Bu makalede

Paylaş

Likidite Oranı Nasıl Hesaplanır? – Nihai Kılavuz

Makaleler

Reading time

Para kazanmak her işletme sahibi için cazip olsa da, elinizdeki nihai kar, günün sonunda faturaları ödeyen şeydir. İşletme sahibi olarak şirketinizin likidite oranlarını izliyor musunuz? Değilse, bunları takip etmeniz yararlı olacaktır.

Firmanızın sadece banka hesaplarında para tutması, işletmenizi likit olarak nitelendirmez. Ayrıca, tüm cari varlıklarınız ve yükümlülükleriniz arasındaki korelasyonlar ile ilgilidir.

Bu yazıda, likiditenin ne olduğunu, likidite oranının ne olduğunu, en yaygın oran türlerinin ne olduğunu ve neden bu kadar önemli olduğunu bulacaksınız.

Önce likiditenin ne olduğuna bakalım.

Likidite Nedir?

Finans dünyasında likidite, belirli bir varlık veya menkul kıymetin fiyatlandırması üzerinde bir etkisi olmadan nasıl takas edileceğinin basitliğini açıklar. Bir varlık yüksek düzeyde likiditeye sahip olduğunda, tahmini getiriler veya piyasa fiyatı için hızlı ve etkili bir şekilde satılabilir. Satın alma ve satma fırsatları olmadığında, bu tür varlıkları takas etmek zordur, bu da likiditelerinin düşük olduğu anlamına gelir.

Nakitin en likit finansal varlıklardan biri olduğu düşünüldüğünde, likidite aynı zamanda bir varlığın ne kadar hızlı nakde çevrilebileceğini ifade edebilir.

Şimdi, üç ana likidite türüne daha yakından bakalım:

A) Varlık likiditesi: Daha önce de belirtildiği gibi, bir varlığın satın alınabileceği veya satılabileceği ve nakde çevrilebileceği kolaylık, onun likiditesi olarak adlandırılır. Nakit, piyasa değerini etkilemeden sorunsuz bir şekilde satılabildiğinden, herhangi bir varlığın en yüksek likiditesine sahiptir. Benzer şekilde, tahviller veya hisse senetleri de benzer şekilde yüksek likit yatırımlar olarak kabul edilir. Ancak her birinin likiditesi gerçek hisse senedinin talebine göre dalgalanacaktır. Öte yandan, gayrimenkul ve sanat eserleri likit olmayan varlıkların mükemmel örnekleridir, çünkü yüksek değerli olmalarına rağmen, satılması daha zor olabilir.

B) Piyasa likiditesi: Belirli bir finansal piyasadaki likidite, belirli bir varlığın satın alınacağı veya satılacağı mevcut durumu tanımlar. Piyasada çok sayıda alıcı ve satıcı olduğunda yüksek likidite vardır, çünkü varlığınızı tercih ettiğiniz oranda almak veya satmak daha basittir. Öte yandan, likit olmayan pazarlar, daha az piyasa katılımcısının olduğu pazarlardır. Pahalı koleksiyon ürünlerine veya diğer nadir pazarlara odaklanarak piyasada işlem yapmak istediğinizi söyleyin. Yeterli katılımcı olmadığı için varlıkların istediğiniz fiyattan satılmasını zorlaştırır. Ayrıca, borsaların bir finansal kriz sırasında likidite kaybetmesi muhtemeldir.

C) Muhasebe likiditesi: Muhasebe likiditesi, bir işletmenin menkul kıymetler, nakit, stoklar ve alacaklar gibi finansal taahhütleri ne kadar iyi yerine getirebileceğini tanımlar. Muhasebe likiditesi, yatırımcıların sıklıkla izlediği bir şirketin finansal istikrarı hakkında bilgi sağlar.

Şimdi, likiditenin ve ana çeşitlerinin daha net bir görüntüsüyle, likidite oranının neyi gösterdiğine bakalım.

Likidite Oranları Nedir?

Belirli varlıklar, belirli bir şirketin hisseleri gibi kolayca nakde dönüştürülebilir. Bununla birlikte, diğer, daha az popüler varlıkları nakde dönüştürmek daha karmaşıktır. Bir varlığın likiditesini anlamak, sermaye ve karlarını optimize etmek isteyen ancak aynı zamanda gerekirse paraya hızlı erişim isteyen şirket sahipleri için çok önemlidir.

Likidite oranlarını kullanarak, işletmeler varlıklarını, nakit rezervlerini ve yükümlülüklerini daha iyi anlayabilir ve yönetebilir. Bu nedenle, bu oranları nasıl hesaplayacağınızı ve yatırım stratejinize nasıl dahil edeceğinizi bilmek çok önemlidir.

Likidite oranı, bir borçlunun ekstra finansmana ihtiyaç duymadan mevcut borç taahhütlerini yerine getirme kapasitesini ölçmek için de kullanılır. Cari oran, hızlı oran ve nakit oranı gibi göstergelerin ölçülmesi, bireylerin likidite oranlarını hesaplamasına izin verir ve bu da bir şirketin borç yükümlülüklerini ve güvenlik marjını karşılama kapasitesini değerlendirir.

Likidite oranları en etkin şekilde karşılaştırmalı bir format kullanılarak ölçülebilir. Doğru hesaplamak için hem iç hem de dış analizler kullanılabilir.

Örneğin, likidite oranlarının iç çalışması için aynı finansal tablolar kullanılarak kaydedilen çok sayıda muhasebe aralığının kullanılması gereklidir. Analistler, devam eden faaliyetlerle ilgili geçmiş dönemleri değerlendirerek firmadaki gelişmeleri takip edebilirler. Genel olarak daha yüksek bir likidite oranı, bir işletmenin daha likit olduğunu ve mevcut kredilerini iyi bir şekilde kapsadığını gösterir.

Buna karşılık, harici bir rapor, birkaç işletmenin, hatta tüm bir sektörün likidite oranlarını inceler. Firmanın operasyon duruşunu rekabeti ile karşılaştırmak, kıyaslama hedefleri belirlerken yardımcı olur. Firmalar çeşitli finansman formatları talep ettiğinden, likidite oranı araştırması farklı işletmeleri karşılaştırırken bu kadar faydalı olmayabilir. Likidite oranı analizleri, farklı büyüklük ve ilgi alanlarına sahip işletmeleri ölçmek için kullanıldığında o kadar etkili değildir.

Ayrıca, likidite oranlarının, bir şirketin bir krizde kısa vadeli taahhütleri karşılama kapasitesini, cari borçları likit varlıklarla karşılaştırarak değerlendirdiğini unutmayın.

Şimdi, eğer teori daha açıksa, likidite oranlarının ana kategorilerine ve bunların nasıl hesaplanacağına daha yakından bakalım.

Cari Oran

Bir işletmenin bir yıl içinde kısa vadeli yükümlülüklerini yerine getirme kapasitesi cari oran (bazen işletme sermayesi oranı olarak da bilinir) kullanılarak değerlendirilir. Bu gösterge, bir işletmenin kısa vadeli borçlarını ödemek için cari varlıklarını nasıl sonuna kadar kullanabileceğini göstermektedir.

Bir firmanın var olan (veya mevcut) oranını hesaplamak, bunun akıllıca bir satın alma olup olmadığını gösterir. Cari oranı 1’in altında olan bir işletme, yükümlülükleri cari varlıklarından daha büyük bir marjla ağır bastığı için kısa vadeli borçlarını ödemek için yeterli sermayeye sahip değildir.

Buna karşılık, cari oranı 1’in üzerinde olan bir işletmenin, yakın likidite sorunu olmadığı için mevcut borçlarını ödeme olasılığı daha yüksektir. Anormal derecede yüksek bir cari oran, örneğin 3’ün üzerinde, işletmenin borçlarını üç kat daha fazla karşılayabileceği anlamına gelebilir. Öte yandan, bu aynı zamanda işletmenin mali durumunu iyi idare etmediğini de gösterebilir.

Cari varlıklar ve yükümlülükler, bir şirketin bilançosunda cari oranı belirlemek için kullanılan iki bileşendir. Formül şöyle görünüyor:

Cari Oran = Cari Varlıklar / Cari Yükümlülükler

Sonuç, bir şirketin mevcut kısa vadeli yükümlülüklerini yerine getirmek için cari varlıklarını kaç kez kullanabileceğini gösterir.

Basitçe söylemek gerekirse, mevcut yükümlülüklerin cari varlıklara bölünmesi cari oranı oluşturur. Artan oran daha fazla likidite anlamına gelir.

Bir örneğe göz atalım. Belirli bir şirketin toplam cari varlıkları 100.000 USD ve toplam cari yükümlülükleri 75.000 USD olduğunu varsayalım. Bu nedenle, 100k/75k 1,33 katına eşittir.

İlk olarak, bu bilgileri bir önceki yıla ait oranla karşılaştırmanız gerekir. Aynı zamanda içinde bulunduğunuz iş sektörüne de dayanır.

Ayrıca, önemli stokların sonucu olarak, cari varlıklar, gıda veya giyim işletmeleri için geçerli olabilecek cari yükümlülüklerin 4 veya 5 katı olacaktır.

Hızlı Oran

Diğer bir tür ise hızlı orandır. Bu önlem, bir işletmenin kısa vadeli yükümlülüklerini en likit varlıklarıyla ödeme yeteneğini doğrudan değerlendirmek için tasarlanmıştır. Bir şirket hızlı bir orana sahip olduğunda, faturalarını kısa bir süre içinde ödeyebilir ve yine de geride yeterli likit varlığa sahip olabilir.

1’lik hızlı bir oran endüstri standardı olarak kabul edilir. İlgili taraflara, işletmenin mevcut yükümlülüklerini karşılamak için yeterli para kazanmadığını gösterir. 1’den az hızlı bir oran, bir şirketin mevcut yükümlülüklerini ödemek için yeterli likit varlığa sahip olmayabileceği anlamına gelir.

Öte yandan, hızlı oranı 1’in üzerinde olan bir şirket, finansal yükümlülüklerini ödemek için nakde dönüştürülebilecek kadar likit varlığa sahiptir. Temel olarak, işletmenin cari yükümlülüklerden daha fazla likit varlığa sahip olduğu anlamına gelir.

Hızlı oran, bir firmanın likit varlıklarının tamamının cari yükümlülüklerine bölünmesiyle tanımlanır. Temel formül aşağıdaki gibidir:

Hızlı Oran = (Hızlı Varlıklar – Envanter – Peşin Ödenmiş Giderler) / Cari Yükümlülükler

İşletme, vadesi dolan bir borcu ödemek için likit varlıkları hızla nakde dönüştürebilir. Bu nedenle, hızlı oran, bir şirketin kısa vadede hayatta kalma yeteneğini belirlediği için çok önemlidir. Hızlı oran, bir şirketin finansal durumunu ve performansını değerlendirebilir.

Örnek: Cari varlıklarda 100 000 USD olduğunu düşünün.

Geri kalan 80 000 USD likit varlıklardan oluşan envanterdir. Yükümlülük 75 000 USD’de kalmaktadır.

Hızlı oran 80 000 / 75 000 veya 1.06 olacaktır. Sonuç olarak, şirketin likit varlıkları herhangi bir zamanda borçların ödenmesi için kullanılabilir.

Şirketin kredibilitesinin iyileşip iyileşmediğini belirlemek için önceki yıla ait bu verileri incelemeliyiz.

Genellikle 1’in üzerinde hızlı bir oran yeterlidir. Yine de, bir veya daha azı, şirketin envanterin bir kısmını satmadıkça ve kazancı nakde çevirmedikçe kısa vadeli yükümlülükleri yerine getiremeyeceği anlamına geldiği için genellikle yetersiz olarak görülür.

Nakit Oranı

Nakit oranı, bir şirketin cari yükümlülüklerini en likit varlıklarına göre değerlendirir. Bu oran, bir şirketin kısa vadeli yükümlülüklerini yerine getirme yeteneğini veya daha spesifik olarak faaliyete devam etmek için yeterli likiditeye sahip olup olmadığını ölçer. Stoklar (cari orana göre) ve alacak hesapları içermediğinden, uzmanlar arasında tüm ana likidite ölçümleri arasında en muhafazakar olarak kabul edilir. Bu oran, özellikle alacaklar kısa bir süre içinde kolayca nakde çevrilebiliyorsa, çok ihtiyatlı olabilir.

Bu oranı hesaplamak için, cari borçları nakit ve nakit benzerlerinin toplamına bölmeniz gerekir. Birikmiş maliyetlerin hemen ödenmesi gerekmeyebileceğinden, bunların hesaplama paydasında mevcut yükümlülüklerden hariç tutulması, durumun biraz daha gerçekçi bir vizyonuyla sonuçlanabilir. Nakit oranının hesaplanmasına yardımcı olan formül aşağıdaki gibidir:

Nakit Oranı = Nakit ve Benzerleri / Kısa Vadeli Yükümlülükler

Bu durumda gerçek dünyadan bir örneğe göz atalım:

Apple’ın 2021 sonunda 26,8 milyar dolarlık menkul kıymeti ve 37,1 milyar dolarlık nakdi vardı. Teknoloji devi, kısa vadeli yükümlülüklerini hemen ödemek için 63,9 milyar dolar nakit paraya sahipti. Şirket, ödenecek hesaplar ve diğer yükümlülükler de dahil olmak üzere cari taahhütlerde yaklaşık 123,5 milyar dolardan sorumluydu.

63,9 milyon dolar/123,5 milyar dolar kısa vadeli oran açısından 0,52’ye eşittir.

Apple’ın organizasyon yapısı, borçtan nasıl yararlandığını, avantajlı kredi koşullarından nasıl faydalandığını ve iş genişlemesi için nakde nasıl odaklandığını göstermektedir. Şirketin elinde milyarlarca dolar var, ancak neredeyse iki kat daha fazla kısa vadeli yükümlülüğü var.

Şimdi, formüllere ve oran türlerine daha aşina olduğunuzda, bu oranların neden önemli olduğunu belirlemek için son kısma geçme zamanı.

Likidite Oranları Neden Önemlidir?

1) Temel sorumlulukları yerine getirme kapasitenizi değerlendirme

Borç verenler ve yatırımcılar, bir şirketin kısa vadeli taahhütlerini ödeme yeteneğini ve ne ölçüde olduğunu değerlendirmek için likidite önlemlerini kullanırlar. İdeal olmamasına rağmen, 1 ‘in oranı 1’ den küçük olandan daha iyidir.

Alacaklılar ve yatırımcılar 2 veya 3 gibi daha yüksek likidite oranlarını tercih etme eğilimindedir. Oranın yüksek olması durumunda belirli bir şirketin kısa vadeli borçlarını ödeyebilmesi daha olasıdır. Oran 1’den az ise, işletme bir likidite krizinin ortasında olabilir ve negatif operasyonel sermayeye sahip olabilir.

2) Güvenilirlik oluşturma

İşletme kredisi verilip verilmeyeceği belirlenirken likidite oranları alacaklılar tarafından dikkate alınır. Borç verdikleri şirketin bunları geri ödeyebileceğinden emin olmaları gerekir. Finansal belirsizliğin herhangi bir göstergesi, bir işletmenin finansman almasını engelleyebilir.

3) Yatırım sürdürülebilirliğinin belirlenmesi

Yatırımcılar likidite oranlarını işletmeleri değerlendirmek ve finansal olarak sürdürülebilir olup olmadıklarını ve paralarını “hak edip etmediklerini” belirlemek için kullanırlar. Bu nedenle, bir şirketin kısa vadeli yükümlülüklerini yerine getirebilmesi gerekir.

Düşük likidite oranları endişe vericidir, ancak “ne kadar yüksek, o kadar iyi” klişesi her zaman doğru değildir. Yatırımcılar, bir noktada, bir şirketin oranlarının neden bu kadar yüksek olduğunu merak edebilir. Örneğin, 8’den fazla orana sahip bir işletme, şüphesiz kısa vadeli yükümlülüklerini yerine getirebilecektir. Ancak böyle bir oran yatırımcılar için garip görünebilir. Olağanüstü yüksek bir oran, şirketin çok fazla likit varlığına sahip olduğunu gösterir.

Analistler ve yatırımcılar, bir şirketin nakit oranı yüksekse, o firmanın aşırı miktarda nakde sahip olduğunu ve firmanın sadece bankanın şirketin nakitini depolamak için verdiği faizi ürettiğini düşünebilir. Yatırımcılar, şirketin daha fazla genişlemeye veya yeni hizmetler veya ürünler geliştirmeye yatırım yapmadığı sonucuna varabilir.

Sonuç

Likidite oranlarıyla, bir şirketin borçlarını zamanında ödeme yeteneği ile aşırı sermaye tahsisi arasında bir orta yol bulmanın hayati önem taşıdığını unutmayın. Sermayenin optimum kullanımı, firmanın hissedarlar için değerini en üst düzeye çıkarmalıdır.

Bir şirketin likiditesini değerlendirmek için çeşitli likidite oranları kullanabilirsiniz, ancak mevcut, hızlı ve nakit akış oranları en popüler olanıdır. Bu oranlar, size belirli bir şirketin finansal durumunun tam bir görüntüsünü sağlayabilir.

İşletmelerin giderlerini karşılamak için ellerinde nakit bulundurmaları gerekmektedir. Bir şirketin kısa vadeli yükümlülüklerini yerine getirme yeteneği, finansal sağlığı için gerekli olan likidite oranları ile ölçülür. Ayrıca aynı alanda faaliyet gösteren işletmelerin finansal durumlarının incelenmesi açısından oldukça faydalıdırlar.

Paylaş