و مهارت بیشتر در خدمت شبکه جهانی مشتریان خود خواهیم بود».

اشتراک گذاری