محصولات اصلی
محصولات اصلی ما توسط تیم اختصاصی مهندسین ما ارائه می شوند که راه حل های خلاقانه ای در اختیار دلالان FX/Crypto/Securities و معامله گران Spot/Margin می گذارند.
نقدینگی
ما یکی از عمیق ترین استخرهای نقدینگی را برای FX، Metals، Crypto و CFD ها ارائه می دهیم. ارائه دهنده پیشرو نقدینگی Crypto CFD طبق تحقیقات بازار با بیش از 100 جفت تجاری.
پردازش رمزارز
ما در زمینه پرداخت های بلاکچین از جمله راه حل های پردازش کریپتو white label متخصص هستیم و به عنوان یکی از ارائه دهندگان خدمات در این صنعت شناخته می شویم.
مدیریت مالی
ما طیف وسیعی از محصولات را ارائه می دهیم که به شما این امکان را می دهند تا گزینه های اثبات شده ی مدیریت پول را برای اهداف سرمایه گذاری یا معاملاتی انتخاب کنید.
راه حل های کلیدی
ز طیف گسترده راه حل های سفارشی ما که برای هر نوع ساختار تجاری مالی مورد نیاز، از جمله کارگزاری، صرافی و کیف پول طراحی شده است، انتخاب کنید.
شکار گنج
اگر به دنبال نقش جدیدی هستید، از کارهای دشوار لذت می برید، به خوبی به زبان انگلیسی صحبت می کنید و مستعد کمال گرایی هستید، می توانید چیزی که برای پیوستن به تیم ما مورد نیاز است را داشته باشید! پست های خالی ما را بررسی کنید و همین امروز درخواست دهید!
ما ارائه می دهیم
تجهیزات مدرن اپل
تدریس انگلیسی پرداخت شده و تشویق به شرکت در دوره های اضافی
ما حدود 30٪ از عمر خود را در محل کار خود می گذرانیم

به همین دلیل می خواهیم کارکنانمان تا جای ممکن احساس راحتی و آسایش کنند. دفاتر ما در سراسر جهان طوری طراحی شده اند که کارمندان احساس کنند در خانه هستند.

 • دفاتر ما:
 • مسکو
 • سن پترزبورگ
 • مینسک
 • کیف
 • لندن
 • هنگ کنگ
 • لیماسول
 • از راه دور
Our Vacancies
Active vacancies
Departmenticon
All departments
B2Broker Санкт-Петербург
B2Broker Киев
B2Broker Москва
B2Broker Минск
Contact Usicon
All Cities
مسکو
سن پترزبورگ
مینسک
کیف
لندن
هنگ کنگ
لیماسول
از راه دور

icon Главный бухгалтер (IT)

B2Broker Санкт-Петербург
Saint Petersburg

Международная компания B2Broker (Business to Broker) – это финтех разработчик и провайдер ликвидности для брокерских компаний, банков и инвестиционных фондов. Мы не занимаемся брокерской деятельностью, а предлагаем готовые решения для других компаний по всему миру.
Занимая свою нишу на рынке с 2014 года компания успешно занимает лидирующую позицию в своей сфере деятельности в связи с чем постоянно растет и расширяется.

На сегодняшний день, офисы компании расположены в Москве,
Санкт- Петербурге, на Лимассоле, в Гонконге, Минске, Лондоне, Дубае, Киеве.

Обязанности:

 • Полное ведение бухгалтерского и налогового учета (130+ сотрудников)

 • Сдача отчетности (ИФНС, ПФР, ФСС)

 • Своевременное перечисление в бюджет

 • Заработная плата (расчет и начисление заработной платы, отпускных, больничных и.т.д.)

 • Составление и корректировка ЛНА

 • Работа с банк-клиентом

 • Организация и контроль документооборота

 • Взаимодействие с банками и гос.органами

 • Консультирование генерального директора

 • Архивирование

Требования:

 • Опыт ведения учета в единственном лице от 3-х лет

 • Опыт работы в IT компаниях

 • Опыт работы с валютными договорами

 • Умение работать с большим объемом информации и в режиме многозадачности

 • Опишите в сопроводительном письме свой опыт работы в IT компаниях

 • Уверенные знания бухгалтерского учета, налогового и трудового законодательства

 • Высшее образование (желательно в направлении бух. учета)

 • Опыт прохождения аудиторских проверок

Мы предлагаем:

 • Надежность: официальное оформление по ТК, гарантированные бонусы (13-ая ЗП для проработавших год+);
 • Развитие: возможность практики английского языка с носителями, компенсация занятий на платформах; ресурсы на реализацию смелых идей, возможность участвовать в профильных конференциях, неограниченный профессиональный рост и работу в развивающейся международной компании;
 • Активная корпоративная жизнь: новогодние бонусы сотрудникам, прошедшим испытательный срок, празднования дней рождений, корпоративы в лучших ресторанах города и др;
 • Комфорт: гибкое начало рабочего дня, работа в уютном офисе возле м. Горьковская;

Apply Now

icon QA Engineer

B2Broker Киев
Kyiv

Международная компания B2Broker – это финтех, разработчик и провайдер технологий для брокерских компаний, банков и инвестиционных фондов. Мы не занимаемся брокерской деятельностью – но предлагаем законченные решения для других компаний.

Чем нужно будет заниматься:

 • Контролировать и обеспечивать качество web и мобильных приложений;
 • Проводить ручное тестирование.

Мы ожидаем от Вас:

 • Понимание процессов тестирования, желание развиваться в этом направлении;
 • Опыт работы от 1 года по специальности;
 • Опыт тестирования веб-приложений;
 • Опыт работы с командной строкой linux;
 • Знание SQL;
 • Опыт работы с баг-треккинговыми системами.

Будет плюсом:

 • Знание любого языка программирования и готовность писать автотесты на java;
 • Опыт проведения нагрузочного тестирования.

Мы предлагаем:

 • Оформление по ТК РФ;
 • Возможность практики английского языка прямо в офисе;
 • Неограниченный профессиональный рост и возможность работать в развивающейся международной компании;
 • Ресурсы на реализацию смелых идей;
 • Работу по гибкому графику в уютном офисе в центре города.

Apply Now

icon Специалист бэк-офиса

B2Broker Санкт-Петербург
Saint Petersburg

Международная компания B2Broker (Business to Broker) – это финтех разработчик и провайдер ликвидности для брокерских компаний, банков и инвестиционных фондов. Мы не занимаемся брокерской деятельностью, а предлагаем готовые решения для других компаний по всему миру.
Занимая свою нишу на рынке с 2014 года компания успешно занимает лидирующую позицию в своей сфере деятельности в связи с чем постоянно растет и расширяется. На сегодняшний день, офисы компании расположены в Москве, Санкт-Петербурге, Лимассоле, Гонконге, Минске, Лондоне, Дубае, Киеве.

Обязанности:

 • Разработка карты бизнес-процессов функционирования Бэк-Офиса профессионального участника рынка ценных бумаг (брокер, дилер и инвестиционный консультант);

 • Участие в формировании технического задания для разработчиков в рамках разработки собственного ПО Компании;

 • Взаимодействие с IT-командой, разъяснение требований законодательства, базовых и внутренних стандартов финансового рынка;

 • Участие совместно с Продукт-менеджером в формировании концепции продукта, стратегии его развития, а также систематизации бизнес-идей и гипотез;

 • Анализ лучших практик формирования Бэк-Офисов профессиональных участников рынка ценных бумаг и подготовка предложений для совершенствования продукта Компании;

 • Систематизация требований по отчетности Банку России, Росфинмониторингу, составление календарю отчетов и источников данных для их заполнения.

Требования:

 • Наличие не менее 1 года опыта работы в профессиональных участниках рынка ценных бумаг, кредитных организациях;

 • Наличие опыта учета сопровождение операций с ценными бумагами (брокерские, дилерские и операции ДУ), производными финансовыми инструментами и иными активами;

 • Понимание механизма сверки данных во внутренних системах учета, с данными внешних брокерских, биржевых и клиринговых отчетов и выписок;

 • Наличие опыта подготовки и отправки регуляторных отчетов, осуществления контроля расчетов по заключенным сделкам, а также контроля учета и исполнения поручений клиентов;

 • Базовые знания FATCA и CRS;

 • Наличие опыта начисления комиссий, контроля выплат по ценных бумагам и деривативам, формирования распоряжений в рамках клиринга;

 • Высшее экономическое/финансовое/математическое образование;

 • Желательно наличие аттестатов ФСФР или подтверждения квалификации.

Условия:

 • Надежность: официальное оформление по ТК, гарантированные бонусы (13-ая ЗП для проработавших год+);
 • Забота: ДМС со стоматологией после испытательного срока;
 • Развитие: возможность практики английского языка с носителями, ресурсы на реализацию смелых идей, возможность участвовать в профильных конференциях, неограниченный профессиональный рост и работу в развивающейся международной компании;
 • Активная корпоративная жизнь: новогодние бонусы сотрудникам, прошедшим испытательный срок, празднования дней рождений, корпоративы в лучших ресторанах города и др;
 • Комфорт: гибкое начало рабочего дня, удаленный формат работы, либо работа в уютном офисе возле м. Горьковская;
 • Возможность оплачиваемой релокации в Санкт-Петербург.

Apply Now

icon Support Engineer

B2Broker Санкт-Петербург
Saint Petersburg

Международная компания B2Broker (Business to Broker) – это финтех разработчик и провайдер ликвидности для брокерских компаний, банков и инвестиционных фондов. Мы не занимаемся брокерской деятельностью, а предлагаем готовые решения для других компаний по всему миру.
Занимая свою нишу на рынке с 2014 года, компания является лидером в своей сфере деятельности, в связи с чем постоянно растет и расширяется. На сегодняшний день офисы компании расположены в Москве, Санкт-Петербурге, Лимассоле, Гонконге, Минске, Лондоне, Дубае, Киеве.

Задачи:

 • Обработка входящих запросов;

 • Мониторинг статуса сервисов;

 • Самостоятельное решение вопросов, полагаясь на полученные знания и доступы к системам за которые отвечает технический отдел;

 • Перенаправление вопросов выходящих за рамки компетенций технического отдела в соответствующие службы компании.

Основные пожелания к будущему сотруднику:

 • Опыт работы в технической поддержке первого/второго уровня от 1 года: администрирование систем/приложений;

 • Опыт работы с операционными системами Windows: понимание устройства серверов, контроль работы сервисов, знание командной строки;

 • Умение исследовать проблемы с помощью логов, работа с простыми запросами к базам данных (SQL);

 • Знание английского не ниже Upper Intermediate (все общение на английском языке);

 • Обучаемость, самообучаемость (работа связана с финансовыми рынками и использует различные узкоспециализированные программные решения, что постоянно требует расширять круг своих знаний);

 • Заинтересованность в финтехе, плюсом будет опыт работы с торговыми платформами (например, MetaTrader).

 • Опыт работы в сменном графике. Работа в отделе поддержки подразумевает сменный график в течении 24 часов (в том числе и работу по выходным).

Дополнительно:

 • Аналитические навыки, тайм-менеджмент, способность решать сложные задачи;

 • Отличные навыки межличностного общения, возможность спокойно и профессионально донести информацию до клиента;

 • Желание развиваться и улучшать собственные навыки.

Мы предлагаем:

 • Надежность: официальное оформление по ТК, гарантированные бонусы (13-ая ЗП для проработавших год+);
 • Развитие: возможность практики английского языка с носителями, компенсация занятий на платформах, ресурсы на реализацию смелых идей, возможность участвовать в профильных конференциях, неограниченный профессиональный рост и работу в развивающейся международной компании;
 • Активная корпоративная жизнь: новогодние бонусы сотрудникам, прошедшим испытательный срок, празднования дней рождений, корпоративы в лучших ресторанах города и др;
 • Комфорт: работа в уютном офисе возле м. Горьковская;
 • Возможность оплачиваемой релокации в Санкт-Петербург.

Apply Now

icon Секретарь-личный ассистент

B2Broker Москва
Moscow

Международная IT компания B2Broker – ведущий поставщик технологических решений и ликвидности в Фин-Тех индустрии, ищет ответственную (ого) сотрудницу (сотрудника) на должность Офис менеджера.

Обязанности:

 • Встреча гостей
 • Заказ пропусков
 • Подчинение руководителю
 • Выполнение различных личных поручений руководителя 50% рабочего времени
 • Прием курьерских доставок
 • Перевод текстов по необходимости англ-рус/рус-англ
 • Поиск информации в интернете по запросу
 • Чай/кофе
 • Заказ канцелярии и др. расходных материалов в офис
 • Курирование службой клининга офиса

Требования:

 • Разговорный и письменный английский язык
 • Знание любого другого языка будет вашим плюсом
 • Ответственность
 • Системность
 • Отзывчивость
 • Любовь к порядку
 • Умение выполнять и систематизировать рутинную работу
 • Хороший характер
 • Желание сделать работу в офисе комфортнее и приятнее.

Условия:

 • Заработная плата от 65 000 р./мес
 • Испытательный срок 1-3 месяца обсуждается на собеседовании.
 • Официальное трудоустройство
 • Комфортный офис в Москва-Сити
 • Возможность карьерного роста
 • График работы пн-пт c 9:30 до 18:30

Apply Now

icon QA Engineer

B2Broker Санкт-Петербург
Saint Petersburg

Международная компания B2Broker (Business to Broker) – это финтех разработчик и провайдер ликвидности для брокерских компаний, банков и инвестиционных фондов. Мы не занимаемся брокерской деятельностью, а предлагаем готовые решения для других компаний по всему миру.
Занимая свою нишу на рынке с 2014 года, компания является лидером в своей сфере деятельности, в связи с чем постоянно растет и расширяется. На сегодняшний день офисы компании расположены в Москве, Санкт-Петербурге, Лимассоле, Гонконге, Минске, Лондоне, Дубае, Киеве.

Чем нужно будет заниматься:

 • Контролировать и обеспечивать качество web и мобильных приложений;
 • Проводить ручное тестирование.

Мы ожидаем от Вас:

 • Понимание процессов тестирования, желание развиваться в этом направлении;
 • Опыт работы от 1 года по специальности;
 • Опыт тестирования веб-приложений;
 • Опыт работы с командной строкой linux;
 • Знание SQL;
 • Опыт работы с баг-треккинговыми системами.

Будет плюсом:

 • Знание любого языка программирования и готовность писать автотесты на java;
 • Опыт проведения нагрузочного тестирования.

Мы предлагаем:

 • Надежность: официальное оформление по ТК, гарантированные бонусы
  (13-ая ЗП для проработавших год+);
 • Забота: ДМС со стоматологией после испытательного срока;
 • Развитие: возможность практики английского языка с носителями, компенсация 50% занятий на платформах, ресурсы на реализацию смелых идей, возможность участвовать в профильных конференциях, неограниченный профессиональный рост и работу в развивающейся международной компании;
 • Активная корпоративная жизнь: новогодние бонусы сотрудникам, прошедшим испытательный срок, празднования дней рождений, корпоративы в лучших ресторанах города и др;
 • Комфорт: гибкое начало рабочего дня, удаленный формат работы, либо работа в уютном офисе возле м. Горьковская;
 • Возможность оплачиваемой релокации в Санкт-Петербург.

Apply Now

icon Middle HTML-верстальщик

B2Broker Санкт-Петербург
Saint Petersburg

Международная компания B2Broker (Business to Broker) – это финтех разработчик и провайдер ликвидности для брокерских компаний, банков и инвестиционных фондов. Мы не занимаемся брокерской деятельностью, а предлагаем готовые решения для других компаний по всему миру.

Занимая свою нишу на рынке с 2014 года, компания успешно занимает лидирующую позицию в своей сфере деятельности в связи с чем постоянно растет и расширяется. На сегодняшний день, офисы компании расположены в Москве, Санкт- Петербурге, Лимассоле, Гонконге, Минске, Лондоне, Дубае, Киеве.

Наши ожидания:

 • Отличное знание HTML, CSS3.

 • Базовое знание ES6.

 • Навыки валидной и кроссбраузерной верстки (в т.ч. Safari, Edge).

 • Навыки адаптивной вёрстки.

 • Умение работать с CSS-препроцессорами (STYLUS, SASS/SCSS, LESS).

 • Английский язык на уровне чтения технической литературы.

 • Опыт использования Git

Будет плюсом:

 • Знание TypeScript, Angular 2, Material Angular.

 • Базовое знание Figma.

 • Опыт в верстке писем.

Мы предлагаем:

 • Надежность: официальное оформление по ТК, гарантированные бонусы
  (13-ая ЗП для проработавших год+);

 • Развитие: возможность практики английского языка с носителями, компенсация 50% занятий на платформах, ресурсы на реализацию смелых идей, возможность участвовать в профильных конференциях, неограниченный профессиональный рост и работу в развивающейся международной компании;

 • Активная корпоративная жизнь: новогодние бонусы сотрудникам, прошедшим испытательный срок, празднования дней рождений, корпоративы в лучших ресторанах города и др;

 • Комфорт: гибкое начало рабочего дня, работа в уютном офисе возле м. Горьковская;

 • Возможность оплачиваемой релокации в Санкт-Петербург.


Apply Now

icon PHP Developer

B2Broker Санкт-Петербург
Saint Petersburg

Международная компания B2Broker (Business to Broker) – это финтех разработчик и провайдер ликвидности для брокерских компаний, банков и инвестиционных фондов. Мы не занимаемся брокерской деятельностью, а предлагаем готовые решения для других компаний по всему миру.

Занимая свою нишу на рынке с 2014 года, компания успешно занимает лидирующую позицию в своей сфере деятельности в связи с чем постоянно растет и расширяется.

На сегодняшний день офисы компании расположены в Москве, Санкт- Петербурге, Лимассоле, в Гонконге, Минске, Лондоне, Дубае, Киеве.

Мы ожидаем от разработчика:

 • Знания стандартов PSR;

 • Опыт командной разработки;

 • Знания алгоритмов и опыт применения паттернов;

 • Знание хотя бы одного из современных PHP-фреймворков;

 • Глубокие знания Laravel или Symfony;

 • Опыт интеграции внешних сервисов;

 • Опыт разработки REST API;

 • Знание языков программирования, отличных от PHP;

 • Умение конструировать сложные SQL-запросы, понимание того, как работают джойны, индексы и ключи;

 • Опыт работы с нереляционными БД;

 • Навыки системного администрирования;

 • Опыт покрытия кода тестами.

Будет плюсом, если Вы:

 • Имеете опыт работы с Docker, CI, CD;

 • Готовы учиться и делиться знаниями с другими членами команды;

 • В состоянии читать документацию и StackOverflow на английском;

 • Предоставите ссылку на Github с примерами кода;

Мы предлагаем:

 • ​​​​​​Надежность: официальное оформление по ТК, гарантированные бонусы (13-я ЗП для проработавших год+);

 • Забота: ДМС со стоматологией после испытательного срока;

 • Развитие: возможность практики английского языка с носителями, компенсация занятий на платформах; ресурсы на реализацию смелых идей, возможность участвовать в профильных конференциях, неограниченный профессиональный рост и работу в развивающейся международной компании;

 • Активная корпоративная жизнь: новогодние бонусы сотрудникам, прошедшим испытательный срок, празднования дней рождений, корпоративы в лучших ресторанах города и др;

 • Комфорт: гибкое начало рабочего дня, удаленный формат работы, либо работа в уютном офисе возле м. Горьковская;

 • Возможность оплачиваемой релокации в Санкт-Петербург.


Apply Now

icon Support Engineer

B2Broker Санкт-Петербург
Yekaterinburg

Международная компания B2Broker (Business to Broker) – это финтех разработчик и провайдер ликвидности для брокерских компаний, банков и инвестиционных фондов. Мы не занимаемся брокерской деятельностью, а предлагаем готовые решения для других компаний по всему миру.
Занимая свою нишу на рынке с 2014 года, компания является лидером в своей сфере деятельности, в связи с чем постоянно растет и расширяется. На сегодняшний день офисы компании расположены в Москве, Санкт-Петербурге, Лимассоле, Гонконге, Минске, Лондоне, Дубае, Киеве.

Задачи:

 • Обработка входящих запросов;

 • Мониторинг статуса сервисов;

 • Самостоятельное решение вопросов, полагаясь на полученные знания и доступы к системам за которые отвечает технический отдел;

 • Перенаправление вопросов выходящих за рамки компетенций технического отдела в соответствующие службы компании.

Основные пожелания к будущему сотруднику:

 • Опыт работы в технической поддержке первого/второго уровня от 1 года: администрирование систем/приложений;

 • Опыт работы с операционными системами Windows: понимание устройства серверов, контроль работы сервисов, знание командной строки;

 • Умение исследовать проблемы с помощью логов, работа с простыми запросами к базам данных (SQL);

 • Знание английского не ниже Upper Intermediate (все общение на английском языке);

 • Обучаемость, самообучаемость (работа связана с финансовыми рынками и использует различные узкоспециализированные программные решения, что постоянно требует расширять круг своих знаний);

 • Заинтересованность в финтехе, плюсом будет опыт работы с торговыми платформами (например, MetaTrader).

 • Опыт работы в сменном графике. Работа в отделе поддержки подразумевает сменный график в течении 24 часов (в том числе и работу по выходным).

Дополнительно:

 • Аналитические навыки, тайм-менеджмент, способность решать сложные задачи;

 • Отличные навыки межличностного общения, возможность спокойно и профессионально донести информацию до клиента;

 • Желание развиваться и улучшать собственные навыки.

Мы предлагаем:

 • Надежность: официальное оформление по ТК, гарантированные бонусы (13-ая ЗП для проработавших год+);
 • Развитие: возможность практики английского языка с носителями, компенсация занятий на платформах, ресурсы на реализацию смелых идей, возможность участвовать в профильных конференциях, неограниченный профессиональный рост и работу в развивающейся международной компании;
 • Активная корпоративная жизнь: новогодние бонусы сотрудникам, прошедшим испытательный срок, празднования дней рождений, корпоративы в лучших ресторанах города и др;
 • Комфорт: работа в уютном офисе возле м. Горьковская;
 • Возможность оплачиваемой релокации в Санкт-Петербург.

Apply Now

icon Специалист бэк-офиса

B2Broker Москва
Moscow

Международная компания B2Broker (Business to Broker) – это финтех разработчик и провайдер ликвидности для брокерских компаний, банков и инвестиционных фондов. Мы не занимаемся брокерской деятельностью, а предлагаем готовые решения для других компаний по всему миру.
Занимая свою нишу на рынке с 2014 года компания успешно занимает лидирующую позицию в своей сфере деятельности в связи с чем постоянно растет и расширяется. На сегодняшний день, офисы компании расположены в Москве, Санкт-Петербурге, Лимассоле, Гонконге, Минске, Лондоне, Дубае, Киеве.

Обязанности:

 • Разработка карты бизнес-процессов функционирования Бэк-Офиса профессионального участника рынка ценных бумаг (брокер, дилер и инвестиционный консультант);

 • Участие в формировании технического задания для разработчиков в рамках разработки собственного ПО Компании;

 • Взаимодействие с IT-командой, разъяснение требований законодательства, базовых и внутренних стандартов финансового рынка;

 • Участие совместно с Продукт-менеджером в формировании концепции продукта, стратегии его развития, а также систематизации бизнес-идей и гипотез;

 • Анализ лучших практик формирования Бэк-Офисов профессиональных участников рынка ценных бумаг и подготовка предложений для совершенствования продукта Компании;

 • Систематизация требований по отчетности Банку России, Росфинмониторингу, составление календарю отчетов и источников данных для их заполнения.

Требования:

 • Наличие не менее 1 года опыта работы в профессиональных участниках рынка ценных бумаг, кредитных организациях;

 • Наличие опыта учета сопровождение операций с ценными бумагами (брокерские, дилерские и операции ДУ), производными финансовыми инструментами и иными активами;

 • Понимание механизма сверки данных во внутренних системах учета, с данными внешних брокерских, биржевых и клиринговых отчетов и выписок;

 • Наличие опыта подготовки и отправки регуляторных отчетов, осуществления контроля расчетов по заключенным сделкам, а также контроля учета и исполнения поручений клиентов;

 • Базовые знания FATCA и CRS;

 • Наличие опыта начисления комиссий, контроля выплат по ценных бумагам и деривативам, формирования распоряжений в рамках клиринга;

 • Высшее экономическое/финансовое/математическое образование;

 • Желательно наличие аттестатов ФСФР или подтверждения квалификации.

Условия:

 • Надежность: официальное оформление по ТК, гарантированные бонусы
  (13-ая ЗП для проработавших год+);
 • Развитие: возможность практики английского языка с носителями, компенсация занятий на платформах; ресурсы на реализацию смелых идей, возможность участвовать в профильных конференциях, неограниченный профессиональный рост и работу в развивающейся международной компании;
 • Активная корпоративная жизнь: новогодние бонусы сотрудникам, прошедшим испытательный срок, празднования дней рождений, корпоративы в лучших ресторанах города и др;
 • Комфорт: гибкое начало рабочего дня, удаленный формат работы, либо работа в уютном офисе возле м. Выставочная, м. Деловой центр, м. Международная;
 • Возможность оплачиваемой релокации в Москву.

Apply Now

icon Project Manager

B2Broker Санкт-Петербург
Saint Petersburg

Международная компания B2Broker (Business to Broker) – это финтех разработчик и провайдер ликвидности для брокерских компаний, банков и инвестиционных фондов. Мы не занимаемся брокерской деятельностью, а предлагаем готовые решения для других компаний по всему миру.
Занимая свою нишу на рынке с 2014 года, компания является лидером в своей сфере деятельности, в связи с чем постоянно растет и расширяется. На сегодняшний день офисы компании расположены в Москве, Санкт-Петербурге, Лимассоле, Гонконге, Минске, Лондоне, Дубае, Киеве.

Обязанности:

 • Управление проектами: сложные веб-сервисы (agile, waterfall);
 • Менеджмент полного цикла разработки продукта;
 • Обеспечение выполнения сроков и качества проекта;
 • Сбор и регулярная актуализация требований к проекту;
 • Регулярный отчёт о движении разработки функционала;
 • Отладка процессов в команде;
 • Управление несколькими проектами одновременно, распределение загрузки и приоритетов.

Требования:

 • Релевантный опыт ведения проектов в качестве PM;
 • Опыт выпуска МВП;
 • Опыт выпуска проектов в прод;
 • Плюсом будет опыт работы в финтехе, понимание основных аспектов блокчейна;
 • Знание цикла разработки ПО;
 • Знание базовых метрик оценки работы команды;
 • Умение переключиться в течении дня с одного проекта на другой и обратно, без потери пакетов aka;
 • Отличные коммуникативные навыки;
 • Системное мышление;
 • Умение взять на себя ответственность за решения, которые влияют на работу команды.

Условия:

 • Надежность: официальное оформление по ТК, гарантированные бонусы (13-ая ЗП для проработавших год+);
 • Забота: ДМС со стоматологией после испытательного срока;
 • Развитие: возможность практики английского языка с носителями, компенсация занятий на платформах; ресурсы на реализацию смелых идей, возможность участвовать в профильных конференциях, неограниченный профессиональный рост и работу в развивающейся международной компании;
 • Активная корпоративная жизнь: новогодние бонусы сотрудникам, прошедшим испытательный срок, празднования дней рождений, корпоративы в лучших ресторанах города и др;
 • Комфорт: гибкое начало рабочего дня, удаленный формат работы, либо работа в уютном офисе возле м. Горьковская;
 • Возможность оплачиваемой релокации в Санкт-Петербург.

Apply Now

icon QA Automation Engineer

B2Broker Санкт-Петербург
Saint Petersburg

Международная компания B2Broker (Business to Broker) – это финтех разработчик и провайдер ликвидности для брокерских компаний, банков и инвестиционных фондов. Мы не занимаемся брокерской деятельностью, а предлагаем готовые решения для других компаний по всему миру.
Занимая свою нишу на рынке с 2014 года, компания является лидером в своей сфере деятельности, в связи с чем постоянно растет и расширяется. На сегодняшний день офисы компании расположены в Москве, Санкт-Петербурге, Лимассоле, Гонконге, Минске, Лондоне, Дубае, Киеве.

Задачи:

 • Разрабатывать и поддерживать автотесты;

 • Анализировать и регистрировать результаты прогонов автотестов.

Мы ожидаем от Вас:

 • Опыт работы от 2 лет в качестве QA инженера;

 • Опыт автоматизации от 1 года;

 • Опыт работы с CI;

 • Знание SQL;

 • Обязательно знание любого ООП языка программирования и готовность писать автотесты на java;

 • Понимание процессов тестирования;

 • Опыт работы с баг-треккинговыми системами.

Будет плюсом:

 • Работа с Selenium, TestNg, Maven, RestAssured, JDBI;

 • Понимание паттернов разработки автотестов;

 • Внедрение автотестов в CICD;

 • Опыт работы с Docker;

 • Опыт проведения нагрузочного тестирования.

Мы предлагаем:

 • Надежность: официальное оформление по ТК, гарантированные бонусы (13-ая ЗП для проработавших год+);
 • Забота: ДМС со стоматологией после испытательного срока;
 • Развитие: возможность практики английского языка с носителями, компенсация 50% занятий на платформах, ресурсы на реализацию смелых идей, возможность участвовать в профильных конференциях, неограниченный профессиональный рост и работу в развивающейся международной компании;
 • Активная корпоративная жизнь: новогодние бонусы сотрудникам, прошедшим испытательный срок, празднования дней рождений, корпоративы в лучших ресторанах города и др;
 • Комфорт: гибкое начало рабочего дня, удаленный формат работы на ИС, работа в уютном офисе возле м. Горьковская;
 • Возможность оплачиваемой релокации в Санкт-Петербург.

Apply Now

icon Support Engineer

B2Broker Санкт-Петербург
Kazan

Международная компания B2Broker (Business to Broker) – это финтех разработчик и провайдер ликвидности для брокерских компаний, банков и инвестиционных фондов. Мы не занимаемся брокерской деятельностью, а предлагаем готовые решения для других компаний по всему миру.
Занимая свою нишу на рынке с 2014 года, компания является лидером в своей сфере деятельности, в связи с чем постоянно растет и расширяется. На сегодняшний день офисы компании расположены в Москве, Санкт-Петербурге, Лимассоле, Гонконге, Минске, Лондоне, Дубае, Киеве.

Задачи:

 • Обработка входящих запросов;

 • Мониторинг статуса сервисов;

 • Самостоятельное решение вопросов, полагаясь на полученные знания и доступы к системам за которые отвечает технический отдел;

 • Перенаправление вопросов выходящих за рамки компетенций технического отдела в соответствующие службы компании.

Основные пожелания к будущему сотруднику:

 • Опыт работы в технической поддержке первого/второго уровня от 1 года: администрирование систем/приложений;

 • Опыт работы с операционными системами Windows: понимание устройства серверов, контроль работы сервисов, знание командной строки;

 • Умение исследовать проблемы с помощью логов, работа с простыми запросами к базам данных (SQL);

 • Знание английского не ниже Upper Intermediate (все общение на английском языке);

 • Обучаемость, самообучаемость (работа связана с финансовыми рынками и использует различные узкоспециализированные программные решения, что постоянно требует расширять круг своих знаний);

 • Заинтересованность в финтехе, плюсом будет опыт работы с торговыми платформами (например, MetaTrader).

 • Опыт работы в сменном графике. Работа в отделе поддержки подразумевает сменный график в течении 24 часов (в том числе и работу по выходным).

Дополнительно:

 • Аналитические навыки, тайм-менеджмент, способность решать сложные задачи;

 • Отличные навыки межличностного общения, возможность спокойно и профессионально донести информацию до клиента;

 • Желание развиваться и улучшать собственные навыки.

Мы предлагаем:

 • Надежность: официальное оформление по ТК, гарантированные бонусы (13-ая ЗП для проработавших год+);
 • Развитие: возможность практики английского языка с носителями, компенсация занятий на платформах, ресурсы на реализацию смелых идей, возможность участвовать в профильных конференциях, неограниченный профессиональный рост и работу в развивающейся международной компании;
 • Активная корпоративная жизнь: новогодние бонусы сотрудникам, прошедшим испытательный срок, празднования дней рождений, корпоративы в лучших ресторанах города и др;
 • Комфорт: работа в уютном офисе возле м. Горьковская;
 • Возможность оплачиваемой релокации в
  Санкт-Петербург.

Apply Now

icon Python Developer

B2Broker Киев
Kyiv

Международная компания B2Broker – это финтех, разработчик и провайдер технологий для брокерских компаний, банков и инвестиционных фондов. Мы не занимаемся брокерской деятельностью – но предлагаем готовые IT-решения для международных брокерских компаний.

Мы ожидаем от разработчика, что он:

 • имеет опыт коммерческой разработки на Python от 3 от 6 лет;
 • знает и умеет использовать: итераторы, генераторы, потоки;
 • отлично владеет знаниями параллелизма, многопоточностью, неблокирующими вызовами;
 • имеет опыт работы с числами с высокой точностью используя decimals / fractions;

Кроме конструкций языка, мы хотим видеть:

 • знания по регулярным выражениям, структурам данных (JSON и XML);
 • понимание особенностей и различий REST и SOAP;
 • опыт работы с различными базами данных (в особенности ACID подход);
 • стремление к красоте кода;
 • разработчика, который придерживается принципов SOLID;
 • дополнительным преимуществом будет опыт работы с Message брокерами и очередями, а также опыт написания Юнит- и Интеграционных-тестов.

Мы предлагаем:

 • ЗП без задержек;
 • оформление по ТК РФ;
 • возможность практики английского языка;
 • неограниченный профессиональный рост и возможность работать в развивающейся международной компании;
 • ресурсы на реализацию смелых идей;
 • работу по гибкому графику в уютном офисе.

Apply Now

icon Ночной Technical Support Engineer

B2Broker Санкт-Петербург
Saint Petersburg

Международная компания B2Broker (Business to Broker) – это финтех разработчик и провайдер ликвидности для брокерских компаний, банков и инвестиционных фондов. Мы не занимаемся брокерской деятельностью, а предлагаем готовые решения для других компаний по всему миру.
Занимая свою нишу на рынке с 2014 года, компания является лидером в своей сфере деятельности, в связи с чем постоянно растет и расширяется. На сегодняшний день офисы компании расположены в Москве, Санкт-Петербурге, Лимассоле, Гонконге, Минске, Лондоне, Дубае, Киеве.

Чем предстоит заниматься:

 • Обработка входящих клиентских заявок на английском и русском языках, сбор информации, необходимой для решения обращения в минимальный срок;

 • Самостоятельная работа над клиентскими заявками с использованием базы знаний и доступа к системам;

 • Приоритизация и эскалация обращений на последующие уровни технической поддержки при необходимости.

Мы ожидаем:

 • Предыдущий опыт работы в технической поддержке;

 • Хорошее знание английского языка на уровне Upper Intermediate и выше;

 • Ответственность, способность к самообучению (работа связана с финансовыми рынками и использованием различных узкоспециализированных программных решений);

 • Готовность работать в ночные смены (сервис технической поддержки предоставляется 24/7);

 • Заинтересованность в финтехе.

Дополнительным плюсом будет:

 • Аналитические навыки, тайм-менеджмент, способность решать сложные задачи;
 • Отличные навыки межличностного общения, возможность спокойно и профессионально донести информацию до клиента;

 • Желание развиваться и улучшать собственные навыки.

Мы предлагаем:

 • Надежность: официальное трудоустройство, гарантированные бонусы (13-ая зарплата для тех, кто проработал год +);
 • Развитие: возможность практиковать английский язык с носителями языка, компенсация уроков на языковых платформах, предоставление ресурсов для внедрения смелых идей, участие в профильных конференциях, профессиональный рост и работа в быстро растущей международной компании;

 • Активная корпоративная жизнь: новогодние бонусы для сотрудников, успешно закончивших испытательный срок, празднование дней рождений, корпоративные праздники в лучших ресторанах города;

 • Комфорт: Работа в уютном офисе в пешей доступности от станции метро “Горьковская”.


Apply Now

icon Системный администратор

B2Broker Москва
Moscow

Международная компания B2Broker (Business to Broker) – это финтех разработчик и провайдер ликвидности для брокерских компаний, банков и инвестиционных фондов. Мы не занимаемся брокерской деятельностью, а предлагаем готовые решения для других компаний по всему миру.
Занимая свою нишу на рынке с 2014 года компания успешно занимает лидирующую позицию в своей сфере деятельности в связи с чем постоянно растет и расширяется. На сегодняшний день, офисы компании расположены в Москве, Санкт-Петербурге, Лимассоле, Гонконге, Минске, Лондоне, Дубае, Киеве.

Наша команда Системных администраторов ищет себе нового коллегу с опытом работы Linux от 1 года.

Обязанности:

 • Установка и обслуживание серверов на базе Windows Server 2012/2016, Ubuntu 20, Centos 7;
 • Реагирование на инциденты системы мониторинга Zabbix;
 • Прием заявок от сотрудников компании, касающиеся неисправностей в работе серверов, а также касающиеся исправления следствий неисправностей.

Требования:

 • Навыки администрирования ОС Windows и Linux (обязательно от 1 года);
 • Понимание принципов работы сетей (DNS, DHCP, NAT, routing);
 • Понимание принципов работы почты;
 • Знание английского языка на уровне понимания технической документации;
 • Опыт работы от 1 года на аналогичной должности.

Будет плюсом:

 • Понимание работы LAMP стэка;
 • Знание ОС MacOS;
 • Знание какого-либо языка программирования.

Мы предлагаем:

 • Надежность: официальное оформление по ТК, гарантированные бонусы
  (13-ая ЗП для проработавших год+);
 • Развитие: возможность практики английского языка с носителями, компенсация занятий на платформах; ресурсы на реализацию смелых идей, возможность участвовать в профильных конференциях, неограниченный профессиональный рост и работу в развивающейся международной компании;
 • Активная корпоративная жизнь: новогодние бонусы сотрудникам, прошедшим испытательный срок, празднования дней рождений, корпоративы в лучших ресторанах города и др;
 • Комфорт: гибкое начало рабочего дня, работа в уютном офисе возле м. Выставочная, м. Деловой центр, м. Международная;
 • Возможность оплачиваемой релокации в Москву.

Apply Now

icon DevOps engineer

B2Broker Санкт-Петербург
Saint Petersburg

Международная компания B2Broker (Business to Broker) – это финтех разработчик и провайдер ликвидности для брокерских компаний, банков и инвестиционных фондов. Мы не занимаемся брокерской деятельностью, а предлагаем готовые решения для других компаний по всему миру.
Занимая свою нишу на рынке с 2014 года компания успешно занимает лидирующую позицию в своей сфере деятельности в связи с чем постоянно растет и расширяется. На сегодняшний день, офисы компании расположены в Москве, Санкт-Петербурге, Лимассоле, Гонконге, Минске, Лондоне, Дубае, Киеве.

Мы ожидаем уверенные знания следующих технологий и инструментов:

 • Ansible
 • AWS (RDS, EC2, R53, S3, EKS, CF)
 • ELK
 • Grafana
 • Prometheus
 • Docker, Docker-compose

Будет плюсом если вы сталкивались с такими вещами как:

 • K8S

 • Terraform

 • Gitlab, Gitlab CI

 • NATS

 • Traefik

 • .NET

 • PostgreSQL

 • TimescaleDB

Мы предлагаем:

 • Надежность: официальное оформление по ТК, гарантированные бонусы (13-ая ЗП для проработавших год+);
 • Забота: ДМС со стоматологией после испытательного срока;
 • Развитие: возможность практики английского языка с носителями, ресурсы на реализацию смелых идей, возможность участвовать в профильных конференциях, неограниченный профессиональный рост и работу в развивающейся международной компании;
 • Активная корпоративная жизнь: новогодние бонусы сотрудникам, прошедшим испытательный срок, празднования дней рождений, корпоративы в лучших ресторанах города и др;
 • Комфорт: гибкое начало рабочего дня, работа в уютном офисе возле м. Горьковская;
 • Возможность оплачиваемой релокации в Санкт-Петербург.

Apply Now

icon Senior С# Developer

B2Broker Киев
Kyiv

Международная компания B2Broker – это финтех, разработчик и провайдер технологий для брокерских компаний, банков и инвестиционных фондов. Мы не занимаемся брокерской деятельностью – но предлагаем законченные решения для других компаний.

С чем предстоит работать:

 • Торговая система на .Net Core под Linux;
 • С сервисной организацией;
 • И многопоточной обработкой.

Что мы ожидаем:

 • Опыт разработки C# от 5 лет;
 • Отличное знание ASP.Net Core;
 • Опыт написания Unit и интеграционных тестов (NUnit, XUnit, MSTest);
 • Знание SQL и умение оптимизировать запросы;
 • Знание структур хранения данных и алгоритмов работы с ними;
 • Образование в области прикладной математики или информационных систем;
 • Обладание аналитическими навыками и наличие технической грамотности;
 • Опыт разработки с применением концепций: асинхронности, lock-free структур, много-поточности и распределённых систем;
 • Опыт работы с различными протоколами обмена информацией.

Используемые технологии:

 • C# / ASP.NET Core;
 • PostgreSQL / и др. БД;
 • HTTP(S) / SignalR / gRPC;
 • Protobuf / JSON / XML / NATS;
 • Docker / AWS.

Мы предлагаем:

 • Оформление по ТК РФ;
 • Возможность оплачиваемой релокации в СПб;
 • Удаленный формат работы на ИС;
 • ДМС со стоматологией после испытательного срока;
 • Возможность практики английского языка;
 • Неограниченный профессиональный рост и возможность работать в развивающейся международной компании;
 • Ресурсы на реализацию смелых идей;
 • Работу по гибкому графику в уютном офисе в центре города.

Apply Now

icon Node.js developer удаленно

B2Broker Санкт-Петербург
Saint Petersburg

Международная компания B2Broker (Business to Broker) – это финтех разработчик и провайдер ликвидности для брокерских компаний, банков и инвестиционных фондов. Мы не занимаемся брокерской деятельностью, а предлагаем готовые решения для других компаний по всему миру.
Занимая свою нишу на рынке с 2014 года компания успешно занимает лидирующую позицию в своей сфере деятельности в связи с чем постоянно растет и расширяется.
На сегодняшний день, офисы компании расположены в Москве,
Санкт- Петербурге, на Лимассоле, в Гонконге, Минске, Лондоне, Дубае, Киеве.

Над чем предстоит работать:

 • Система агрегации данных и репортинга;
 • Автоматизированные торговые решения;
 • Сервисные API.

Что мы ожидаем:

 • Опыт разработки Node.JS с использованием std модулей от 3х лет;
 • Знание ООП и паттернов программирования и практика их применения;
 • Опыт написания unit тестов;
 • Опыт работы с сетевыми/файловыми потоками данных;
 • Опыт разработки с использованием SQL и NoSQL баз данных, key-value хранилищ;
 • Знание структура хранения данных и алгоритмов работы с ними;
 • Обладание аналитическими навыками и профессиональным кругозором.

Используемые технологии:

 • NodeJS, TypeScript;
 • PostgreSQL, MongoDB и др. БД;
 • HTTP(S), WebSocket;
 • JSON, XML, ProtoBuf;
 • Docker.

Мы предлагаем:

 • Надежность: официальное оформление по ТК, гарантированные бонусы (13-ая ЗП для проработавших год+);
 • Развитие: возможность практики английского языка с носителями, компенсация занятий на платформах; ресурсы на реализацию смелых идей, возможность участвовать в профильных конференциях, неограниченный профессиональный рост и работу в развивающейся международной компании;
 • Активная корпоративная жизнь: новогодние бонусы сотрудникам, прошедшим испытательный срок, празднования дней рождений, корпоративы в лучших ресторанах города и др;
 • Комфорт: гибкое начало рабочего дня, удаленный формат работы.

Apply Now

icon QA Automation Engineer

B2Broker Москва
Moscow

Международная компания B2Broker (Business to Broker) – это финтех разработчик и провайдер ликвидности для брокерских компаний, банков и инвестиционных фондов. Мы не занимаемся брокерской деятельностью, а предлагаем готовые решения для других компаний по всему миру.
Занимая свою нишу на рынке с 2014 года, компания является лидером в своей сфере деятельности, в связи с чем постоянно растет и расширяется. На сегодняшний день офисы компании расположены в Москве, Санкт-Петербурге, Лимассоле, Гонконге, Минске, Лондоне, Дубае, Киеве.

Задачи:

 • Разрабатывать и поддерживать автотесты;

 • Анализировать и регистрировать результаты прогонов автотестов.

Мы ожидаем от Вас:

 • Опыт работы от 2 лет в качестве QA инженера;

 • Опыт автоматизации от 1 года;

 • Опыт работы с CI;

 • Знание SQL;

 • Обязательно знание любого ООП языка программирования и готовность писать автотесты на java;

 • Понимание процессов тестирования;

 • Опыт работы с баг-треккинговыми системами.

Будет плюсом:

 • Работа с Selenium, TestNg, Maven, RestAssured, JDBI;

 • Понимание паттернов разработки автотестов;

 • Внедрение автотестов в CICD;

 • Опыт работы с Docker;

 • Опыт проведения нагрузочного тестирования.

Мы предлагаем:

 • Надежность: официальное оформление по ТК, гарантированные бонусы (13-ая ЗП для проработавших год+);
 • Забота: ДМС со стоматологией после испытательного срока;
 • Развитие: возможность практики английского языка с носителями, компенсация 50% занятий на платформах, ресурсы на реализацию смелых идей, возможность участвовать в профильных конференциях, неограниченный профессиональный рост и работу в развивающейся международной компании;
 • Активная корпоративная жизнь: новогодние бонусы сотрудникам, прошедшим испытательный срок, празднования дней рождений, корпоративы в лучших ресторанах города и др;
 • Комфорт: гибкое начало рабочего дня, удаленный формат работы на ИС, работа в уютном офисе возле м. Горьковская;
 • Возможность оплачиваемой релокации в Санкт-Петербург.

Apply Now

icon QA Engineer

B2Broker Москва
Moscow

Международная компания B2Broker (Business to Broker) – это финтех разработчик и провайдер ликвидности для брокерских компаний, банков и инвестиционных фондов. Мы не занимаемся брокерской деятельностью, а предлагаем готовые решения для других компаний по всему миру.
Занимая свою нишу на рынке с 2014 года, компания является лидером в своей сфере деятельности, в связи с чем постоянно растет и расширяется. На сегодняшний день офисы компании расположены в Москве, Санкт-Петербурге, Лимассоле, Гонконге, Минске, Лондоне, Дубае, Киеве.

Чем нужно будет заниматься:

 • Контролировать и обеспечивать качество web и мобильных приложений;
 • Проводить ручное тестирование.

Мы ожидаем от Вас:

 • Понимание процессов тестирования, желание развиваться в этом направлении;
 • Опыт работы от 1 года по специальности;
 • Опыт тестирования веб-приложений;
 • Опыт работы с командной строкой linux;
 • Знание SQL;
 • Опыт работы с баг-треккинговыми системами.

Будет плюсом:

 • Знание любого языка программирования и готовность писать автотесты на java;
 • Опыт проведения нагрузочного тестирования.

Мы предлагаем:

 • ​​​​​​Надежность: официальное оформление по ТК, гарантированные бонусы
  (13-ая ЗП для проработавших год+);
 • Развитие: возможность практики английского языка с носителями, компенсация 50% занятий на платформах, ресурсы на реализацию смелых идей, возможность участвовать в профильных конференциях, неограниченный профессиональный рост и работу в развивающейся международной компании;
 • Активная корпоративная жизнь: новогодние бонусы сотрудникам, прошедшим испытательный срок, празднования дней рождений, корпоративы в лучших ресторанах города и др;
 • Комфорт: гибкое начало рабочего дня, работа в уютном офисе в Москва сити;
 • Возможность оплачиваемой релокации в Москву.

Apply Now

icon Technical Support Engineer

B2Broker Санкт-Петербург
Saint Petersburg

International company B2Broker (Business to Broker) is a fintech developer and liquidity provider for brokerage companies, banks and investment funds. We are not engaged in brokerage activities, but offer ready-made solutions for other companies all over the world.
The company is a leader in its field of activity, we constantly grow and expand each year since 2014. B2Broker has offices in Moscow, St. Petersburg, Limassol, Hong Kong, Minsk, London, Dubai, Kiev.

Responsibilities:

 • Responding to tickets;

 • Processing of incoming client requests in English and Russian languages and gathering maximum possible information to resolve an issue maintaining a minimal response time;

 • Work independently on a problem using existing knowledge base and access to systems;

 • Determine when a problem is beyond current level of competence and needs to be escalated to the next level for further resolution.

Requirements:

 • Previous experience in technical support;

 • English language at Upper-Intermediate or higher level;

 • Ability to learn, self-learning (work is related to financial markets and uses various highly specialized software solutions);

 • Flexible working shift, the technical support service is provided 24/7 (including weekends and night shifts);

 • Interest in FinTech will be your advantage.

Skills:

 • Analytical, time management and troubleshooting skills;

 • Excellent interpersonal skills, including the ability to empathize and deal calmly and professionally with customers to resolve their issues;

 • Willingness to develop and improve your own skills;

 • Self-directed learning skills (work is related to financial markets and a variety of highly specialized software solutions are used; it constantly requires expanding the range of your knowledge and skills).

We Offer:

 • Reliability: Official employment, guaranteed bonuses (13th salary for those who have worked а year +);

 • Development: opportunity to practice English with native speakers, compensation of classes on the language platforms, resources to implement bold ideas, the opportunity to participate in industry conferences, unlimited professional growth and work in a growing international company;

 • Active corporate life: New Year bonuses for the employees who passed the probation period, birthdays celebration, corporate parties in the best restaurants of the city;

 • Comfort: Work in a cozy office near the Gorkovskaya metro station.


Apply Now

icon Android developer (Kotlin)

B2Broker Москва
Saint Petersburg

Международная компания B2Broker (Business to Broker) – это финтех разработчик и провайдер ликвидности для брокерских компаний, банков и инвестиционных фондов. Мы не занимаемся брокерской деятельностью, а предлагаем готовые решения для других компаний по всему миру.
Занимая свою нишу на рынке с 2014 года, компания является лидером в своей сфере деятельности, в связи с чем постоянно растет и расширяется.
На сегодняшний день офисы компании расположены в Москве,
Санкт-Петербурге, Лимассоле, Гонконге, Минске, Лондоне, Дубае, Киеве.

Чем предстоит заниматься:

 • Разработка и развитие мобильного приложения наших продуктов на Android (Kotlin).

Требования:

 • Опыт разработки мобильных приложений от 3 лет;
 • Уверенное знание Kotlin;
 • Уверенное знание Android платформы;
 • Знание Java будет плюсом;
 • Работа с MVVM и MVP;
 • Понимание принципов Clean Architecture;
 • Опыт работы с DI фреймворками;
 • Опыт написания Unit-тестов;
 • Наличие собственных опубликованных приложений в Google Play;
 • Опыт работы с сетевыми протоколами (HTTP, REST, OAuth, JSON и др.);
 • Умение распознавать и применять основные паттерны проектирования;
 • Хорошее знание методологий проектирования ПО и командной разработки;
 • Понимание основных структур данных и алгоритмов, принципов ООП;
 • Git, системы bug tracking;
 • Соблюдение Code Style and Best Practiсe.

Мы предлагаем:

 • Надежность: официальное оформление по ТК, гарантированные бонусы (13-ая ЗП для проработавших год+);
 • Развитие: возможность практики английского языка с носителями, полная компенсация занятий на платформах, ресурсы на реализацию смелых идей, возможность участвовать в профильных конференциях, неограниченный профессиональный рост и работу в развивающейся международной компании;
 • Активная корпоративная жизнь: новогодние бонусы сотрудникам, прошедшим испытательный срок, празднования дней рождений, корпоративы в лучших ресторанах города и др;
 • Комфорт: гибкое начало рабочего дня.

Apply Now

icon Project Manager

B2Broker Москва
Moscow

Международная компания B2Broker (Business to Broker) – это финтех разработчик и провайдер ликвидности для брокерских компаний, банков и инвестиционных фондов.

Мы не занимаемся брокерской деятельностью, а предлагаем готовые решения для других компаний по всему миру.
Занимая свою нишу на рынке с 2014 года, компания является лидером в своей сфере деятельности, в связи с чем постоянно растет и расширяется.

На сегодняшний день офисы компании расположены в Москве, Санкт-Петербурге, Лимассоле, Гонконге, Минске, Лондоне, Дубае, Киеве.

Обязанности:

 • Управление проектами: сложные веб-сервисы (agile, waterfall);
 • Менеджмент полного цикла разработки продукта;
 • Обеспечение выполнения сроков и качества проекта;
 • Сбор и регулярная актуализация требований к проекту;
 • Регулярный отчёт о движении разработки функционала;
 • Отладка процессов в команде;
 • Управление несколькими проектами одновременно, распределение загрузки и приоритетов.

Требования:

 • Релевантный опыт ведения проектов в качестве PM;
 • Опыт выпуска МВП;
 • Опыт выпуска проектов в прод;
 • Плюсом будет опыт работы в финтехе, понимание основных аспектов блокчейна;
 • Знание цикла разработки ПО;
 • Знание базовых метрик оценки работы команды;
 • Умение переключиться в течении дня с одного проекта на другой и обратно, без потери пакетов aka;
 • Отличные коммуникативные навыки;
 • Системное мышление;
 • Умение взять на себя ответственность за решения, которые влияют на работу команды.

Условия:

 • Надежность: официальное оформление по ТК, гарантированные бонусы (13-ая ЗП для проработавших год+);
 • Развитие: возможность практики английского языка с носителями, компенсация занятий на платформах; ресурсы на реализацию смелых идей, возможность участвовать в профильных конференциях, неограниченный профессиональный рост и работу в развивающейся международной компании;
 • Активная корпоративная жизнь: новогодние бонусы сотрудникам, прошедшим испытательный срок, празднования дней рождений, корпоративы в лучших ресторанах города и др;
 • Комфорт: гибкое начало рабочего дня, удаленный формат работы, либо работа в уютном офисе возле м. Выставочная, Деловой центр, Международная.

Apply Now

icon Support Engineer

B2Broker Санкт-Петербург
Moscow

Международная компания B2Broker (Business to Broker) – это финтех разработчик и провайдер ликвидности для брокерских компаний, банков и инвестиционных фондов. Мы не занимаемся брокерской деятельностью, а предлагаем готовые решения для других компаний по всему миру.
Занимая свою нишу на рынке с 2014 года, компания является лидером в своей сфере деятельности, в связи с чем постоянно растет и расширяется. На сегодняшний день офисы компании расположены в Москве, Санкт-Петербурге, Лимассоле, Гонконге, Минске, Лондоне, Дубае, Киеве.

Задачи:

 • Обработка входящих запросов;

 • Мониторинг статуса сервисов;

 • Самостоятельное решение вопросов, полагаясь на полученные знания и доступы к системам за которые отвечает технический отдел;

 • Перенаправление вопросов выходящих за рамки компетенций технического отдела в соответствующие службы компании.

Основные пожелания к будущему сотруднику:

 • Опыт работы в технической поддержке первого/второго уровня от 1 года: администрирование систем/приложений;

 • Опыт работы с операционными системами Windows: понимание устройства серверов, контроль работы сервисов, знание командной строки;

 • Умение исследовать проблемы с помощью логов, работа с простыми запросами к базам данных (SQL);

 • Знание английского не ниже Upper Intermediate (все общение на английском языке);

 • Обучаемость, самообучаемость (работа связана с финансовыми рынками и использует различные узкоспециализированные программные решения, что постоянно требует расширять круг своих знаний);

 • Заинтересованность в финтехе, плюсом будет опыт работы с торговыми платформами (например, MetaTrader).

 • Опыт работы в сменном графике. Работа в отделе поддержки подразумевает сменный график в течении 24 часов (в том числе и работу по выходным).

Дополнительно:

 • Аналитические навыки, тайм-менеджмент, способность решать сложные задачи;

 • Отличные навыки межличностного общения, возможность спокойно и профессионально донести информацию до клиента;

 • Желание развиваться и улучшать собственные навыки.

Мы предлагаем:

 • Надежность: официальное оформление по ТК, гарантированные бонусы
  (13-ая ЗП для проработавших год+);
 • Развитие: возможность практики английского языка с носителями, компенсация занятий на платформах, ресурсы на реализацию смелых идей, возможность участвовать в профильных конференциях, неограниченный профессиональный рост и работу в развивающейся международной компании;
 • Активная корпоративная жизнь: новогодние бонусы сотрудникам, прошедшим испытательный срок, празднования дней рождений, корпоративы в лучших ресторанах города и др;
 • Возможность оплачиваемой релокации в Санкт-Петербург.

Apply Now

icon Программист 1С

B2Broker Санкт-Петербург
Saint Petersburg

Международная компания B2Broker (Business to Broker) – это финтех разработчик и провайдер ликвидности для брокерских компаний, банков и инвестиционных фондов. Мы не занимаемся брокерской деятельностью, а предлагаем готовые решения для других компаний по всему миру.
Занимая свою нишу на рынке с 2014 года компания успешно занимает лидирующую позицию в своей сфере деятельности в связи с чем постоянно растет и расширяется.

На сегодняшний день, офисы компании расположены в Москве,
Санкт- Петербурге, на Лимассоле, в Гонконге, Минске, Лондоне, Дубае, Киеве.

Обязанности:

 • Сбор, уточнение требований внутренних заказчиков и реализация их в системах
 • Разработка отчетов и обработок, печатных форм; доработка и обновление нетиповых конфигураций
 • Разработка и модификация правил обмена между конфигурациями
 • Участие в проектах по внедрению новых учетных систем, интеграции 1С с другими корпоративными системами (не на базе 1С)
 • Консультирование пользователей по работе в существующих системах на базе 1С (ЗУП, 1С Бухгалтерия 8 проф)
 • Обучение пользователей работе в системе

Требования:

 • Знание типовых конфигураций 1С Бухгалтерия 8 проф, ЗУП
 • Опыт администрирования и разработки на платформе 1С (глубокое понимание механизмов платформы, знание языка запросов, клиент-серверного взаимодействия, управляемых форм, СКД, механизмов интеграции, разработке под web-интерфейс)

Преимуществом будет:

 • Опыт интеграции между системами 1С
 • Опыт интеграции 1С с системами не на базе 1С
 • Участие в разработке кастомных конфигураций

Мы предлагаем:

 • Надежность: официальное оформление по ТК, гарантированные бонусы (13-ая ЗП для проработавших год+);
 • Развитие: возможность практики английского языка с носителями, компенсация занятий на платформах; ресурсы на реализацию смелых идей, возможность участвовать в профильных конференциях, неограниченный профессиональный рост и работу в развивающейся международной компании;
 • Активная корпоративная жизнь: новогодние бонусы сотрудникам, прошедшим испытательный срок, празднования дней рождений, корпоративы в лучших ресторанах города и др;
 • Комфорт: гибкое начало рабочего дня, удаленный формат работы, либо работа в уютном офисе возле м. Горьковская;
 • Возможность оплачиваемой релокации в Санкт-Петербург или Москву.

Apply Now

icon Golang Middle developer (удаленно)

B2Broker Москва
Krasnodar

Международная компания B2Broker (Business to Broker) – это финтех разработчик и провайдер ликвидности для брокерских компаний, банков и инвестиционных фондов. Мы не занимаемся брокерской деятельностью, а предлагаем готовые решения для других компаний по всему миру.
Занимая свою нишу на рынке с 2014 года, компания является лидером в своей сфере деятельности, в связи с чем постоянно растет и расширяется. На сегодняшний день офисы компании расположены в Москве, Санкт-Петербурге, Лимассоле, Гонконге, Минске, Лондоне, Дубае, Киеве.

Над чем предстоит работать:

 • Система агрегации и преобразования данных;

 • Автоматизированные торговые решения;

 • Сервисные API.

Что мы ожидаем:

 • Опыт разработки на GoLang с использованием std модулей от 2х лет;

 • Разработка с использованием концепций конкурретного выполнения и механизмов синхронизации;

 • Знание ООП и паттернов программирования и практика их применения;

 • Опыт написания unit тестов и мокирования отдельных частей приложения;

 • Опыт работы с сетевыми/файловыми потоками данных;

 • Опыт разработки с использованием SQL и NoSQL баз данных, key-value хранилищ;

 • Знание структур хранения данных и алгоритмов работы с ними;

 • Обладание аналитическими навыками и профессиональным кругозором.

Технологии:

 • GoLang + gomod;
 • PostgreSQL, MongoDB и др. БД;
 • WebSocket, HTTP/2, gRPC;
 • JSON, XML, ProtoBuf;
 • Docker.

Мы предлагаем:

 • ​​​​​​Надежность: официальное оформление по ТК, гарантированные бонусы (13-ая ЗП для проработавших год+);
 • Развитие: возможность практики английского языка с носителями, компенсация 50% занятий на платформах, ресурсы на реализацию смелых идей, возможность участвовать в профильных конференциях, неограниченный профессиональный рост и работу в развивающейся международной компании;
 • Активная корпоративная жизнь: новогодние бонусы сотрудникам, прошедшим испытательный срок, празднования дней рождений, корпоративы в лучших ресторанах города и др;
 • Комфорт: гибкое начало рабочего дня, удаленный формат работы.

Apply Now

icon Node.js Developer

B2Broker Киев
Kyiv

Мы команда молодых и амбициозных разработчиков, в поисках поистине талантливых и целеустремлённых коллег. И если вы тот, кому интересны сложные задачи, что требуют элегантных решений, тот кто готов учиться и совершенствоваться – мы ждём вас!

Над чем предстоит работать:

 • Система агрегации данных и репортинга;
 • Автоматизированные торговые решения;
 • Сервисные API.

Что мы ожидаем:

 • Опыт разработки Node.JS с использованием std модулей от 3х лет;
 • Знание ООП и паттернов программирования и практика их применения;
 • Опыт написания unit тестов;
 • Опыт работы с сетевыми/файловыми потоками данных;
 • Опыт разработки с использованием SQL и NoSQL баз данных, key-value хранилищ;
 • Знание структура хранения данных и алгоритмов работы с ними;
 • Обладание аналитическими навыками и профессиональным кругозором.

Используемые технологии:

 • NodeJS, TypeScript;
 • PostgreSQL, MongoDB и др. БД;
 • HTTP(S), WebSocket;
 • JSON, XML, ProtoBuf;
 • Docker.

Мы предлагаем:

 • ЗП без задержек;
 • Оформление по ТК РФ;
 • ДМС со стоматологией после испытательного срока;
 • Возможность практики английского языка;
 • Удаленный формат работы на ИС;
 • Неограниченный профессиональный рост и возможность работать в развивающейся международной компании;
 • Ресурсы на реализацию смелых идей;
 • Работу по гибкому графику в уютном офисе.

Apply Now

icon System Analyst / Системный аналитик

B2Broker Санкт-Петербург
Saint Petersburg

Международная компания B2Broker (Business to Broker) – это финтех разработчик и провайдер ликвидности для брокерских компаний, банков и инвестиционных фондов. Мы не занимаемся брокерской деятельностью, а предлагаем готовые решения для других компаний по всему миру.
Занимая свою нишу на рынке с 2014 года, компания является лидером в своей сфере деятельности, в связи с чем постоянно растет и расширяется. На сегодняшний день офисы компании расположены в Москве, Санкт-Петербурге, Лимассоле, Гонконге, Минске, Лондоне, Дубае, Киеве.

Чем предстоит заниматься:

 • Сбор и анализ требований (внутренние заказчики);

 • Документирование и согласование требований;

 • Формирование технических заданий на разработку функционала в уже существующих или новых продуктах компании;

 • Создание и поддержание в актуальном виде схемы по взаимосвязям между продуктами компании и/или внешними системами;

 • Разработка с нуля или доработка концепций программных решений;

 • Проработка принципов взаимодействия между системами, используемыми в компании;

 • Участие в проработке UI/UX создаваемых сервисов;

 • Подготовка описаний архитектуры продуктов/сервисов/решений.

Мы ожидаем:

 • Английский не ниже B1;

 • Опыт работы системным аналитиком от 3-х лет, либо опыт от года аналитиком в сфере финтеха;

 • Отличные навыки работы с UML диаграммами;

 • Понимание методологии Agile;

 • Знание, понимание и умение объяснить функционал создаваемых программных продуктов.

Дополнительным плюсом будет:

 • Опыт работы с торговыми платформами;

 • Опыт работы с платёжными системами;

 • Понимание концепции блокчейна;

 • Умение работать в jira;

 • Навыки коммуникации с ИТ-подразделением.

Мы предлагаем:

 • Надежность: официальное оформление по ТК, гарантированные бонусы (13-ая ЗП для проработавших год+);
 • Забота: ДМС со стоматологией после испытательного срока;
 • Развитие: возможность практики английского языка с носителями, компенсация занятий на платформах, ресурсы на реализацию смелых идей, возможность участвовать в профильных конференциях, неограниченный профессиональный рост и работу в развивающейся международной компании;
 • Активная корпоративная жизнь: новогодние бонусы сотрудникам, прошедшим испытательный срок, празднования дней рождений, корпоративы в лучших ресторанах города и др;
 • Комфорт: гибкое начало рабочего дня, удаленный формат работы, либо работа в уютном офисе возле м. Горьковская;
 • Возможность оплачиваемой релокации в Санкт-Петербург.

Apply Now

icon Backend C# Developer (Highload)

B2Broker Санкт-Петербург
Saint Petersburg

Международная компания B2Broker (Business to Broker) – это финтех разработчик и провайдер ликвидности для брокерских компаний, банков и инвестиционных фондов. Мы не занимаемся брокерской деятельностью, а предлагаем готовые решения для других компаний по всему миру.
Занимая свою нишу на рынке с 2014 года компания успешно занимает лидирующую позицию в своей сфере деятельности в связи с чем постоянно растет и расширяется.
На сегодняшний день, офисы компании расположены в Москве,
Санкт- Петербурге, на Лимассоле, в Гонконге, Минске, Лондоне, Дубае, Киеве.

Продукт:

Cпот-биржа, основная задача которой матчинг ордеров и генерация сделок.

 • Представляет собой коробочное решение.

 • 100% бэкенд на Asp .Net Core под linux в AWS.

 • Основное направление:увеличение перформанса биржевой торговой платформы.

 • Увеличение пропускной способности API.

 • Разработка бизнес фич. (проект на стадии активного роста и развития)

 • Работа в продуктовой команде

Что мы ожидаем:

 • Опыт разработки C# от 2 лет;

 • Глубокое понимание ООП, применение паттернов программирования на практике

 • Опыт написания Unit и интеграционных тестов (NUnit, XUnit, MSTest);

 • Знание SQL

 • Обладание аналитическими навыками и наличие технической грамотности;

 • Будет плюсом использование performance и memory профайлеров;

 • Будет плюсом опыт разработки с применением концепций: асинхронности, lock-free структур, многопоточности и распределённых систем.

 • Будет плюсом понимание устройства биржевой торговли

Используемые технологии:

 1. C# / .NET Core / ASP .NET Core – очень важно 🙂

 2. PostgreSQL / и др. БД – тоже очень важно 🙂

 3. HTTP(S) / SignalR / gRPC – будет вашим преимуществом;

 4. Protobuf / JSON / NATS – будет вашим преимуществом;

 5. Docker / AWS – будет вашим преимуществом.

Мы предлагаем:

 • Надежность: официальное оформление по ТК, гарантированные бонусы (13-ая ЗП для проработавших год+);
 • Забота: ДМС со стоматологией после испытательного срока;
 • Развитие: возможность практики английского языка с носителями, компенсация занятий на платформах; ресурсы на реализацию смелых идей, возможность участвовать в профильных конференциях, неограниченный профессиональный рост и работу в развивающейся международной компании;
 • Активная корпоративная жизнь: новогодние бонусы сотрудникам, прошедшим испытательный срок, празднования дней рождений, корпоративы в лучших ресторанах города и др;
 • Комфорт: гибкое начало рабочего дня, удаленный формат работы, либо работа в уютном офисе возле м. Горьковская;
 • Возможность оплачиваемой релокации в Санкт-Петербург.

Apply Now

icon Senior PHP Developer

B2Broker Санкт-Петербург
Saint Petersburg

Международная компания B2Broker (Business to Broker) – это финтех разработчик и провайдер ликвидности для брокерских компаний, банков и инвестиционных фондов. Мы не занимаемся брокерской деятельностью, а предлагаем готовые решения для других компаний по всему миру.
Занимая свою нишу на рынке с 2014 года компания успешно занимает лидирующую позицию в своей сфере деятельности в связи с чем постоянно растет и расширяется. На сегодняшний день, офисы компании расположены в Москве, Санкт-Петербурге, Лимассоле, Гонконге, Минске, Лондоне, Дубае, Киеве.

Мы ожидаем от разработчика:

 • Опыт командной разработки;
 • Отличные знания PHP (мы используем PHP 8);
 • Значительный опыт работы с Laravel или Symfony, понимание основных принципов и подходов (мы используем Laravel 8);
 • Знания стандартов PSR, понимание ООП;
 • Понимание принципов SOLID, DRY, KISS, YAGNI и умение замечать их нарушения на практике;
 • Знание популярных паттернов, антипаттернов, алгоритмов и понимание, когда их нужно использовать;
 • Опыт интеграции внешних сервисов;
 • Понимание принципов работы HTTP;
 • Опыт работы с СУБД PostgreSQL или MySQL, понимание того, как работают джойны, индексы и ключи;
 • Понимание необходимость в написании юнит и интеграционных тестов (мы используем PHPUnit);
 • Симпатию к *nix/linux и уверенную работу в командной строке.

Будет плюсом, если Вы:

 • Имеете опыт создания composer – пакетов;
 • Имеете опыт работы с нереляционными СУБД;
 • Имеете опыт разработки на других ЯП и/или веб-фреймворках, знаете их слабые и сильные стороны;
 • Имеете опыт работы с Docker, GitLab, Gitlab-CI;
 • Знаете английский язык – с ним будет проще читать документации, статьи и т.д.;
 • Готовы учиться и делиться знаниями с другими членами команды;
 • Предоставите ссылку на Github с примерами кода.

Условия:

 • Надежность: официальное оформление по ТК, гарантированные бонусы (13-ая ЗП для проработавших год+);
 • Забота: ДМС со стоматологией после испытательного срока;
 • Развитие: возможность практики английского языка с носителями, ресурсы на реализацию смелых идей, возможность участвовать в профильных конференциях, неограниченный профессиональный рост и работу в развивающейся международной компании;
 • Активная корпоративная жизнь: новогодние бонусы сотрудникам, прошедшим испытательный срок, празднования дней рождений, корпоративы в лучших ресторанах города и др;
 • Комфорт: гибкое начало рабочего дня, удаленный формат работы, либо работа в уютном офисе возле м. Горьковская;
 • Возможность оплачиваемой релокации в Санкт-Петербург.

Apply Now

icon Android developer (Kotlin, удаленно)

B2Broker Москва
Saint Petersburg

Международная компания B2Broker (Business to Broker) – это финтех разработчик и провайдер ликвидности для брокерских компаний, банков и инвестиционных фондов. Мы не занимаемся брокерской деятельностью, а предлагаем готовые решения для других компаний по всему миру.
Занимая свою нишу на рынке с 2014 года, компания является лидером в своей сфере деятельности, в связи с чем постоянно растет и расширяется.
На сегодняшний день офисы компании расположены в Москве,
Санкт-Петербурге, Лимассоле, Гонконге, Минске, Лондоне, Дубае, Киеве.

Чем предстоит заниматься:

 • Разработка и развитие мобильного приложения наших продуктов на Android (Kotlin).

Требования:

 • Опыт разработки мобильных приложений от 3 лет;
 • Уверенное знание Kotlin;
 • Уверенное знание Android платформы;
 • Знание Java будет плюсом;
 • Работа с MVVM и MVP;
 • Понимание принципов Clean Architecture;
 • Опыт работы с DI фреймворками;
 • Опыт написания Unit-тестов;
 • Наличие собственных опубликованных приложений в Google Play;
 • Опыт работы с сетевыми протоколами (HTTP, REST, OAuth, JSON и др.);
 • Умение распознавать и применять основные паттерны проектирования;
 • Хорошее знание методологий проектирования ПО и командной разработки;
 • Понимание основных структур данных и алгоритмов, принципов ООП;
 • Git, системы bug tracking;
 • Соблюдение Code Style and Best Practiсe.

Мы предлагаем:

 • Надежность: официальное оформление по ТК, гарантированные бонусы (13-ая ЗП для проработавших год+);
 • Развитие: возможность практики английского языка с носителями, полная компенсация занятий на платформах, ресурсы на реализацию смелых идей, возможность участвовать в профильных конференциях, неограниченный профессиональный рост и работу в развивающейся международной компании;
 • Активная корпоративная жизнь: новогодние бонусы сотрудникам, прошедшим испытательный срок, празднования дней рождений, корпоративы в лучших ресторанах города и др;
 • Комфорт: гибкое начало рабочего дня, удаленный формат работы.

Apply Now

icon GoLang Middle разработчик

B2Broker Москва
Moscow

Международная компания B2Broker (Business to Broker) – это финтех разработчик и провайдер ликвидности для брокерских компаний, банков и инвестиционных фондов. Мы не занимаемся брокерской деятельностью, а предлагаем готовые решения для других компаний по всему миру.
Занимая свою нишу на рынке с 2014 года, компания является лидером в своей сфере деятельности, в связи с чем постоянно растет и расширяется. На сегодняшний день офисы компании расположены в Москве, Санкт-Петербурге, Лимассоле, Гонконге, Минске, Лондоне, Дубае, Киеве.

Над чем предстоит работать:

 • Система агрегации и преобразования данных;

 • Автоматизированные торговые решения;

 • Сервисные API.

Что мы ожидаем:

 • Опыт разработки на GoLang с использованием std модулей от 2х лет;

 • Разработка с использованием концепций конкурретного выполнения и механизмов синхронизации;

 • Знание ООП и паттернов программирования и практика их применения;

 • Опыт написания unit тестов и мокирования отдельных частей приложения;

 • Опыт работы с сетевыми/файловыми потоками данных;

 • Опыт разработки с использованием SQL и NoSQL баз данных, key-value хранилищ;

 • Знание структур хранения данных и алгоритмов работы с ними;

 • Обладание аналитическими навыками и профессиональным кругозором.

Технологии:

 • GoLang + gomod;
 • PostgreSQL, MongoDB и др. БД;
 • WebSocket, HTTP/2, gRPC;
 • JSON, XML, ProtoBuf;
 • Docker.

Мы предлагаем:

 • Надежность: официальное оформление по ТК, гарантированные бонусы (13-ая ЗП для проработавших год+);
 • Развитие: возможность практики английского языка с носителями, ресурсы на реализацию смелых идей, возможность участвовать в профильных конференциях, неограниченный профессиональный рост и работу в развивающейся международной компании;
 • Активная корпоративная жизнь: новогодние бонусы сотрудникам, прошедшим испытательный срок, празднования дней рождений, корпоративы в лучших ресторанах города и др;
 • Комфорт: гибкое начало рабочего дня, работа в уютном офисе в Москва сити;
 • Возможность оплачиваемой релокации в Москву.

Apply Now

icon Python developer удаленно

B2Broker Санкт-Петербург
Saint Petersburg

Международная компания B2Broker (Business to Broker) – это финтех разработчик и провайдер ликвидности для брокерских компаний, банков и инвестиционных фондов. Мы не занимаемся брокерской деятельностью, а предлагаем готовые решения для других компаний по всему миру.
Занимая свою нишу на рынке с 2014 года, компания является лидером в своей сфере деятельности, в связи с чем постоянно растет и расширяется. На сегодняшний день офисы компании расположены в Москве, Санкт-Петербурге, Лимассоле, Гонконге, Минске, Лондоне, Дубае, Киеве.

Мы ожидаем от разработчика, что он:

 • имеет опыт коммерческой разработки на Python 3 от 6 лет;
 • знает и умеет использовать: итераторы, генераторы, потоки;
 • отлично владеет знаниями параллелизма, многопоточностью, неблокирующими вызовами;
 • имеет опыт работы с числами с высокой точностью, используя decimals / fractions

Кроме конструкций языка, мы хотим видеть:

 • знания по регулярным выражениям, структурам данных (JSON и XML);
 • понимание особенностей и различий REST и SOAP;
 • опыт работы с различными базами данных (в особенности ACID подход);
 • стремление к красоте кода;
 • разработчика, который придерживается принципов SOLID;
 • дополнительным преимуществом будет опыт работы с Message брокерами и очередями, а также опыт написания Юнит- и Интеграционных-тестов.

Мы предлагаем:

 • Надежность: официальное оформление по ТК, гарантированные бонусы (
  13-ая ЗП для проработавших год+);
 • Забота: ДМС со стоматологией после испытательного срока;
 • Развитие: возможность практики английского языка с носителями, компенсация 50% занятий на платформах, ресурсы на реализацию смелых идей, возможность участвовать в профильных конференциях, неограниченный профессиональный рост и работу в развивающейся международной компании;
 • Активная корпоративная жизнь: новогодние бонусы сотрудникам, прошедшим испытательный срок, празднования дней рождений, корпоративы в лучших ресторанах города и др;
 • Комфорт: гибкое начало рабочего дня, удаленный формат работы.

Apply Now

icon Product - manager

B2Broker Москва
Moscow

Международная компания B2Broker (Business to Broker) – это финтех разработчик и провайдер ликвидности для брокерских компаний, банков и инвестиционных фондов. Мы не занимаемся брокерской деятельностью, а предлагаем готовые решения для других компаний по всему миру.
Занимая свою нишу на рынке с 2014 года, компания успешно занимает лидирующую позицию в своей сфере деятельности в связи с чем постоянно растет и расширяется.
На сегодняшний день, офисы компании расположены в Москве,
Санкт- Петербурге, на Лимассоле, в Гонконге, Минске, Лондоне, Дубае, Киеве.

Обязанности:

 • Работа над видением стратегии и наполнением продуктов (включая web и mobile), работа с backlog’ом, проработкой и поддержкой RoadMap;
 • Анализ потребностей и тенденций рынка, конкурентов;
 • Коммуникация со стейкхолдерами, бизнес-заказчиками;
 • Проведение исследований на данных и пользователях;
 • Руководство разработкой (составление грамотных задач; отслеживание и проверка их выполнения);
 • Составление описания продуктовых требований, технических заданий для выделенной под продукт команды разработки;
 • Формирование продуктовых метрик, их отслеживание, анализ сценариев использования продуктов;
 • Проверка итогового результата на соответствие требованиям;
 • Работа над эффективной передачей знаний о продукте стейкхолдерам и задействованным командам;
 • Участие в создании интерфейсов проекта совместно с дизайнером.

Общие требования:

 • Опыт работы на аналогичной позиции от 2-х лет;
 • Английский – от B2;
 • Навыки и опыт custdev, умение формировать и проверять гипотезы;
 • Навыки управления проектами;
 • Понимание и навыки в UX;
 • Умение формировать понятные, реализуемые и тестируемые требования;
 • Знание перспективных финтех-решений и понимание IT составляющей финансовых продуктов;
 • Хороший лидерские, логические и аналитические навыки.

Мы предлагаем:

 • Надежность: официальное оформление по ТК, гарантированные бонусы
  (13-я ЗП для проработавших год+);
 • Развитие: возможность практики английского языка с носителями, компенсация занятий на платформах; ресурсы на реализацию смелых идей, возможность участвовать в профильных конференциях, неограниченный профессиональный рост и работу в развивающейся международной компании;
 • Активная корпоративная жизнь: новогодние бонусы сотрудникам, прошедшим испытательный срок, празднования дней рождения, корпоративы в лучших ресторанах города и др;
 • Комфорт: гибкое начало рабочего дня, удаленный формат работы, либо работа в уютном офисе возле м. м. Выставочная, м. Деловой центр, м. Международная;
 • Возможность оплачиваемой релокации в Москву.

Apply Now

icon Backend C# Developer

B2Broker Москва
Moscow

Международная компания B2Broker (Business to Broker) – это финтех разработчик и провайдер ликвидности для брокерских компаний, банков и инвестиционных фондов. Мы не занимаемся брокерской деятельностью, а предлагаем готовые решения для других компаний по всему миру.
Занимая свою нишу на рынке с 2014 года компания успешно занимает лидирующую позицию в своей сфере деятельности в связи с чем постоянно растет и расширяется.

На сегодняшний день, офисы компании расположены в Москве,
Санкт- Петербурге, на Лимассоле, в Гонконге, Минске, Лондоне, Дубае, Киеве.

Продукт – спот-биржа, основная задача которой матчинг ордеров и генерация сделок.
А именно API-трейдинг, система ордеров, операции трансферов, управление комиссиями и юзерами, система финансовой отчетности, дилинг-модуль и антифрод-система.

С чем предстоит работать:

 • Разработка биржевой торговой платформы (.Net Core, Linux);

 • Работа над коробочным решением с постоянным улучшением;

 • Работа в продуктовой команде;

 • Разработка бизнес фич и увеличение перформанса биржевой торговой платформы;

 • Увеличение пропускной способности API.

Что мы ожидаем:

 • Опыт разработки C# от 2 лет;

 • Глубокое понимание ООП, применение паттернов программирования на практике;

 • Опыт написания Unit и интеграционных тестов (NUnit, XUnit, MSTest);

 • Знание SQL;

 • Обладание аналитическими навыками и наличие технической грамотности;

 • Будет плюсом использование performance и memory профайлеров;

 • Будет плюсом опыт разработки с применением концепций: асинхронности, lock-free структур, много-поточности и распределённых систем;

 • Будет плюсом понимание устройства биржевой торговли.

Используемые технологии:

 • C# / .NET Core
 • PostgreSQL / и др. БД;
 • HTTP(S) / SignalR / gRPC;
 • Protobuf / JSON / NATS;
 • Docker / AWS

Мы предлагаем:

 • Надежность: официальное оформление по ТК, гарантированные бонусы
  (13-ая ЗП для проработавших год+);
 • Развитие: возможность практики английского языка с носителями, компенсация занятий на платформах; ресурсы на реализацию смелых идей, возможность участвовать в профильных конференциях, неограниченный профессиональный рост и работу в развивающейся международной компании;
 • Активная корпоративная жизнь: новогодние бонусы сотрудникам, прошедшим испытательный срок, празднования дней рождений, корпоративы в лучших ресторанах города и др;
 • Комфорт: гибкое начало рабочего дня, удаленный формат работы, либо работа в уютном офисе возле м. м. Выставочная, м. Деловой центр, м. Международная;
 • Возможность оплачиваемой релокации в Москву.

Apply Now

icon Frontend Developer (Angular)

B2Broker Киев
Kyiv

Международная компания B2Broker – это финтех, разработчик и провайдер технологий для брокерских компаний, банков и инвестиционных фондов. Мы не занимаемся брокерской деятельностью – но предлагаем готовые IT-решения для международных брокерских компаний.

Задачи:

 • Поддержка/улучшение/написание кода
 • Проведение code review (у нас оно перекрестное)
 • Написание тестов
 • Участие в стендапах/груммингах/ретроспективах

Что мы ожидаем:

 • Свободное владение Git
 • Умение писать на JavaScript ES5 и выше
 • Понимание ООП, SOLID, Design pattern
 • Отличные знания Angular 9+ (в том числе написание тестов)
 • Аngular material design
 • Понимание и знание работы event loop
 • Опыт работы с rxjs
 • Понимание специфики работы XHR
 • Опыт работы с графическими библиотеками D3js/HighCharts
 • Знание различных форматов хранения/передачи информации: JSON, XML, CSV и понимание принципов оптимизации данных
 • Знание XHTML/HTML5 и понимание принципов работы с DOM деревом
 • Знание CSS и владение препроцессором SASS/SCSS
 • Умение разрабатывать высоконагруженный WebSocket-сервис
 • Понимание REST и отличие от WebSocket

Будет плюсом:

 • Знания и умения работать с SVG/Canvas
 • Знание основных структур данных и алгоритмов
 • Опыт работы с Node.js
 • Опыт построения серверной архитектуры на Nest.js
 • Понимание сборки шрифтов из SVG и работа со спрайтовыми SVG картами

Мы предлагаем:

 • ЗП без задержек;
 • Официальное оформление;
 • Возможность практики английского языка с личным преподавателем;
 • Шанс принять участие в разработке сервиса, который уже используют по всему миру;
 • Бонусы за результат: мы любим строить смелые планы и воплощать их;
 • Неограниченный профессиональный рост и возможность работать в развивающейся международной компании;
 • Ресурсы на реализацию смелых идей;
 • Работу по гибкому графику в уютном офисе.

Apply Now

icon Backend C# Developer

B2Broker Минск
Minsk

Международная компания B2Broker (Business to Broker) – это финтех разработчик и провайдер ликвидности для брокерских компаний, банков и инвестиционных фондов. Мы не занимаемся брокерской деятельностью, а предлагаем готовые решения для других компаний по всему миру.
Занимая свою нишу на рынке с 2014 года компания успешно занимает лидирующую позицию в своей сфере деятельности в связи с чем постоянно растет и расширяется.

На сегодняшний день, офисы компании расположены в Москве,
Санкт- Петербурге, на Лимассоле, в Гонконге, Минске, Лондоне, Дубае, Киеве.

Продукт – спот-биржа, основная задача которой матчинг ордеров и генерация сделок.
А именно API-трейдинг, система ордеров, операции трансферов, управление комиссиями и юзерами, система финансовой отчетности, дилинг-модуль и антифрод-система.

С чем предстоит работать:

 • Разработка биржевой торговой платформы (.Net Core, Linux);

 • Работа над коробочным решением с постоянным улучшением;

 • Работа в продуктовой команде;

 • Разработка бизнес фич и увеличение перформанса биржевой торговой платформы;

 • Увеличение пропускной способности API.

Что мы ожидаем:

 • Опыт разработки C# от 2 лет;

 • Глубокое понимание ООП, применение паттернов программирования на практике;

 • Опыт написания Unit и интеграционных тестов (NUnit, XUnit, MSTest);

 • Знание SQL;

 • Обладание аналитическими навыками и наличие технической грамотности;

 • Будет плюсом использование performance и memory профайлеров;

 • Будет плюсом опыт разработки с применением концепций: асинхронности, lock-free структур, много-поточности и распределённых систем;

 • Будет плюсом понимание устройства биржевой торговли.

Используемые технологии:

 • C# / .NET Core
 • PostgreSQL / и др. БД;
 • HTTP(S) / SignalR / gRPC;
 • Protobuf / JSON / NATS;
 • Docker / AWS

Мы предлагаем:

 • Надежность: официальное оформление по ТК, гарантированные бонусы
  (13-ая ЗП для проработавших год+);
 • Развитие: возможность практики английского языка с носителями, компенсация занятий на платформах; ресурсы на реализацию смелых идей, возможность участвовать в профильных конференциях, неограниченный профессиональный рост и работу в развивающейся международной компании;
 • Активная корпоративная жизнь: новогодние бонусы сотрудникам, прошедшим испытательный срок, празднования дней рождений, корпоративы в лучших ресторанах города и др;
 • Комфорт: гибкое начало рабочего дня, работа в уютном офисе рядом с м. Первомайская (город Минск).

Apply Now

icon Backend C# Developer, удаленно

B2Broker Санкт-Петербург
Saint Petersburg

Международная компания B2Broker (Business to Broker) – это финтех разработчик и провайдер ликвидности для брокерских компаний, банков и инвестиционных фондов. Мы не занимаемся брокерской деятельностью, а предлагаем готовые решения для других компаний по всему миру.
Занимая свою нишу на рынке с 2014 года компания успешно занимает лидирующую позицию в своей сфере деятельности в связи с чем постоянно растет и расширяется.

На сегодняшний день, офисы компании расположены в Москве,
Санкт- Петербурге, на Лимассоле, в Гонконге, Минске, Лондоне, Дубае, Киеве.

Продукт – спот-биржа, основная задача которой матчинг ордеров и генерация сделок.
А именно API-трейдинг, система ордеров, операции трансферов, управление комиссиями и юзерами, система финансовой отчетности, дилинг-модуль и антифрод-система.

С чем предстоит работать:

 • Разработка биржевой торговой платформы (.Net Core, Linux);

 • Работа над коробочным решением с постоянным улучшением;

 • Работа в продуктовой команде;

 • Разработка бизнес фич и увеличение перформанса биржевой торговой платформы;

 • Увеличение пропускной способности API.

Что мы ожидаем:

 • Опыт разработки C# от 2 лет;

 • Глубокое понимание ООП, применение паттернов программирования на практике;

 • Опыт написания Unit и интеграционных тестов (NUnit, XUnit, MSTest);

 • Знание SQL;

 • Обладание аналитическими навыками и наличие технической грамотности;

 • Будет плюсом использование performance и memory профайлеров;

 • Будет плюсом опыт разработки с применением концепций: асинхронности, lock-free структур, много-поточности и распределённых систем;

 • Будет плюсом понимание устройства биржевой торговли.

Используемые технологии:

 • C# / .NET Core
 • PostgreSQL / и др. БД;
 • HTTP(S) / SignalR / gRPC;
 • Protobuf / JSON / NATS;
 • Docker / AWS

Мы предлагаем:

 • Надежность: официальное оформление по ТК, гарантированные бонусы (13-ая ЗП для проработавших год+);
 • Развитие: возможность практики английского языка с носителями, компенсация занятий на платформах; ресурсы на реализацию смелых идей, возможность участвовать в профильных конференциях, неограниченный профессиональный рост и работу в развивающейся международной компании;
 • Активная корпоративная жизнь: новогодние бонусы сотрудникам, прошедшим испытательный срок, празднования дней рождений, корпоративы в лучших ресторанах города и др;
 • Комфорт: гибкое начало рабочего дня, удаленный формат работы, либо работа в уютном офисе возле м. Горьковская;
 • Возможность оплачиваемой релокации в Санкт-Петербург или Москву.

Apply Now

icon Product-Manager

B2Broker Санкт-Петербург
Saint Petersburg

Международная компания B2Broker (Business to Broker) – это финтех разработчик и провайдер ликвидности для брокерских компаний, банков и инвестиционных фондов. Мы не занимаемся брокерской деятельностью, а предлагаем готовые решения для других компаний по всему миру.
Занимая свою нишу на рынке с 2014 года компания успешно занимает лидирующую позицию в своей сфере деятельности в связи с чем постоянно растет и расширяется. На сегодняшний день, офисы компании расположены в Москве, Санкт-Петербурге, Лимассоле, Гонконге, Минске, Лондоне, Дубае, Киеве.

Обязанности:

 • Работа над видением, стратегии и наполнением продуктов (включая web и mobile), работа с backlog’ом, проработкой и поддержкой RoadMap;
 • Анализ потребностей и тенденций рынка, конкурентов;
 • Коммуникация со стейкхолдерами, бизнес-заказчиками;
 • Проведение исследований на данных и пользователях;
 • Составление описания продуктовых требований, технических заданий для выделенной под продукт команды разработки;
 • Формирование продуктовых метрик, их отслеживание, анализ сценариев использования продуктов;
 • Проверка итогового результата на соответствие требованиям;
 • Работа над эффективной передачей знаний о продукте стейкхолдерам и задействованным командам;
 • Участие в создании интерфейсов проекта совместно с дизайнером.

Требования, связанные с спецификой проекта:

 • Бекграунд в банковском и криптовалютном эквайрингах, работе и структуре блокчейна;
 • Опыт и понимание работы кошельков и платежных систем;
 • Высшее экономическое/математическое/IT образование.

Требования:

 • Опыт работы на аналогичной позиции от 2 лет;
 • Английский – от B2;
 • Навыки и опыт custdev, умение формировать и проверять гипотезы;
 • Навыки управления проектами;
 • Понимание и навыки в UX;
 • Умение формировать понятные, реализуемые и тестируемые требования;
 • Знание перспективных финтех-решений и понимание IT составляющей финансовых продуктов;
 • Хороший лидерские, логические и аналитические навыки.

Условия:

 • Надежность: официальное оформление по ТК, гарантированные бонусы (13-ая ЗП для проработавших год+);
 • Забота: ДМС со стоматологией после испытательного срока;
 • Развитие: возможность практики английского языка с носителями, ресурсы на реализацию смелых идей, возможность участвовать в профильных конференциях, неограниченный профессиональный рост и работу в развивающейся международной компании;
 • Активная корпоративная жизнь: новогодние бонусы сотрудникам, прошедшим испытательный срок, празднования дней рождений, корпоративы в лучших ресторанах города и др;
 • Комфорт: гибкое начало рабочего дня, удаленный формат работы, либо работа в уютном офисе возле м. Горьковская;
 • Возможность оплачиваемой релокации в Санкт-Петербург.

Apply Now

icon Senior GoLang разработчик

B2Broker Киев
Kyiv

Мы, команда молодых и амбициозных разработчиков, в поисках талантливых и целеустремлённых коллег. Если вы тот, кому интересны сложные задачи, которые требуют элегантных решений, тот кто готов учиться и делиться знаниями – мы ждём вас!

Над чем предстоит работать:

 • Система агрегации и преобразования данных;
 • Автоматизированные торговые решения;
 • Сервисные API;
 • Архитектура и проектирование высоконагруженных-отказоустойчивых систем.

Что мы ожидаем:

 • Опыт разработки на GoLang с использованием std модулей от 3х лет;
 • Разработка с использованием концепций конкурентного выполнения и механизмов синхронизации;
 • Знание ООП и паттернов программирования и практика их применения;
 • Опыт написания unit тестов и мокирования отдельных частей приложения;
 • Владение практиками выявления Race condition, Deadlock и их устранение;
 • Практика сбора реалистичных метрик работы приложения и тюнинг производительности;
 • Опыт работы с сетевыми/файловыми потоками данных;
 • Опыт дизайна и построения распределённых систем;
 • Опыт разработки с использованием SQL и NoSQL баз данных, key-value хранилищ и брокеров сообщения;
 • Знание структур хранения данных и алгоритмов работы с ними;
 • Обладание аналитическими навыками и профессиональным кругозором.

Используемые технологии:

 • GoLang + gomod;
 • ClickHouse, LevelDB, Hadoop, Spark или др.;
 • Prometheus, pprof;
 • WebSocket, HTTP/2, gRPC;
 • JSON, XML, ProtoBuf;
 • NATS, Kafka или др.;
 • Docker, k8s.

Мы предлагаем:

 • ЗП без задержек;
 • оформление по ТК РФ;
 • ДМС со стоматологией после испытательного срока;
 • Частичная компенсация занятий английского языка с частным преподавателем;
 • Неограниченный профессиональный рост и возможность работать в развивающейся международной компании;
 • Ресурсы на реализацию идей;
 • Работу по гибкому графику удаленно.

Apply Now

icon Golang Middle developer (удаленно)

B2Broker Москва
Kazan

Международная компания B2Broker (Business to Broker) – это финтех разработчик и провайдер ликвидности для брокерских компаний, банков и инвестиционных фондов. Мы не занимаемся брокерской деятельностью, а предлагаем готовые решения для других компаний по всему миру.
Занимая свою нишу на рынке с 2014 года, компания является лидером в своей сфере деятельности, в связи с чем постоянно растет и расширяется. На сегодняшний день офисы компании расположены в Москве, Санкт-Петербурге, Лимассоле, Гонконге, Минске, Лондоне, Дубае, Киеве.

Над чем предстоит работать:

 • Система агрегации и преобразования данных;

 • Автоматизированные торговые решения;

 • Сервисные API.

Что мы ожидаем:

 • Опыт разработки на GoLang с использованием std модулей от 2х лет;

 • Разработка с использованием концепций конкурретного выполнения и механизмов синхронизации;

 • Знание ООП и паттернов программирования и практика их применения;

 • Опыт написания unit тестов и мокирования отдельных частей приложения;

 • Опыт работы с сетевыми/файловыми потоками данных;

 • Опыт разработки с использованием SQL и NoSQL баз данных, key-value хранилищ;

 • Знание структур хранения данных и алгоритмов работы с ними;

 • Обладание аналитическими навыками и профессиональным кругозором.

Технологии:

 • GoLang + gomod;
 • PostgreSQL, MongoDB и др. БД;
 • WebSocket, HTTP/2, gRPC;
 • JSON, XML, ProtoBuf;
 • Docker.

Мы предлагаем:

 • Надежность: официальное оформление по ТК, гарантированные бонусы
  (13-ая ЗП для проработавших год+);
 • Развитие: возможность практики английского языка с носителями, компенсация 50% занятий на платформах, ресурсы на реализацию смелых идей, возможность участвовать в профильных конференциях, неограниченный профессиональный рост и работу в развивающейся международной компании;
 • Активная корпоративная жизнь: новогодние бонусы сотрудникам, прошедшим испытательный срок, празднования дней рождений, корпоративы в лучших ресторанах города и др;
 • Комфорт: гибкое начало рабочего дня, удаленный формат работы;

Apply Now

icon GoLang Senior разработчик

B2Broker Москва
Moscow

Международная компания B2Broker (Business to Broker) – это финтех разработчик и провайдер ликвидности для брокерских компаний, банков и инвестиционных фондов. Мы не занимаемся брокерской деятельностью, а предлагаем готовые решения для других компаний по всему миру.
Занимая свою нишу на рынке с 2014 года, компания является лидером в своей сфере деятельности, в связи с чем постоянно растет и расширяется. На сегодняшний день офисы компании расположены в Москве, Санкт-Петербурге, Лимассоле, Гонконге, Минске, Лондоне, Дубае, Киеве.

Над чем предстоит работать:

 • Система агрегации и преобразования данных;
 • Автоматизированные торговые решения;
 • Сервисные API;
 • Архитектура и проектирование высоконагруженных-отказоустойчевых систем.

Что мы ожидаем:

 • Опыт разработки на GoLang с использованием std модулей от 3х лет;
 • Разработка с использованием концепций конкурретного выполнения и механизмов синхронизации;
 • Знание ООП и паттернов программирования и практика их применения;
 • Опыт написания unit тестов и мокирования отдельных частей приложения;
 • Владение практиками выявления Race condition, Deadlock и их устранение;
 • Практика сбора реалистичных метрик работы приложения и тюнинг производительности;
 • Опыт работы с сетевыми/файловыми потоками данных;
 • Опыт дизайна и построения распределённых систем;
 • Опыт разработки с использованием SQL и NoSQL баз данных, key-value хранилищ и брокеров сообщения;
 • Знание структур хранения данных и алгоритмов работы с ними;
 • Обладание аналитическими навыками и профессиональным кругозором.

Используемые технологии:

 • GoLang + gomod;
 • ClickHouse, LevelDB, Hadoop, Spark или др.;
 • Prometheus, pprof;
 • WebSocket, HTTP/2, gRPC;
 • JSON, XML, ProtoBuf;
 • NATS, Kafka или др.;
 • Docker, k8s.

Мы предлагаем:

 • ​​​​​​Надежность: официальное оформление по ТК, гарантированные бонусы (13-ая ЗП для проработавших год+);
 • Развитие: возможность практики английского языка с носителями, ресурсы на реализацию смелых идей, возможность участвовать в профильных конференциях, неограниченный профессиональный рост и работу в развивающейся международной компании;
 • Активная корпоративная жизнь: новогодние бонусы сотрудникам, прошедшим испытательный срок, празднования дней рождений, корпоративы в лучших ресторанах города и др;
 • Комфорт: гибкое начало рабочего дня, работа в уютном офисе в Москва сити;
 • Возможность оплачиваемой релокации в Москву.

Apply Now

icon Business analyst / Бизнес-аналитик

B2Broker Санкт-Петербург
Saint Petersburg

Международная компания B2Broker (Business to Broker) – это финтех разработчик и провайдер ликвидности для брокерских компаний, банков и инвестиционных фондов. Мы не занимаемся брокерской деятельностью, а предлагаем готовые решения для других компаний по всему миру.
Занимая свою нишу на рынке с 2014 года, компания является лидером в своей сфере деятельности, в связи с чем постоянно растет и расширяется. На сегодняшний день офисы компании расположены в Москве, Санкт-Петербурге, Лимассоле, Гонконге, Минске, Лондоне, Дубае, Киеве.

Мы ожидаем:

 • Опыт работы в роли аналитика (бизнес-анализ) от 3 лет;

 • Опыт работы в web-проектах;

 • Отличные коммуникативные способности (уметь общаться как с бизнесом, так и с разработчиками);

 • Умение работать в режиме многозадачности;

 • Отличные аналитические способности, умение работать с большим объемом данных;

 • Грамотная устная и письменная речь, способность логично излагать материал, структурировать информацию, внимание к деталям;

 • Отличное знание английского языка, использование его в бизнес-коммуникации (не ниже upper-intermediate);

 • Отлично развитые навыки работы в команде, готовность слышать мнение членов команды и аргументировать собственное.

Дополнительным плюсом будет:

 • Опыт работы с продуктами Atlassian Jira и Confluence;

 • Понимание принципов Agile.

Чем предстоит заниматься:

 • Работа с бизнес-заказчиками: выявление, анализ и согласование требований;

 • Оформление функциональных требований к разрабатываемой системе;

 • Участие в проектировании пользовательских интерфейсов совместно с UX специалистами и дизайнерами;

 • Ведение документации по проекту;

 • Анализ конкурентных продуктов.

Мы предлагаем:

 • Надежность: официальное оформление по ТК, гарантированные бонусы (13-ая ЗП для проработавших год+);
 • Забота: ДМС со стоматологией после испытательного срока;
 • Развитие: возможность практики английского языка с носителями, компенсация занятий на платформах, ресурсы на реализацию смелых идей, возможность участвовать в профильных конференциях, неограниченный профессиональный рост и работу в развивающейся международной компании;
 • Активная корпоративная жизнь: новогодние бонусы сотрудникам, прошедшим испытательный срок, празднования дней рождений, корпоративы в лучших ресторанах города и др;
 • Комфорт: гибкое начало рабочего дня, удаленный формат работы, либо работа в уютном офисе возле м. Горьковская;
 • Возможность оплачиваемой релокации в Санкт-Петербург.

Apply Now

icon Product - manager

B2Broker Санкт-Петербург
Saint Petersburg

Международная компания B2Broker (Business to Broker) – это финтех разработчик и провайдер ликвидности для брокерских компаний, банков и инвестиционных фондов. Мы не занимаемся брокерской деятельностью, а предлагаем готовые решения для других компаний по всему миру.
Занимая свою нишу на рынке с 2014 года компания успешно занимает лидирующую позицию в своей сфере деятельности в связи с чем постоянно растет и расширяется.
На сегодняшний день, офисы компании расположены в Москве,
Санкт- Петербурге, на Лимассоле, в Гонконге, Минске, Лондоне, Дубае, Киеве.

Обязанности:

 • Работа над видением, стратегии и наполнением продуктов (включая web и mobile), работа с backlog’ом, проработкой и поддержкой RoadMap;
 • Анализ потребностей и тенденций рынка, конкурентов;
 • Коммуникация со стейкхолдерами, бизнес-заказчиками;
 • Проведение исследований на данных и пользователях;
 • Руководство разработкой (составление грамотных задач; отслеживание и проверка их выполнения);
 • Составление описания продуктовых требований, технических заданий для выделенной под продукт команды разработки;
 • Формирование продуктовых метрик, их отслеживание, анализ сценариев использования продуктов;
 • Проверка итогового результата на соответствие требованиям;
 • Работа над эффективной передачей знаний о продукте стейкхолдерам и задействованным командам;
 • Участие в создании интерфейсов проекта совместно с дизайнером.

Требования, связанные с спецификой проекта:

 • Опыт работы с ПАММ-счетами / сервисами копирования сделок или в разработке алгоритмических торговых стратегий.
 • Высшее бизнес/математическое/IT образование;

Общие требования:

 • Опыт работы на аналогичной позиции от 2-ух лет;
 • Английский – от B2;
 • Навыки и опыт custdev, умение формировать и проверять гипотезы;
 • Навыки управления проектами;
 • Понимание и навыки в UX;
 • Умение формировать понятные, реализуемые и тестируемые требования;
 • Знание перспективных финтех-решений и понимание IT составляющей финансовых продуктов;
 • Хороший лидерские, логические и аналитические навыки.

Мы предлагаем:

 • Надежность: официальное оформление по ТК, гарантированные бонусы
  (13-ая ЗП для проработавших год+);
 • Забота: ДМС со стоматологией после испытательного срока;
 • Развитие: возможность практики английского языка с носителями, компенсация занятий на платформах; ресурсы на реализацию смелых идей, возможность участвовать в профильных конференциях, неограниченный профессиональный рост и работу в развивающейся международной компании;
 • Активная корпоративная жизнь: новогодние бонусы сотрудникам, прошедшим испытательный срок, празднования дней рождений, корпоративы в лучших ресторанах города и др;
 • Комфорт: гибкое начало рабочего дня, удаленный формат работы, либо работа в уютном офисе возле м. Горьковская;
 • Возможность оплачиваемой релокации в Санкт-Петербург.

Apply Now

icon Backend C# Developer (Highload)

B2Broker Москва
Moscow

Международная компания B2Broker (Business to Broker) – это финтех разработчик и провайдер ликвидности для брокерских компаний, банков и инвестиционных фондов. Мы не занимаемся брокерской деятельностью, а предлагаем готовые решения для других компаний по всему миру.
Занимая свою нишу на рынке с 2014 года компания успешно занимает лидирующую позицию в своей сфере деятельности в связи с чем постоянно растет и расширяется.
На сегодняшний день, офисы компании расположены в Москве,
Санкт- Петербурге, на Лимассоле, в Гонконге, Минске, Лондоне, Дубае, Киеве.

Продукт:

Cпот-биржа, основная задача которой матчинг ордеров и генерация сделок.

 • Представляет собой коробочное решение.

 • 100% бэкенд на Asp .Net Core под linux в AWS.

 • Основное направление:увеличение перформанса биржевой торговой платформы.

 • Увеличение пропускной способности API.

 • Разработка бизнес фич. (проект на стадии активного роста и развития)

 • Работа в продуктовой команде

Что мы ожидаем:

 • Опыт разработки C# от 2 лет;

 • Глубокое понимание ООП, применение паттернов программирования на практике

 • Опыт написания Unit и интеграционных тестов (NUnit, XUnit, MSTest);

 • Знание SQL

 • Обладание аналитическими навыками и наличие технической грамотности;

 • Будет плюсом использование performance и memory профайлеров;

 • Будет плюсом опыт разработки с применением концепций: асинхронности, lock-free структур, многопоточности и распределённых систем.

 • Будет плюсом понимание устройства биржевой торговли

Используемые технологии:

 1. C# / .NET Core / ASP .NET Core – очень важно 🙂

 2. PostgreSQL / и др. БД – тоже очень важно 🙂

 3. HTTP(S) / SignalR / gRPC – будет вашим преимуществом;

 4. Protobuf / JSON / NATS – будет вашим преимуществом;

 5. Docker / AWS – будет вашим преимуществом.

Мы предлагаем:

 • Надежность: официальное оформление по ТК, гарантированные бонусы
  (13-ая ЗП для проработавших год+);
 • Развитие: возможность практики английского языка с носителями, компенсация занятий на платформах; ресурсы на реализацию смелых идей, возможность участвовать в профильных конференциях, неограниченный профессиональный рост и работу в развивающейся международной компании;
 • Активная корпоративная жизнь: новогодние бонусы сотрудникам, прошедшим испытательный срок, празднования дней рождений, корпоративы в лучших ресторанах города и др;
 • Комфорт: гибкое начало рабочего дня, удаленный формат работы, либо работа в уютном офисе возле м. м. Выставочная, м. Деловой центр, м. Международная;
 • Возможность оплачиваемой релокации в Москву.

Apply Now

icon Backend C# Developer (Highload), удаленно

B2Broker Санкт-Петербург
Saint Petersburg

Международная компания B2Broker (Business to Broker) – это финтех разработчик и провайдер ликвидности для брокерских компаний, банков и инвестиционных фондов. Мы не занимаемся брокерской деятельностью, а предлагаем готовые решения для других компаний по всему миру.
Занимая свою нишу на рынке с 2014 года компания успешно занимает лидирующую позицию в своей сфере деятельности в связи с чем постоянно растет и расширяется.
На сегодняшний день, офисы компании расположены в Москве,
Санкт- Петербурге, на Лимассоле, в Гонконге, Минске, Лондоне, Дубае, Киеве.

Продукт:

Cпот-биржа, основная задача которой матчинг ордеров и генерация сделок.

 • Представляет собой коробочное решение.

 • 100% бэкенд на Asp .Net Core под linux в AWS.

 • Основное направление:увеличение перформанса биржевой торговой платформы.

 • Увеличение пропускной способности API.

 • Разработка бизнес фич. (проект на стадии активного роста и развития)

 • Работа в продуктовой команде

Что мы ожидаем:

 • Опыт разработки C# от 2 лет;

 • Глубокое понимание ООП, применение паттернов программирования на практике

 • Опыт написания Unit и интеграционных тестов (NUnit, XUnit, MSTest);

 • Знание SQL

 • Обладание аналитическими навыками и наличие технической грамотности;

 • Будет плюсом использование performance и memory профайлеров;

 • Будет плюсом опыт разработки с применением концепций: асинхронности, lock-free структур, многопоточности и распределённых систем.

 • Будет плюсом понимание устройства биржевой торговли

Используемые технологии:

 1. C# / .NET Core / ASP .NET Core – очень важно

 2. PostgreSQL / и др. БД – тоже очень важно

 3. HTTP(S) / SignalR / gRPC – будет вашим преимуществом;

 4. Protobuf / JSON / NATS – будет вашим преимуществом;

 5. Docker / AWS – будет вашим преимуществом.

Мы предлагаем:

 • Надежность: официальное оформление по ТК, гарантированные бонусы (13-ая ЗП для проработавших год+);
 • Развитие: возможность практики английского языка с носителями, компенсация занятий на платформах; ресурсы на реализацию смелых идей, возможность участвовать в профильных конференциях, неограниченный профессиональный рост и работу в развивающейся международной компании;
 • Активная корпоративная жизнь: новогодние бонусы сотрудникам, прошедшим испытательный срок, празднования дней рождений, корпоративы в лучших ресторанах города и др;
 • Комфорт: гибкое начало рабочего дня, удаленный формат работы, либо работа в уютном офисе возле м. Горьковская;
 • Возможность оплачиваемой релокации в Санкт-Петербург или Москву.

Apply Now

icon GoLang Senior разработчик

B2Broker Санкт-Петербург
Saint Petersburg

Международная компания B2Broker (Business to Broker) – это финтех разработчик и провайдер ликвидности для брокерских компаний, банков и инвестиционных фондов. Мы не занимаемся брокерской деятельностью, а предлагаем готовые решения для других компаний по всему миру.
Занимая свою нишу на рынке с 2014 года, компания является лидером в своей сфере деятельности, в связи с чем постоянно растет и расширяется. На сегодняшний день офисы компании расположены в Москве, Санкт-Петербурге, Лимассоле, Гонконге, Минске, Лондоне, Дубае, Киеве.

Над чем предстоит работать:

 • Система агрегации и преобразования данных;
 • Автоматизированные торговые решения;
 • Сервисные API;
 • Архитектура и проектирование высоконагруженных-отказоустойчевых систем.

Что мы ожидаем:

 • Опыт разработки на GoLang с использованием std модулей от 3х лет;
 • Разработка с использованием концепций конкурретного выполнения и механизмов синхронизации;
 • Знание ООП и паттернов программирования и практика их применения;
 • Опыт написания unit тестов и мокирования отдельных частей приложения;
 • Владение практиками выявления Race condition, Deadlock и их устранение;
 • Практика сбора реалистичных метрик работы приложения и тюнинг производительности;
 • Опыт работы с сетевыми/файловыми потоками данных;
 • Опыт дизайна и построения распределённых систем;
 • Опыт разработки с использованием SQL и NoSQL баз данных, key-value хранилищ и брокеров сообщения;
 • Знание структур хранения данных и алгоритмов работы с ними;
 • Обладание аналитическими навыками и профессиональным кругозором.

Используемые технологии:

 • GoLang + gomod;
 • ClickHouse, LevelDB, Hadoop, Spark или др.;
 • Prometheus, pprof;
 • WebSocket, HTTP/2, gRPC;
 • JSON, XML, ProtoBuf;
 • NATS, Kafka или др.;
 • Docker, k8s.

Дополнительно:

 • Возможность принять участие в разработке Open Source решений;
 • Принятие архитектурных решений при разработке своих сервисов, а также всей экосистемы;
 • Обработка и хранение большого объема данных в реальном времени при высокой нагрузке.

Мы предлагаем:

 • ​​​​​​Надежность: официальное оформление по ТК, гарантированные бонусы (13-ая ЗП для проработавших год+);
 • Забота: ДМС со стоматологией после испытательного срока;
 • Развитие: возможность практики английского языка с носителями, ресурсы на реализацию смелых идей, возможность участвовать в профильных конференциях, неограниченный профессиональный рост и работу в развивающейся международной компании;
 • Активная корпоративная жизнь: новогодние бонусы сотрудникам, прошедшим испытательный срок, празднования дней рождений, корпоративы в лучших ресторанах города и др;
 • Комфорт: гибкое начало рабочего дня, удаленный формат работы, либо работа в уютном офисе возле м. Горьковская;
 • Возможность оплачиваемой релокации в Санкт-Петербург.

Apply Now

icon Product Manager

B2Broker Санкт-Петербург
Saint Petersburg

Международная компания B2Broker (Business to Broker) – это финтех разработчик и провайдер ликвидности для брокерских компаний, банков и инвестиционных фондов. Мы не занимаемся брокерской деятельностью, а предлагаем готовые решения для других компаний по всему миру.
Занимая свою нишу на рынке с 2014 года компания успешно занимает лидирующую позицию в своей сфере деятельности в связи с чем постоянно растет и расширяется. На сегодняшний день, офисы компании расположены в Москве, Санкт-Петербурге, Лимассоле, Гонконге, Минске, Лондоне, Дубае, Киеве.

Обязанности:

 • Работа над видением, стратегии и наполнением продуктов (включая web и mobile), работа с backlog’ом, проработкой и поддержкой RoadMap;

 • Анализ потребностей и тенденций рынка, конкурентов;

 • Коммуникация со стейкхолдерами, бизнес-заказчиками;

 • Проведение исследований на данных и пользователях;

 • Руководство разработкой (составление грамотных задач; отслеживание и проверка их выполнения);

 • Составление описания продуктовых требований, технических заданий для выделенной под продукт команды разработки;

 • Формирование продуктовых метрик, их отслеживание, анализ сценариев использования продуктов;

 • Проверка итогового результата на соответствие требованиям;

 • Работа над эффективной передачей знаний о продукте стейкхолдерам и задействованным командам;

 • Участие в создании интерфейсов проекта совместно с дизайнером.

Требования, связанные с спецификой проекта:

 • Бэкграунд в финансовых рынках (РЦБ, срочные рынки), инвестиционных продуктах, AI и управлении данными (построении хранилищ) на финансовом рынке;

 • Опыт имплементации численных и AI методов оптимизации стратегий на международных рынках акций (облигаций), использования деривативов при оптимизации. Опыт создания эконометрических моделей. Опыт внедрения алготрейдинга;

 • Высшее экономическое/физико-математическое/IT образование.

Требования:

 • Опыт работы на аналогичной позиции от 2 лет;

 • Английский – от B2;

 • Навыки и опыт custdev, умение формировать и проверять гипотезы;

 • Навыки управления проектами;

 • Понимание и навыки в UX;

 • Умение формировать понятные, реализуемые и тестируемые требования;

 • Знание перспективных финтех-решений и понимание IT составляющей финансовых продуктов;

 • Хороший лидерские, логические и аналитические навыки.

Условия:

 • Надежность: официальное оформление по ТК, гарантированные бонусы (13-ая ЗП для проработавших год+);
 • Забота: ДМС со стоматологией после испытательного срока;
 • Развитие: возможность практики английского языка с носителями, ресурсы на реализацию смелых идей, возможность участвовать в профильных конференциях, неограниченный профессиональный рост и работу в развивающейся международной компании;
 • Активная корпоративная жизнь: новогодние бонусы сотрудникам, прошедшим испытательный срок, празднования дней рождений, корпоративы в лучших ресторанах города и др;
 • Комфорт: гибкое начало рабочего дня, удаленный формат работы, либо работа в уютном офисе возле м. Горьковская;
 • Возможность оплачиваемой релокации в Санкт-Петербург.

Apply Now

icon Golang Middle developer

B2Broker Москва
Minsk

Международная компания B2Broker (Business to Broker) – это финтех разработчик и провайдер ликвидности для брокерских компаний, банков и инвестиционных фондов. Мы не занимаемся брокерской деятельностью, а предлагаем готовые решения для других компаний по всему миру.
Занимая свою нишу на рынке с 2014 года, компания является лидером в своей сфере деятельности, в связи с чем постоянно растет и расширяется. На сегодняшний день офисы компании расположены в Москве, Санкт-Петербурге, Лимассоле, Гонконге, Минске, Лондоне, Дубае, Киеве.

Над чем предстоит работать:

 • Система агрегации и преобразования данных;

 • Автоматизированные торговые решения;

 • Сервисные API.

Что мы ожидаем:

 • Опыт разработки на GoLang с использованием std модулей от 2х лет;

 • Разработка с использованием концепций конкурентного выполнения и механизмов синхронизации;

 • Знание ООП и паттернов программирования и практика их применения;

 • Опыт написания unit тестов и мокирования отдельных частей приложения;

 • Опыт работы с сетевыми/файловыми потоками данных;

 • Опыт разработки с использованием SQL и NoSQL баз данных, key-value хранилищ;

 • Знание структур хранения данных и алгоритмов работы с ними;

 • Обладание аналитическими навыками и профессиональным кругозором.

Технологии:

 • GoLang + gomod;
 • PostgreSQL, MongoDB и др. БД;
 • WebSocket, HTTP/2, gRPC;
 • JSON, XML, ProtoBuf;
 • Docker.

Мы предлагаем:

 • Надежность: официальное оформление по ТК, гарантированные бонусы
  (13-ая ЗП для проработавших год+);
 • Развитие: возможность практики английского языка с носителями, ресурсы на реализацию смелых идей, возможность участвовать в профильных конференциях, неограниченный профессиональный рост и работу в развивающейся международной компании;
 • Активная корпоративная жизнь: новогодние бонусы сотрудникам, прошедшим испытательный срок, празднования дней рождений, корпоративы в лучших ресторанах города и др;
 • Комфорт: гибкое начало рабочего дня, уютный офис рядом с м. Первомайская (г. Минск).

Apply Now

icon Senior С# Developer

B2Broker Москва
Moscow

Международная компания B2Broker (Business to Broker) – это финтех разработчик и провайдер ликвидности для брокерских компаний, банков и инвестиционных фондов. Мы не занимаемся брокерской деятельностью, а предлагаем готовые решения для других компаний по всему миру.
Занимая свою нишу на рынке с 2014 года компания успешно занимает лидирующую позицию в своей сфере деятельности в связи с чем постоянно растет и расширяется.
На сегодняшний день, офисы компании расположены в Москве,
Санкт- Петербурге, на Лимассоле, в Гонконге, Минске, Лондоне, Дубае, Киеве.

Продукт – спот-биржа, основная задача которой матчинг ордеров и генерация сделок.
А именно API-трейдинг, система ордеров, операции трансферов, управление комиссиями и юзерами, система финансовой отчетности, дилинг-модуль и антифрод-система.

С чем предстоит работать:

 • Торговая система на .Net Core под Linux;

 • С сервисной организацией;

 • И многопоточной обработкой.

Что мы ожидаем:

 • Опыт разработки C# от 5 лет;
 • Отличное знание ASP.Net Core;
 • Опыт написания Unit и интеграционных тестов (NUnit, XUnit, MSTest);
 • Знание SQL и умение оптимизировать запросы;
 • Знание структур хранения данных и алгоритмов работы с ними;
 • Образование в области прикладной математики или информационных систем;
 • Обладание аналитическими навыками и наличие технической грамотности;
 • Опыт разработки с применением концепций: асинхронности, lock-free структур, много-поточности и распределённых систем;
 • Опыт работы с различными протоколами обмена информацией.

Используемые технологии:

 • C# / ASP.NET Core;

 • PostgreSQL / и др. БД;

 • HTTP(S) / SignalR / gRPC;

 • Protobuf / JSON / XML / NATS;

 • Docker / AWS.

Мы предлагаем:

 • Надежность: официальное оформление по ТК, гарантированные бонусы
  (13-ая ЗП для проработавших год+);
 • Развитие: возможность практики английского языка с носителями, компенсация занятий на платформах; ресурсы на реализацию смелых идей, возможность участвовать в профильных конференциях, неограниченный профессиональный рост и работу в развивающейся международной компании;
 • Активная корпоративная жизнь: новогодние бонусы сотрудникам, прошедшим испытательный срок, празднования дней рождений, корпоративы в лучших ресторанах города и др;
 • Комфорт: гибкое начало рабочего дня, удаленный формат работы, либо работа в уютном офисе в Москва сити;
 • Возможность оплачиваемой релокации в Москву.

Apply Now

icon Системный администратор Linux

B2Broker Санкт-Петербург
Saint Petersburg

Международная компания B2Broker (Business to Broker) – это финтех разработчик и провайдер ликвидности для брокерских компаний, банков и инвестиционных фондов. Мы не занимаемся брокерской деятельностью, а предлагаем готовые решения для других компаний по всему миру.
Занимая свою нишу на рынке с 2014 года компания успешно занимает лидирующую позицию в своей сфере деятельности в связи с чем постоянно растет и расширяется. На сегодняшний день, офисы компании расположены в Москве, Санкт-Петербурге, Лимассоле, Гонконге, Минске, Лондоне, Дубае, Киеве.

Обязанности:

 • Поддержка и развитие существующей инфраструктуры;
 • Установка и настройка оборудования и ПО;
 • Приём и обработка заявок от сотрудников или средств мониторинга.

Основные требования и пожелания к кандидату:

 • Опыт администрирования OS Linux (Debian/Ubuntu, CentOS);
 • Понимание принципов работы сетей (в т.ч. служб DNS, NAT, Routing, файрволлов);
 • Понимание принципов работы электронной почты (SMTP/POP/IMAP) и опыт настройки MTA (Exim, Postfix);
 • Опыт настройки и администрирования Apache/Nginx, MySQL/PostgreSQL);
 • Понимание принципов работы и настройки демонов;
 • Знание английского языка на уровне понимания технической документации;
 • Опыт работы от двух лет на аналогичной должности.

Будет плюсом:

 • AWS;
 • Docker;
 • Ansible;
 • Знание какого-либо языка программирования.

Условия:

 • Надежность: официальное оформление по ТК, гарантированные бонусы (13-ая ЗП для проработавших год+);
 • Забота: ДМС со стоматологией после испытательного срока;
 • Развитие: возможность практики английского языка с носителями, ресурсы на реализацию смелых идей, возможность участвовать в профильных конференциях, неограниченный профессиональный рост и работу в развивающейся международной компании;
 • Активная корпоративная жизнь: новогодние бонусы сотрудникам, прошедшим испытательный срок, празднования дней рождений, корпоративы в лучших ресторанах города и др;
 • Комфорт: гибкое начало рабочего дня, работа в уютном офисе возле м. Горьковская;
 • Возможность оплачиваемой релокации в Санкт-Петербург.

Apply Now

icon IT Account Manager (IT Support)

B2Broker Москва
Moscow

IT Account Manager / Клиентский Менеджер

Международная компания B2Broker – это финтех, разработчик и провайдер технологий для брокерских компаний, банков и инвестиционных фондов. Мы не занимаемся брокерской деятельностью – но предлагаем готовые IT решения для международных брокерских компаний.

Что нужно делать:

1. Организация сетапа брокеров / криптобирж / крипто спот брокеров под ключ (регистрация компании, WL MT4/MT5, B2Marginнастройка личного кабинета, PAMM, платежных систем)

2. Проведение презентаций и тренингов клиентам

3. Ежедневная поддержка клиентов

4. Ведение отчётности на ежедневной основе

5. Встречи с клиентами

6. Контроль оплаты инвойсов

Требования

⁃ Английский язык

⁃ IT Background

⁃ Excel

⁃ Отличные коммуникативные навыки, а также навыки ведения презентации

Будет плюсом

⁃ Опыт работы в финтехе или выпускники ключевых ВУЗов (МГУ, ВШЭ, МГИМО, МГТУ им Баумана и тд) по направлениям бизнес информатика, электронный бизнес

⁃ Уверенное знание второго иностранного языка

⁃ Опыт работы с MT4/MT5, криптобиржами

⁃ Знания протоколов http, https, dns, cname

⁃ Опыт работы с REST API, FIX API, Websocket API

⁃ Работа с Postman, Jira, Asana, Slack

Условия:

 • Оклад обсуждается с успешным кандидатом от 70 000 руб
 • Возможность получать комиссионные через до-продажи
 • 2 недели оплачиваемой стажировки от компании
 • Молодой и дружный коллектив
 • Оформление по ТК РФ
 • Удобный офис в Москва-Сити

Apply Now

icon Backend C# Developer

B2Broker Санкт-Петербург
Saint Petersburg

Международная компания B2Broker (Business to Broker) – это финтех разработчик и провайдер ликвидности для брокерских компаний, банков и инвестиционных фондов. Мы не занимаемся брокерской деятельностью, а предлагаем готовые решения для других компаний по всему миру.
Занимая свою нишу на рынке с 2014 года компания успешно занимает лидирующую позицию в своей сфере деятельности в связи с чем постоянно растет и расширяется.

На сегодняшний день, офисы компании расположены в Москве,
Санкт- Петербурге, на Лимассоле, в Гонконге, Минске, Лондоне, Дубае, Киеве.

Продукт – спот-биржа, основная задача которой матчинг ордеров и генерация сделок.
А именно API-трейдинг, система ордеров, операции трансферов, управление комиссиями и юзерами, система финансовой отчетности, дилинг-модуль и антифрод-система.

С чем предстоит работать:

 • Разработка биржевой торговой платформы (.Net Core, Linux);

 • Работа над коробочным решением с постоянным улучшением;

 • Работа в продуктовой команде;

 • Разработка бизнес фич и увеличение перформанса биржевой торговой платформы;

 • Увеличение пропускной способности API.

Что мы ожидаем:

 • Опыт разработки C# от 2 лет;

 • Глубокое понимание ООП, применение паттернов программирования на практике;

 • Опыт написания Unit и интеграционных тестов (NUnit, XUnit, MSTest);

 • Знание SQL;

 • Обладание аналитическими навыками и наличие технической грамотности;

 • Будет плюсом использование performance и memory профайлеров;

 • Будет плюсом опыт разработки с применением концепций: асинхронности, lock-free структур, многопоточности и распределённых систем;

 • Будет плюсом понимание устройства биржевой торговли.

Используемые технологии:

 • C# / .NET Core
 • PostgreSQL / и др. БД;
 • HTTP(S) / SignalR / gRPC;
 • Protobuf / JSON / NATS;
 • Docker / AWS

Мы предлагаем:

 • ​​​​​​Надежность: официальное оформление по ТК, гарантированные бонусы
  (13-ая ЗП для проработавших год+);
 • Забота: ДМС со стоматологией после испытательного срока;
 • Развитие: возможность практики английского языка с носителями, компенсация занятий на платформах; ресурсы на реализацию смелых идей, возможность участвовать в профильных конференциях, неограниченный профессиональный рост и работу в развивающейся международной компании;
 • Активная корпоративная жизнь: новогодние бонусы сотрудникам, прошедшим испытательный срок, празднования дней рождений, корпоративы в лучших ресторанах города и др;
 • Комфорт: гибкое начало рабочего дня, работа в уютном офисе возле м. Горьковская;
 • Возможность оплачиваемой релокации в Санкт-Петербург.

Apply Now

icon Android developer (Kotlin)

B2Broker Москва
Moscow

Международная компания B2Broker (Business to Broker) – это финтех разработчик и провайдер ликвидности для брокерских компаний, банков и инвестиционных фондов. Мы не занимаемся брокерской деятельностью, а предлагаем готовые решения для других компаний по всему миру.
Занимая свою нишу на рынке с 2014 года, компания является лидером в своей сфере деятельности, в связи с чем постоянно растет и расширяется.
На сегодняшний день офисы компании расположены в Москве,
Санкт-Петербурге, Лимассоле, Гонконге, Минске, Лондоне, Дубае, Киеве.

Чем предстоит заниматься:

 • Разработка и развитие мобильного приложения наших продуктов на Android (Kotlin).

Требования:

 • Опыт разработки мобильных приложений от 3 лет;
 • Уверенное знание Kotlin;
 • Уверенное знание Android платформы;
 • Знание Java будет плюсом;
 • Работа с MVVM и MVP;
 • Понимание принципов Clean Architecture;
 • Опыт работы с DI фреймворками;
 • Опыт написания Unit-тестов;
 • Наличие собственных опубликованных приложений в Google Play;
 • Опыт работы с сетевыми протоколами (HTTP, REST, OAuth, JSON и др.);
 • Умение распознавать и применять основные паттерны проектирования;
 • Хорошее знание методологий проектирования ПО и командной разработки;
 • Понимание основных структур данных и алгоритмов, принципов ООП;
 • Git, системы bug tracking;
 • Соблюдение Code Style and Best Practiсe.

Мы предлагаем:

 • Надежность: официальное оформление по ТК, гарантированные бонусы (13-ая ЗП для проработавших год+);
 • Развитие: возможность практики английского языка с носителями, полная компенсация занятий на платформах, ресурсы на реализацию смелых идей, возможность участвовать в профильных конференциях, неограниченный профессиональный рост и работу в развивающейся международной компании;
 • Активная корпоративная жизнь: новогодние бонусы сотрудникам, прошедшим испытательный срок, празднования дней рождений, корпоративы в лучших ресторанах города и др;
 • Комфорт: гибкое начало рабочего дня.

Apply Now

icon Senior С# Developer

B2Broker Санкт-Петербург
Saint Petersburg

Международная компания B2Broker (Business to Broker) – это финтех разработчик и провайдер ликвидности для брокерских компаний, банков и инвестиционных фондов. Мы не занимаемся брокерской деятельностью, а предлагаем готовые решения для других компаний по всему миру.
Занимая свою нишу на рынке с 2014 года компания успешно занимает лидирующую позицию в своей сфере деятельности в связи с чем постоянно растет и расширяется.
На сегодняшний день, офисы компании расположены в Москве,
Санкт- Петербурге, на Лимассоле, в Гонконге, Минске, Лондоне, Дубае, Киеве.

Продукт – спот-биржа, основная задача которой матчинг ордеров и генерация сделок.
А именно API-трейдинг, система ордеров, операции трансферов, управление комиссиями и юзерами, система финансовой отчетности, дилинг-модуль и антифрод-система.

С чем предстоит работать:

 • Торговая система на .Net Core под Linux;

 • С сервисной организацией;

 • И многопоточной обработкой.

Что мы ожидаем:

 • Опыт разработки C# от 5 лет;
 • Отличное знание ASP.Net Core;
 • Опыт написания Unit и интеграционных тестов (NUnit, XUnit, MSTest);
 • Знание SQL и умение оптимизировать запросы;
 • Знание структур хранения данных и алгоритмов работы с ними;
 • Образование в области прикладной математики или информационных систем;
 • Обладание аналитическими навыками и наличие технической грамотности;
 • Опыт разработки с применением концепций: асинхронности, lock-free структур, много-поточности и распределённых систем;
 • Опыт работы с различными протоколами обмена информацией.

Используемые технологии:

 • C# / ASP.NET Core;

 • PostgreSQL / и др. БД;

 • HTTP(S) / SignalR / gRPC;

 • Protobuf / JSON / XML / NATS;

 • Docker / AWS.

Мы предлагаем:

 • Надежность: официальное оформление по ТК, гарантированные бонусы
  (13-ая ЗП для проработавших год+);
 • Забота: ДМС со стоматологией после испытательного срока;
 • Развитие: возможность практики английского языка с носителями, компенсация занятий на платформах; ресурсы на реализацию смелых идей, возможность участвовать в профильных конференциях, неограниченный профессиональный рост и работу в развивающейся международной компании;
 • Активная корпоративная жизнь: новогодние бонусы сотрудникам, прошедшим испытательный срок, празднования дней рождений, корпоративы в лучших ресторанах города и др;
 • Комфорт: гибкое начало рабочего дня, удаленный формат работы, либо работа в уютном офисе возле м. Горьковская;
 • Возможность оплачиваемой релокации в Санкт-Петербург.

Apply Now

icon Product - manager

B2Broker Санкт-Петербург
Saint Petersburg

Международная компания B2Broker (Business to Broker) – это финтех разработчик и провайдер ликвидности для брокерских компаний, банков и инвестиционных фондов. Мы не занимаемся брокерской деятельностью, а предлагаем готовые решения для других компаний по всему миру.
Занимая свою нишу на рынке с 2014 года, компания успешно занимает лидирующую позицию в своей сфере деятельности в связи с чем постоянно растет и расширяется.
На сегодняшний день офисы компании расположены в Москве,
Санкт- Петербурге, на Лимассоле, в Гонконге, Минске, Лондоне, Дубае, Киеве.

Обязанности:

 • Работа над видением стратегии и наполнением продуктов (включая web и mobile), работа с backlog’ом, проработкой и поддержкой RoadMap;
 • Анализ потребностей и тенденций рынка, конкурентов;
 • Коммуникация со стейкхолдерами, бизнес-заказчиками;
 • Проведение исследований на данных и пользователях;
 • Руководство разработкой (составление грамотных задач; отслеживание и проверка их выполнения);
 • Составление описания продуктовых требований, технических заданий для выделенной под продукт команды разработки;
 • Формирование продуктовых метрик, их отслеживание, анализ сценариев использования продуктов;
 • Проверка итогового результата на соответствие требованиям;
 • Работа над эффективной передачей знаний о продукте стейкхолдерам и задействованным командам;
 • Участие в создании интерфейсов проекта совместно с дизайнером.

Общие требования:

 • Опыт работы на аналогичной позиции от 2-х лет;
 • Английский – от B2;
 • Навыки и опыт custdev, умение формировать и проверять гипотезы;
 • Навыки управления проектами;
 • Понимание и навыки в UX;
 • Умение формировать понятные, реализуемые и тестируемые требования;
 • Знание перспективных финтех-решений и понимание IT составляющей финансовых продуктов;
 • Хороший лидерские, логические и аналитические навыки.

Мы предлагаем:

 • Надежность: официальное оформление по ТК, гарантированные бонусы
  (13-я ЗП для проработавших год+);
 • Забота: ДМС со стоматологией после испытательного срока;
 • Развитие: возможность практики английского языка с носителями, компенсация занятий на платформах; ресурсы на реализацию смелых идей, возможность участвовать в профильных конференциях, неограниченный профессиональный рост и работу в развивающейся международной компании;
 • Активная корпоративная жизнь: новогодние бонусы сотрудникам, прошедшим испытательный срок, празднования дней рождения, корпоративы в лучших ресторанах города и др;
 • Комфорт: гибкое начало рабочего дня, удаленный формат работы, либо работа в уютном офисе возле м. Горьковская;
 • Возможность оплачиваемой релокации в Санкт-Петербург.

Apply Now

icon Frontend Developer (Angular, удаленно)

B2Broker Санкт-Петербург
Moscow

Международная компания B2Broker (Business to Broker) – это финтех разработчик и провайдер ликвидности для брокерских компаний, банков и инвестиционных фондов. Мы не занимаемся брокерской деятельностью, а предлагаем готовые решения для других компаний по всему миру.
Занимая свою нишу на рынке с 2014 года, компания является лидером в своей сфере деятельности, в связи с чем постоянно растет и расширяется. На сегодняшний день офисы компании расположены в Москве, Санкт-Петербурге, Лимассоле, Гонконге, Минске, Лондоне, Дубае, Киеве.

Задачи:

 • Поддержка/улучшение/написание кода;

 • Проведение code review (у нас оно перекрестное);

 • Написание тестов;

 • Участие в стендапах/груммингах/ретроспективах.

Что мы ожидаем:

 • Свободное владение Git;

 • Умение писать на JavaScript ES5 и выше;

 • Понимание ООП, SOLID, Design pattern;

 • Отличные знания Angular 9+ (в том числе написание тестов);

 • Аngular material design;

 • Понимание и знание работы event loop;

 • Опыт работы с rxjs;

 • Понимание специфики работы XHR;

 • Опыт работы с графическими библиотеками D3js/HighCharts;

 • Знание различных форматов хранения/передачи информации: JSON, XML, CSV и понимание принципов оптимизации данных;

 • Знание XHTML/HTML5 и понимание принципов работы с DOM деревом;

 • Знание CSS и владение препроцессором SASS/SCSS;

 • Умение разрабатывать высоконагруженный WebSocket-сервис;

 • Понимание REST и отличие от WebSocket.

Будет плюсом:

 • Знания и умения работать с SVG/Canvas;

 • Знание основных структур данных и алгоритмов;

 • Опыт работы с Node.js;

 • Опыт построения серверной архитектуры на Nest.js;

 • Понимание сборки шрифтов из SVG и работа со спрайтовыми SVG картами.

Мы предлагаем:

 • Надежность: официальное оформление по ТК, гарантированные бонусы (13-ая ЗП для проработавших год+);
 • Развитие: возможность практики английского языка с носителями, компенсация занятий на платформах, ресурсы на реализацию смелых идей, возможность участвовать в профильных конференциях, неограниченный профессиональный рост и работу в развивающейся международной компании;
 • Активная корпоративная жизнь: новогодние бонусы сотрудникам, прошедшим испытательный срок, празднования дней рождений, корпоративы в лучших ресторанах города и др;
 • Комфорт: гибкое начало рабочего дня, удаленный формат работы.

Apply Now

icon GoLang Senior developer

B2Broker Москва
Minsk

Международная компания B2Broker (Business to Broker) – это финтех разработчик и провайдер ликвидности для брокерских компаний, банков и инвестиционных фондов. Мы не занимаемся брокерской деятельностью, а предлагаем готовые решения для других компаний по всему миру.
Занимая свою нишу на рынке с 2014 года, компания является лидером в своей сфере деятельности, в связи с чем постоянно растет и расширяется. На сегодняшний день офисы компании расположены в Москве, Санкт-Петербурге, Лимассоле, Гонконге, Минске, Лондоне, Дубае, Киеве.

Над чем предстоит работать:

 • Система агрегации и преобразования данных;
 • Автоматизированные торговые решения;
 • Сервисные API;
 • Архитектура и проектирование высоконагруженных-отказоустойчевых систем.

Что мы ожидаем:

 • Опыт разработки на GoLang с использованием std модулей от 3х лет;
 • Разработка с использованием концепций конкурретного выполнения и механизмов синхронизации;
 • Знание ООП и паттернов программирования и практика их применения;
 • Опыт написания unit тестов и мокирования отдельных частей приложения;
 • Владение практиками выявления Race condition, Deadlock и их устранение;
 • Практика сбора реалистичных метрик работы приложения и тюнинг производительности;
 • Опыт работы с сетевыми/файловыми потоками данных;
 • Опыт дизайна и построения распределённых систем;
 • Опыт разработки с использованием SQL и NoSQL баз данных, key-value хранилищ и брокеров сообщения;
 • Знание структур хранения данных и алгоритмов работы с ними;
 • Обладание аналитическими навыками и профессиональным кругозором.

Используемые технологии:

 • GoLang + gomod;
 • ClickHouse, LevelDB, Hadoop, Spark или др.;
 • Prometheus, pprof;
 • WebSocket, HTTP/2, gRPC;
 • JSON, XML, ProtoBuf;
 • NATS, Kafka или др.;
 • Docker, k8s.

Мы предлагаем:

 • Надежность: официальное оформление по ТК РБ, гарантированные бонусы
  (13-ая ЗП для проработавших год+);
 • Развитие: возможность практики английского языка с носителями, компенсация 50% занятий на платформах, ресурсы на реализацию смелых идей, возможность участвовать в профильных конференциях, неограниченный профессиональный рост и работу в развивающейся международной компании;
 • Активная корпоративная жизнь: новогодние бонусы сотрудникам, прошедшим испытательный срок, празднования дней рождений, корпоративы в лучших ресторанах города и др;
 • Комфорт: гибкое начало рабочего дня.
 • Работу по гибкому графику в уютном офисе рядом с м. Первомайская (г. Минск).

Apply Now

icon Product-Manager

B2Broker Москва
Moscow

Международная компания B2Broker (Business to Broker) – это финтех разработчик и провайдер ликвидности для брокерских компаний, банков и инвестиционных фондов. Мы не занимаемся брокерской деятельностью, а предлагаем готовые решения для других компаний по всему миру.
Занимая свою нишу на рынке с 2014 года компания успешно занимает лидирующую позицию в своей сфере деятельности в связи с чем постоянно растет и расширяется. На сегодняшний день, офисы компании расположены в Москве, Санкт-Петербурге, Лимассоле, Гонконге, Минске, Лондоне, Дубае, Киеве.

Обязанности:

 • Работа над видением, стратегии и наполнением продуктов (включая web и mobile), работа с backlog’ом, проработкой и поддержкой RoadMap;
 • Анализ потребностей и тенденций рынка, конкурентов;
 • Коммуникация со стейкхолдерами, бизнес-заказчиками;
 • Проведение исследований на данных и пользователях;
 • Составление описания продуктовых требований, технических заданий для выделенной под продукт команды разработки;
 • Формирование продуктовых метрик, их отслеживание, анализ сценариев использования продуктов;
 • Проверка итогового результата на соответствие требованиям;
 • Работа над эффективной передачей знаний о продукте стейкхолдерам и задействованным командам;
 • Участие в создании интерфейсов проекта совместно с дизайнером.

Требования, связанные с спецификой проекта:

 • Бекграунд в банковском и криптовалютном эквайрингах, работе и структуре блокчейна;
 • Опыт и понимание работы кошельков и платежных систем;
 • Высшее экономическое/математическое/IT образование.

Требования:

 • Опыт работы на аналогичной позиции от 2 лет;
 • Английский – от B2;
 • Навыки и опыт custdev, умение формировать и проверять гипотезы;
 • Навыки управления проектами;
 • Понимание и навыки в UX;
 • Умение формировать понятные, реализуемые и тестируемые требования;
 • Знание перспективных финтех-решений и понимание IT составляющей финансовых продуктов;
 • Хороший лидерские, логические и аналитические навыки.

Условия:

 • Надежность: официальное оформление по ТК, гарантированные бонусы
  (13-ая ЗП для проработавших год+);
 • Развитие: возможность практики английского языка с носителями, компенсация занятий на платформах; ресурсы на реализацию смелых идей, возможность участвовать в профильных конференциях, неограниченный профессиональный рост и работу в развивающейся международной компании;
 • Активная корпоративная жизнь: новогодние бонусы сотрудникам, прошедшим испытательный срок, празднования дней рождений, корпоративы в лучших ресторанах города и др;
 • Комфорт: гибкое начало рабочего дня, удаленный формат работы, либо работа в уютном офисе возле м. Выставочная, м. Деловой центр, м. Международная;
 • Возможность оплачиваемой релокации в Москву.

Apply Now

icon Frontend Developer (Angular), удаленно

B2Broker Санкт-Петербург
Omsk

Международная компания B2Broker (Business to Broker) – это финтех разработчик и провайдер ликвидности для брокерских компаний, банков и инвестиционных фондов. Мы не занимаемся брокерской деятельностью, а предлагаем готовые решения для других компаний по всему миру.
Занимая свою нишу на рынке с 2014 года, компания является лидером в своей сфере деятельности, в связи с чем постоянно растет и расширяется. На сегодняшний день офисы компании расположены в Москве, Санкт-Петербурге, Лимассоле, Гонконге, Минске, Лондоне, Дубае, Киеве.

Задачи:

 • Поддержка/улучшение/написание кода;

 • Проведение code review (у нас оно перекрестное);

 • Написание тестов;

 • Участие в стендапах/груммингах/ретроспективах.

Наши ожидания:

 • Свободное владение Git;

 • Умение писать на JavaScript ES5 и выше;

 • Понимание ООП, SOLID, Design pattern;

 • Отличные знания Angular 9+ (в том числе написание тестов);

 • Аngular material design;

 • Понимание и знание работы event loop;

 • Опыт работы с rxjs;

 • Понимание специфики работы XHR;

 • Опыт работы с графическими библиотеками D3js/HighCharts;

 • Знание различных форматов хранения/передачи информации: JSON, XML, CSV и понимание принципов оптимизации данных;

 • Знание XHTML/HTML5 и понимание принципов работы с DOM деревом;

 • Знание CSS и владение препроцессором SASS/SCSS;

 • Умение разрабатывать высоконагруженный WebSocket-сервис;

 • Понимание REST и отличие от WebSocket.

Будет плюсом:

 • Знания и умения работать с SVG/Canvas;

 • Знание основных структур данных и алгоритмов;

 • Опыт работы с Node.js;

 • Опыт построения серверной архитектуры на Nest.js;

 • Понимание сборки шрифтов из SVG и работа со спрайтовыми SVG картами.

Мы предлагаем:

 • Надежность: официальное оформление по ТК, гарантированные бонусы (13-ая ЗП для проработавших год+);
 • Развитие: возможность практики английского языка с носителями, компенсация занятий на платформах, ресурсы на реализацию смелых идей, возможность участвовать в профильных конференциях, неограниченный профессиональный рост и работу в развивающейся международной компании;
 • Активная корпоративная жизнь: новогодние бонусы сотрудникам, прошедшим испытательный срок, празднования дней рождений, корпоративы в лучших ресторанах города и др;
 • Комфорт: гибкое начало рабочего дня, удаленный формат работы.

Apply Now

icon Golang Middle developer

B2Broker Санкт-Петербург
Saint Petersburg

Международная компания B2Broker (Business to Broker) – это финтех разработчик и провайдер ликвидности для брокерских компаний, банков и инвестиционных фондов. Мы не занимаемся брокерской деятельностью, а предлагаем готовые решения для других компаний по всему миру.
Занимая свою нишу на рынке с 2014 года, компания является лидером в своей сфере деятельности, в связи с чем постоянно растет и расширяется. На сегодняшний день офисы компании расположены в Москве, Санкт-Петербурге, Лимассоле, Гонконге, Минске, Лондоне, Дубае, Киеве.

Над чем предстоит работать:

 • Система агрегации и преобразования данных;

 • Автоматизированные торговые решения;

 • Сервисные API.

Что мы ожидаем:

 • Опыт разработки на GoLang с использованием std модулей от 2х лет;

 • Разработка с использованием концепций конкурретного выполнения и механизмов синхронизации;

 • Знание ООП и паттернов программирования и практика их применения;

 • Опыт написания unit тестов и мокирования отдельных частей приложения;

 • Опыт работы с сетевыми/файловыми потоками данных;

 • Опыт разработки с использованием SQL и NoSQL баз данных, key-value хранилищ;

 • Знание структур хранения данных и алгоритмов работы с ними;

 • Обладание аналитическими навыками и профессиональным кругозором.

Технологии:

 • GoLang + gomod;
 • PostgreSQL, MongoDB и др. БД;
 • WebSocket, HTTP/2, gRPC;
 • JSON, XML, ProtoBuf;
 • Docker.

Дополнительно:

 • Возможность принять участие в разработке Open Source решений;
 • Принятие архитектурных решений при разработке своих сервисов, а также всей экосистемы;
 • Обработка и хранение большого объема данных в реальном времени при высокой нагрузке.

Мы предлагаем:

 • Надежность: официальное оформление по ТК, гарантированные бонусы (13-ая ЗП для проработавших год+);
 • Забота: ДМС со стоматологией после испытательного срока;
 • Развитие: возможность практики английского языка с носителями, ресурсы на реализацию смелых идей, возможность участвовать в профильных конференциях, неограниченный профессиональный рост и работу в развивающейся международной компании;
 • Активная корпоративная жизнь: новогодние бонусы сотрудникам, прошедшим испытательный срок, празднования дней рождений, корпоративы в лучших ресторанах города и др;
 • Комфорт: гибкое начало рабочего дня, удаленный формат работы, либо работа в уютном офисе возле м. Горьковская;
 • Возможность оплачиваемой релокации в Санкт-Петербург.

Apply Now

icon E-mail маркетолог

B2Broker Москва
Moscow

Международная компания B2Broker – это финтех, разработчик и провайдер технологий для брокерских компаний, банков и инвестиционных фондов. Мы не занимаемся брокерской деятельностью – но предлагаем законченные решения для других компаний.

Обязанности:

 • Реализация текущей стратегии email-маркетинга (8 цепочек рассылок на двух языках (русском и английском);
 • Формирование сценариев новых цепочек рассылок, настройка автоматики, интеграций;
 • Сегментирование и реактивация базы подписчиков;
 • Генерация полезного качественного контента для рассылок, путем использования сотрудничества с директором по маркетингу, PR менеджером и продакт менеджерами компании.
 • Верстка;
 • Анализ результатов рассылок и обратной связи, разработка и реализация предложений по улучшению.

Требования:

 • Английский язык от B2 и лучше (письменный/устный)
 • Опыт работы с основными сервисами email рассылок
 • Опыт разработки стратегии и плана рассылок.
 • Опыт создания email-рассылкок и сегментации пользовательской базы обязателен.
 • Анализ откликов на рассылки.
 • Знание основ HTML и CSS и особенностей верстки рассылок под разные браузеры.
 • Грамотная письменная речь;
 • Хорошие аналитические способности, внимательность к деталям;
 • Умение работать с ActiveCampaign будет преимуществом.
 • Навыки Adobe Photoshop будут большим плюсом, как и наличие оборудования для фотографирования.

Мы предлагаем:

 • Надежность : ЗП без задержек, оформление по ТК РФ;

 • Комфорт: Работа по гибкому графику в уютном офисе с панорамными окнами, празднование всех дней рождений;

 • Развитие: Возможность практики английского языка с носителями, компенсацию 50% английского языка на платформах, ресурсы на реализацию смелых идей, неограниченный профессиональный рост, возможность работать в динамичной международной компании;

 • Активная корпоративная жизнь: празднования всех дней рождений, корпоративы в лучших ресторанах города, корпоративный футбол.


Apply Now

icon GoLang developer

B2Broker Санкт-Петербург
Saint Petersburg

Международная компания B2Broker (Business to Broker) – это финтех разработчик и провайдер ликвидности для брокерских компаний, банков и инвестиционных фондов. Мы не занимаемся брокерской деятельностью, а предлагаем готовые решения для других компаний по всему миру.
Занимая свою нишу на рынке с 2014 года, компания является лидером в своей сфере деятельности, в связи с чем постоянно растет и расширяется. На сегодняшний день офисы компании расположены в Москве, Санкт-Петербурге, Лимассоле, Гонконге, Минске, Лондоне, Дубае, Киеве.

Над чем предстоит работать:

 • Система агрегации и преобразования данных;

 • Автоматизированные торговые решения;

 • Сервисные API.

Что мы ожидаем:

 • Опыт разработки на GoLang с использованием std модулей от 2х лет;

 • Разработка с использованием концепций конкурретного выполнения и механизмов синхронизации;

 • Знание ООП и паттернов программирования и практика их применения;

 • Опыт написания unit тестов и мокирования отдельных частей приложения;

 • Опыт работы с сетевыми/файловыми потоками данных;

 • Опыт разработки с использованием SQL и NoSQL баз данных, key-value хранилищ;

 • Знание структур хранения данных и алгоритмов работы с ними;

 • Обладание аналитическими навыками и профессиональным кругозором.

Технологии:

 • GoLang + gomod;
 • PostgreSQL, MongoDB и др. БД;
 • WebSocket, HTTP/2, gRPC;
 • JSON, XML, ProtoBuf;
 • Docker.

Дополнительно:

 • Возможность принять участие в разработке Open Source решений;
 • Принятие архитектурных решений при разработке своих сервисов, а также всей экосистемы;
 • Обработка и хранение большого объема данных в реальном времени при высокой нагрузке.

Мы предлагаем:

 • ​​​​​​Надежность: официальное оформление по ТК, гарантированные бонусы
  (13-ая ЗП для проработавших год+);
 • Забота: ДМС со стоматологией после испытательного срока;
 • Развитие: возможность практики английского языка с носителями, компенсация 50% занятий на платформах, ресурсы на реализацию смелых идей, возможность участвовать в профильных конференциях, неограниченный профессиональный рост и работу в развивающейся международной компании;
 • Активная корпоративная жизнь: новогодние бонусы сотрудникам, прошедшим испытательный срок, празднования дней рождений, корпоративы в лучших ресторанах города и др;
 • Комфорт: гибкое начало рабочего дня, удаленный формат работы, либо работа в уютном офисе возле м. Горьковская или в Москва Сити;
 • Возможность оплачиваемой релокации в Санкт-Петербург или Москву.

Apply Now

icon GoLang Senior разработчик (удаленно)

B2Broker Москва
Krasnodar

Международная компания B2Broker (Business to Broker) – это финтех разработчик и провайдер ликвидности для брокерских компаний, банков и инвестиционных фондов. Мы не занимаемся брокерской деятельностью, а предлагаем готовые решения для других компаний по всему миру.
Занимая свою нишу на рынке с 2014 года, компания является лидером в своей сфере деятельности, в связи с чем постоянно растет и расширяется. На сегодняшний день офисы компании расположены в Москве, Санкт-Петербурге, Лимассоле, Гонконге, Минске, Лондоне, Дубае, Киеве.

Над чем предстоит работать:

 • Система агрегации и преобразования данных;

 • Автоматизированные торговые решения;

 • Сервисные API.

Что мы ожидаем:

 • Опыт разработки на GoLang с использованием std модулей от 2х лет;

 • Разработка с использованием концепций конкурретного выполнения и механизмов синхронизации;

 • Знание ООП и паттернов программирования и практика их применения;

 • Опыт написания unit тестов и мокирования отдельных частей приложения;

 • Опыт работы с сетевыми/файловыми потоками данных;

 • Опыт разработки с использованием SQL и NoSQL баз данных, key-value хранилищ;

 • Знание структур хранения данных и алгоритмов работы с ними;

 • Обладание аналитическими навыками и профессиональным кругозором.

Технологии:

 • GoLang + gomod;
 • PostgreSQL, MongoDB и др. БД;
 • WebSocket, HTTP/2, gRPC;
 • JSON, XML, ProtoBuf;
 • Docker.

Мы предлагаем:

 • ​​​​​​Надежность: официальное оформление по ТК, гарантированные бонусы
  (13-ая ЗП для проработавших год+);
 • Развитие: возможность практики английского языка с носителями, компенсация 50% занятий на платформах, ресурсы на реализацию смелых идей, возможность участвовать в профильных конференциях, неограниченный профессиональный рост и работу в развивающейся международной компании;
 • Активная корпоративная жизнь: новогодние бонусы сотрудникам, прошедшим испытательный срок, празднования дней рождений, корпоративы в лучших ресторанах города и др;
 • Комфорт: гибкое начало рабочего дня, удаленный формат работы.

Apply Now

icon Product Manager

B2Broker Москва
Moscow

Международная компания B2Broker (Business to Broker) – это финтех разработчик и провайдер ликвидности для брокерских компаний, банков и инвестиционных фондов. Мы не занимаемся брокерской деятельностью, а предлагаем готовые решения для других компаний по всему миру.
Занимая свою нишу на рынке с 2014 года компания успешно занимает лидирующую позицию в своей сфере деятельности в связи с чем постоянно растет и расширяется. На сегодняшний день, офисы компании расположены в Москве, Санкт-Петербурге, Лимассоле, Гонконге, Минске, Лондоне, Дубае, Киеве.

Обязанности:

 • Работа над видением, стратегии и наполнением продуктов (включая web и mobile), работа с backlog’ом, проработкой и поддержкой RoadMap;

 • Анализ потребностей и тенденций рынка, конкурентов;

 • Коммуникация со стейкхолдерами, бизнес-заказчиками;

 • Проведение исследований на данных и пользователях;

 • Руководство разработкой (составление грамотных задач; отслеживание и проверка их выполнения);

 • Составление описания продуктовых требований, технических заданий для выделенной под продукт команды разработки;

 • Формирование продуктовых метрик, их отслеживание, анализ сценариев использования продуктов;

 • Проверка итогового результата на соответствие требованиям;

 • Работа над эффективной передачей знаний о продукте стейкхолдерам и задействованным командам;

 • Участие в создании интерфейсов проекта совместно с дизайнером.

Требования, связанные с спецификой проекта:

 • Бэкграунд в финансовых рынках (РЦБ, срочные рынки), инвестиционных продуктах, AI и управлении данными (построении хранилищ) на финансовом рынке;

 • Опыт имплементации численных и AI методов оптимизации стратегий на международных рынках акций (облигаций), использования деривативов при оптимизации. Опыт создания эконометрических моделей. Опыт внедрения алготрейдинга;

 • Высшее экономическое/физико-математическое/IT образование.

Требования:

 • Опыт работы на аналогичной позиции от 2 лет;

 • Английский – от B2;

 • Навыки и опыт custdev, умение формировать и проверять гипотезы;

 • Навыки управления проектами;

 • Понимание и навыки в UX;

 • Умение формировать понятные, реализуемые и тестируемые требования;

 • Знание перспективных финтех-решений и понимание IT составляющей финансовых продуктов;

 • Хороший лидерские, логические и аналитические навыки.

Условия:

 • Надежность: официальное оформление по ТК, гарантированные бонусы
  (13-ая ЗП для проработавших год+);
 • Развитие: возможность практики английского языка с носителями, компенсация занятий на платформах; ресурсы на реализацию смелых идей, возможность участвовать в профильных конференциях, неограниченный профессиональный рост и работу в развивающейся международной компании;
 • Активная корпоративная жизнь: новогодние бонусы сотрудникам, прошедшим испытательный срок, празднования дней рождений, корпоративы в лучших ресторанах города и др;
 • Комфорт: гибкое начало рабочего дня, удаленный формат работы, либо работа в уютном офисе возле м. Выставочная, м. Деловой центр, м. Международная;
 • Возможность оплачиваемой релокации в Москву.

Apply Now

icon GoLang Senior разработчик

B2Broker Москва
Kazan

Международная компания B2Broker (Business to Broker) – это финтех разработчик и провайдер ликвидности для брокерских компаний, банков и инвестиционных фондов. Мы не занимаемся брокерской деятельностью, а предлагаем готовые решения для других компаний по всему миру.
Занимая свою нишу на рынке с 2014 года, компания является лидером в своей сфере деятельности, в связи с чем постоянно растет и расширяется. На сегодняшний день офисы компании расположены в Москве, Санкт-Петербурге, Лимассоле, Гонконге, Минске, Лондоне, Дубае, Киеве.

Над чем предстоит работать:

 • Система агрегации и преобразования данных;

 • Автоматизированные торговые решения;

 • Сервисные API.

Что мы ожидаем:

 • Опыт разработки на GoLang с использованием std модулей от 2х лет;

 • Разработка с использованием концепций конкурретного выполнения и механизмов синхронизации;

 • Знание ООП и паттернов программирования и практика их применения;

 • Опыт написания unit тестов и мокирования отдельных частей приложения;

 • Опыт работы с сетевыми/файловыми потоками данных;

 • Опыт разработки с использованием SQL и NoSQL баз данных, key-value хранилищ;

 • Знание структур хранения данных и алгоритмов работы с ними;

 • Обладание аналитическими навыками и профессиональным кругозором.

Технологии:

 • GoLang + gomod;
 • PostgreSQL, MongoDB и др. БД;
 • WebSocket, HTTP/2, gRPC;
 • JSON, XML, ProtoBuf;
 • Docker.

Мы предлагаем:

 • ​​​​​​Надежность: официальное оформление по ТК, гарантированные бонусы (13-ая ЗП для проработавших год+);
 • Развитие: возможность практики английского языка с носителями, компенсация 50% занятий на платформах, ресурсы на реализацию смелых идей, возможность участвовать в профильных конференциях, неограниченный профессиональный рост и работу в развивающейся международной компании;
 • Активная корпоративная жизнь: новогодние бонусы сотрудникам, прошедшим испытательный срок, празднования дней рождений, корпоративы в лучших ресторанах города и др;
 • Комфорт: гибкое начало рабочего дня, удаленный формат работы.

Apply Now

icon Backend C# Developer (Highload)

B2Broker Санкт-Петербург
Saint Petersburg

Международная компания B2Broker (Business to Broker) – это финтех разработчик и провайдер ликвидности для брокерских компаний, банков и инвестиционных фондов. Мы не занимаемся брокерской деятельностью, а предлагаем готовые решения для других компаний по всему миру.
Занимая свою нишу на рынке с 2014 года компания успешно занимает лидирующую позицию в своей сфере деятельности в связи с чем постоянно растет и расширяется.
На сегодняшний день, офисы компании расположены в Москве, Санкт- Петербурге, на Лимассоле, в Гонконге, Минске, Лондоне, Дубае, Киеве.

Продукт:

Cпот-биржа, основная задача которой матчинг ордеров и генерация сделок.

 • Представляет собой коробочное решение.

 • 100% бэкенд на Asp .Net Core под linux в AWS.

 • Основное направление:увеличение перформанса биржевой торговой платформы.

 • Увеличение пропускной способности API.

 • Разработка бизнес фич. (проект на стадии активного роста и развития)

 • Работа в продуктовой команде

Что мы ожидаем:

 • Опыт разработки C# от 2 лет;

 • Глубокое понимание ООП, применение паттернов программирования на практике

 • Опыт написания Unit и интеграционных тестов (NUnit, XUnit, MSTest);

 • Знание SQL

 • Обладание аналитическими навыками и наличие технической грамотности;

 • Будет плюсом использование performance и memory профайлеров;

 • Будет плюсом опыт разработки с применением концепций: асинхронности, lock-free структур, многопоточности и распределённых систем.

 • Будет плюсом понимание устройства биржевой торговли

Используемые технологии:

 1. C# / .NET Core / ASP .NET Core – очень важно 🙂

 2. PostgreSQL / и др. БД – тоже очень важно 🙂

 3. HTTP(S) / SignalR / gRPC – будет вашим преимуществом;

 4. Protobuf / JSON / NATS – будет вашим преимуществом;

 5. Docker / AWS – будет вашим преимуществом.

Мы предлагаем:

 • ​​​​​​Надежность: официальное оформление по ТК, гарантированные бонусы (13-ая ЗП для проработавших год+);
 • Забота: ДМС со стоматологией после испытательного срока;
 • Развитие: возможность практики английского языка с носителями, компенсация занятий на платформах; ресурсы на реализацию смелых идей, возможность участвовать в профильных конференциях, неограниченный профессиональный рост и работу в развивающейся международной компании;
 • Активная корпоративная жизнь: новогодние бонусы сотрудникам, прошедшим испытательный срок, празднования дней рождений, корпоративы в лучших ресторанах города и др;
 • Комфорт: гибкое начало рабочего дня, удаленный формат работы, либо работа в уютном офисе возле м. Горьковская;
 • Возможность оплачиваемой релокации в Санкт-Петербург.

Apply Now

icon Node.js developer

B2Broker Минск
Minsk

Международная компания B2Broker (Business to Broker) – это финтех разработчик и провайдер ликвидности для брокерских компаний, банков и инвестиционных фондов. Мы не занимаемся брокерской деятельностью, а предлагаем готовые решения для других компаний по всему миру.
Занимая свою нишу на рынке с 2014 года компания успешно занимает лидирующую позицию в своей сфере деятельности в связи с чем постоянно растет и расширяется.
На сегодняшний день, офисы компании расположены в Москве,
Санкт- Петербурге, на Лимассоле, в Гонконге, Минске, Лондоне, Дубае, Киеве.

Над чем предстоит работать:

 • Система агрегации данных и репортинга;
 • Автоматизированные торговые решения;
 • Сервисные API.

Что мы ожидаем:

 • Опыт разработки Node.JS с использованием std модулей от 3х лет;
 • Знание ООП и паттернов программирования и практика их применения;
 • Опыт написания unit тестов;
 • Опыт работы с сетевыми/файловыми потоками данных;
 • Опыт разработки с использованием SQL и NoSQL баз данных, key-value хранилищ;
 • Знание структура хранения данных и алгоритмов работы с ними;
 • Обладание аналитическими навыками и профессиональным кругозором.

Используемые технологии:

 • NodeJS, TypeScript;
 • PostgreSQL, MongoDB и др. БД;
 • HTTP(S), WebSocket;
 • JSON, XML, ProtoBuf;
 • Docker.

Мы предлагаем:

 • Надежность: официальное оформление по ТК РБ, гарантированные бонусы
  (13-ая ЗП для проработавших год+);
 • Развитие: возможность практики английского языка с носителями, компенсация занятий на платформах, ресурсы на реализацию смелых идей, возможность участвовать в профильных конференциях, неограниченный профессиональный рост и работу в развивающейся международной компании;
 • Активная корпоративная жизнь: новогодние бонусы сотрудникам, прошедшим испытательный срок, празднования дней рождений, корпоративы в лучших ресторанах города и др;
 • Комфорт: гибкое начало рабочего дня, работа в уютном офисе возле м. Первомайская (город Минск).

Apply Now

icon Frontend Developer (Angular)

B2Broker Санкт-Петербург
Saint Petersburg

Международная компания B2Broker (Business to Broker) – это финтех разработчик и провайдер ликвидности для брокерских компаний, банков и инвестиционных фондов. Мы не занимаемся брокерской деятельностью, а предлагаем готовые решения для других компаний по всему миру.
Занимая свою нишу на рынке с 2014 года, компания является лидером в своей сфере деятельности, в связи с чем постоянно растет и расширяется. На сегодняшний день офисы компании расположены в Москве, Санкт-Петербурге, Лимассоле, Гонконге, Минске, Лондоне, Дубае, Киеве.

Задачи:

 • Поддержка/улучшение/написание кода

 • Проведение code review (у нас оно перекрестное)

 • Написание тестов

 • Участие в стендапах/груммингах/ретроспективах

Что мы ожидаем:

 • Свободное владение Git

 • Умение писать на JavaScript ES5 и выше

 • Понимание ООП, SOLID, Design pattern

 • Отличные знания Angular 9+ (в том числе написание тестов)

 • Аngular material design

 • Понимание и знание работы event loop

 • Опыт работы с rxjs

 • Понимание специфики работы XHR

 • Опыт работы с графическими библиотеками D3js/HighCharts

 • Знание различных форматов хранения/передачи информации: JSON, XML, CSV и понимание принципов оптимизации данных

 • Знание XHTML/HTML5 и понимание принципов работы с DOM деревом

 • Знание CSS и владение препроцессором SASS/SCSS

 • Умение разрабатывать высоконагруженный WebSocket-сервис

 • Понимание REST и отличие от WebSocket

Будет плюсом:

 • Знания и умения работать с SVG/Canvas

 • Знание основных структур данных и алгоритмов

 • Опыт работы с Node.js

 • Опыт построения серверной архитектуры на Nest.js

 • Понимание сборки шрифтов из SVG и работа со спрайтовыми SVG картами

Мы предлагаем:

 • Надежность: официальное оформление по ТК, гарантированные бонусы (13-ая ЗП для проработавших год+);
 • Забота: ДМС со стоматологией после испытательного срока;
 • Развитие: возможность практики английского языка с носителями, компенсация занятий на платформах, ресурсы на реализацию смелых идей, возможность участвовать в профильных конференциях, неограниченный профессиональный рост и работу в развивающейся международной компании;
 • Активная корпоративная жизнь: новогодние бонусы сотрудникам, прошедшим испытательный срок, празднования дней рождений, корпоративы в лучших ресторанах города и др;
 • Комфорт: гибкое начало рабочего дня, удаленный формат работы на ИС, работа в уютном офисе возле м. Горьковская;
 • Возможность оплачиваемой релокации в Санкт-Петербург.

Apply Now

icon Golang Middle developer

B2Broker Киев
Kyiv

Мы – команда молодых и амбициозных разработчиков – в поисках талантливых и целеустремлённых коллег. Если вы тот, кому интересны сложные задачи, которые требуют элегантных решений, тот кто готов учиться и совершенствоваться – мы ждём вас!

Над чем предстоит работать:

 • Система агрегации и преобразования данных;
 • Автоматизированные торговые решения;
 • Сервисные API.

Что мы ожидаем:

 • Опыт разработки на GoLang с использованием std модулей от 2х лет;
 • Разработка с использованием концепций конкурретного выполнения и механизмов синхронизации;
 • Знание ООП и паттернов программирования и практика их применения;
 • Опыт написания unit тестов и мокирования отдельных частей приложения;
 • Опыт работы с сетевыми/файловыми потоками данных;
 • Опыт разработки с использованием SQL и NoSQL баз данных, key-value хранилищ;
 • Знание структур хранения данных и алгоритмов работы с ними;
 • Обладание аналитическими навыками и профессиональным кругозором.

Технологии:

 • GoLang + gomod;
 • PostgreSQL, MongoDB и др. БД;
 • WebSocket, HTTP/2, gRPC;
 • JSON, XML, ProtoBuf;
 • Docker.

Мы предлагаем:

 • ЗП без задержек;
 • оформление по ТК РФ;
 • ДМС со стоматологией после испытательного срока;
 • Частичная компенсация занятий английского языка с частным преподавателем;
 • Неограниченный профессиональный рост и возможность работать в развивающейся международной компании;
 • Ресурсы на реализацию идей;
 • Работу по гибкому графику удаленно.

Apply Now

icon Product - manager

B2Broker Москва
Moscow

Международная компания B2Broker (Business to Broker) – это финтех разработчик и провайдер ликвидности для брокерских компаний, банков и инвестиционных фондов. Мы не занимаемся брокерской деятельностью, а предлагаем готовые решения для других компаний по всему миру.
Занимая свою нишу на рынке с 2014 года компания успешно занимает лидирующую позицию в своей сфере деятельности в связи с чем постоянно растет и расширяется.
На сегодняшний день, офисы компании расположены в Москве,
Санкт- Петербурге, на Лимассоле, в Гонконге, Минске, Лондоне, Дубае, Киеве.

Обязанности:

 • Работа над видением, стратегии и наполнением продуктов (включая web и mobile), работа с backlog’ом, проработкой и поддержкой RoadMap;
 • Анализ потребностей и тенденций рынка, конкурентов;
 • Коммуникация со стейкхолдерами, бизнес-заказчиками;
 • Проведение исследований на данных и пользователях;
 • Руководство разработкой (составление грамотных задач; отслеживание и проверка их выполнения);
 • Составление описания продуктовых требований, технических заданий для выделенной под продукт команды разработки;
 • Формирование продуктовых метрик, их отслеживание, анализ сценариев использования продуктов;
 • Проверка итогового результата на соответствие требованиям;
 • Работа над эффективной передачей знаний о продукте стейкхолдерам и задействованным командам;
 • Участие в создании интерфейсов проекта совместно с дизайнером.

Требования, связанные с спецификой проекта:

 • Опыт работы с ПАММ-счетами / сервисами копирования сделок или в разработке алгоритмических торговых стратегий.
 • Высшее бизнес/математическое/IT образование;

Общие требования:

 • Опыт работы на аналогичной позиции от 2-ух лет;
 • Английский – от B2;
 • Навыки и опыт custdev, умение формировать и проверять гипотезы;
 • Навыки управления проектами;
 • Понимание и навыки в UX;
 • Умение формировать понятные, реализуемые и тестируемые требования;
 • Знание перспективных финтех-решений и понимание IT составляющей финансовых продуктов;
 • Хороший лидерские, логические и аналитические навыки.

Мы предлагаем:

 • Надежность: официальное оформление по ТК, гарантированные бонусы
  (13-ая ЗП для проработавших год+);
 • Развитие: возможность практики английского языка с носителями, компенсация занятий на платформах; ресурсы на реализацию смелых идей, возможность участвовать в профильных конференциях, неограниченный профессиональный рост и работу в развивающейся международной компании;
 • Активная корпоративная жизнь: новогодние бонусы сотрудникам, прошедшим испытательный срок, празднования дней рождений, корпоративы в лучших ресторанах города и др;
 • Комфорт: гибкое начало рабочего дня, удаленный формат работы, либо работа в уютном офисе возле м. м. Выставочная, м. Деловой центр, м. Международная;
 • Возможность оплачиваемой релокации в Москву.

Apply Now

icon Node.js developer

B2Broker Санкт-Петербург
Saint Petersburg

Международная компания B2Broker (Business to Broker) – это финтех разработчик и провайдер ликвидности для брокерских компаний, банков и инвестиционных фондов. Мы не занимаемся брокерской деятельностью, а предлагаем готовые решения для других компаний по всему миру.
Занимая свою нишу на рынке с 2014 года компания успешно занимает лидирующую позицию в своей сфере деятельности в связи с чем постоянно растет и расширяется.
На сегодняшний день, офисы компании расположены в Москве,
Санкт- Петербурге, на Лимассоле, в Гонконге, Минске, Лондоне, Дубае, Киеве.

Над чем предстоит работать:

 • Система агрегации данных и репортинга;
 • Автоматизированные торговые решения;
 • Сервисные API.

Что мы ожидаем:

 • Опыт разработки Node.JS с использованием std модулей от 3х лет;
 • Знание ООП и паттернов программирования и практика их применения;
 • Опыт написания unit тестов;
 • Опыт работы с сетевыми/файловыми потоками данных;
 • Опыт разработки с использованием SQL и NoSQL баз данных, key-value хранилищ;
 • Знание структура хранения данных и алгоритмов работы с ними;
 • Обладание аналитическими навыками и профессиональным кругозором.

Используемые технологии:

 • NodeJS, TypeScript;
 • PostgreSQL, MongoDB и др. БД;
 • HTTP(S), WebSocket;
 • JSON, XML, ProtoBuf;
 • Docker.

Мы предлагаем:

 • Надежность: официальное оформление по ТК, гарантированные бонусы
  (13-ая ЗП для проработавших год+);
 • Забота: ДМС со стоматологией после испытательного срока;
 • Развитие: возможность практики английского языка с носителями, компенсация занятий на платформах; ресурсы на реализацию смелых идей, возможность участвовать в профильных конференциях, неограниченный профессиональный рост и работу в развивающейся международной компании;
 • Активная корпоративная жизнь: новогодние бонусы сотрудникам, прошедшим испытательный срок, празднования дней рождений, корпоративы в лучших ресторанах города и др;
 • Комфорт: гибкое начало рабочего дня, удаленный формат работы, либо работа в уютном офисе возле м. Горьковская;
 • Возможность оплачиваемой релокации в Санкт-Петербург.

Apply Now

icon Senior С# Developer

B2Broker Санкт-Петербург
Saint Petersburg

Международная компания B2Broker (Business to Broker) – это финтех разработчик и провайдер ликвидности для брокерских компаний, банков и инвестиционных фондов. Мы не занимаемся брокерской деятельностью, а предлагаем готовые решения для других компаний по всему миру.
Занимая свою нишу на рынке с 2014 года компания успешно занимает лидирующую позицию в своей сфере деятельности в связи с чем постоянно растет и расширяется.
На сегодняшний день, офисы компании расположены в Москве, Санкт-Петербурге, на Лимассоле, в Гонконге, Минске, Лондоне, Дубае, Киеве.

Продукт – спот-биржа, основная задача которой матчинг ордеров и генерация сделок.
А именно API-трейдинг, система ордеров, операции трансферов, управление комиссиями и юзерами, система финансовой отчетности, дилинг-модуль и антифрод-система.

С чем предстоит работать:

 • Торговая система на .Net Core под Linux;

 • С сервисной организацией;

 • И многопоточной обработкой.

Что мы ожидаем:

 • Опыт разработки C# от 5 лет;
 • Отличное знание ASP.Net Core;
 • Опыт написания Unit и интеграционных тестов (NUnit, XUnit, MSTest);
 • Знание SQL и умение оптимизировать запросы;
 • Знание структур хранения данных и алгоритмов работы с ними;
 • Образование в области прикладной математики или информационных систем;
 • Обладание аналитическими навыками и наличие технической грамотности;
 • Опыт разработки с применением концепций: асинхронности, lock-free структур, много-поточности и распределённых систем;
 • Опыт работы с различными протоколами обмена информацией.

Используемые технологии:

 • C# / ASP.NET Core;

 • PostgreSQL / и др. БД;

 • HTTP(S) / SignalR / gRPC;

 • Protobuf / JSON / XML / NATS;

 • Docker / AWS.

Мы предлагаем:

 • Надежность: официальное оформление по ТК, гарантированные бонусы
  (13-ая ЗП для проработавших год+);
 • Забота: ДМС со стоматологией после испытательного срока;
 • Развитие: возможность практики английского языка с носителями, компенсация занятий на платформах; ресурсы на реализацию смелых идей, возможность участвовать в профильных конференциях, неограниченный профессиональный рост и работу в развивающейся международной компании;
 • Активная корпоративная жизнь: новогодние бонусы сотрудникам, прошедшим испытательный срок, празднования дней рождений, корпоративы в лучших ресторанах города и др;
 • Комфорт: гибкое начало рабочего дня, удаленный формат работы, либо работа в уютном офисе возле м. Горьковская;
 • Возможность оплачиваемой релокации в Санкт-Петербург.

Apply Now

icon Senior С# Developer, удаленно

B2Broker Санкт-Петербург
Saint Petersburg

Международная компания B2Broker (Business to Broker) – это финтех разработчик и провайдер ликвидности для брокерских компаний, банков и инвестиционных фондов. Мы не занимаемся брокерской деятельностью, а предлагаем готовые решения для других компаний по всему миру.
Занимая свою нишу на рынке с 2014 года компания успешно занимает лидирующую позицию в своей сфере деятельности в связи с чем постоянно растет и расширяется.
На сегодняшний день, офисы компании расположены в Москве, Санкт-Петербурге, на Лимассоле, в Гонконге, Минске, Лондоне, Дубае, Киеве.

Продукт – спот-биржа, основная задача которой матчинг ордеров и генерация сделок.
А именно API-трейдинг, система ордеров, операции трансферов, управление комиссиями и юзерами, система финансовой отчетности, дилинг-модуль и антифрод-система.

С чем предстоит работать:

 • Торговая система на .Net Core под Linux;

 • С сервисной организацией;

 • И многопоточной обработкой.

Что мы ожидаем:

 • Опыт разработки C# от 5 лет;
 • Отличное знание ASP.Net Core;
 • Опыт написания Unit и интеграционных тестов (NUnit, XUnit, MSTest);
 • Знание SQL и умение оптимизировать запросы;
 • Знание структур хранения данных и алгоритмов работы с ними;
 • Образование в области прикладной математики или информационных систем;
 • Обладание аналитическими навыками и наличие технической грамотности;
 • Опыт разработки с применением концепций: асинхронности, lock-free структур, много-поточности и распределённых систем;
 • Опыт работы с различными протоколами обмена информацией.

Используемые технологии:

 • C# / ASP.NET Core;

 • PostgreSQL / и др. БД;

 • HTTP(S) / SignalR / gRPC;

 • Protobuf / JSON / XML / NATS;

 • Docker / AWS.

Мы предлагаем:

 • Надежность: официальное оформление по ТК, гарантированные бонусы (13-ая ЗП для проработавших год+);
 • Развитие: возможность практики английского языка с носителями, компенсация занятий на платформах; ресурсы на реализацию смелых идей, возможность участвовать в профильных конференциях, неограниченный профессиональный рост и работу в развивающейся международной компании;
 • Активная корпоративная жизнь: новогодние бонусы сотрудникам, прошедшим испытательный срок, празднования дней рождений, корпоративы в лучших ресторанах города и др;
 • Комфорт: гибкое начало рабочего дня, удаленный формат работы.

Apply Now

icon Frontend Developer (Angular)

B2Broker Санкт-Петербург
Minsk

Международная компания B2Broker (Business to Broker) – это финтех разработчик и провайдер ликвидности для брокерских компаний, банков и инвестиционных фондов. Мы не занимаемся брокерской деятельностью, а предлагаем готовые решения для других компаний по всему миру.
Занимая свою нишу на рынке с 2014 года, компания является лидером в своей сфере деятельности, в связи с чем постоянно растет и расширяется. На сегодняшний день офисы компании расположены в Москве, Санкт-Петербурге, Лимассоле, Гонконге, Минске, Лондоне, Дубае, Киеве.

Задачи:

 • Поддержка/улучшение/написание кода

 • Проведение code review (у нас оно перекрестное)

 • Написание тестов

 • Участие в стендапах/груммингах/ретроспективах

Что мы ожидаем:

 • Свободное владение Git

 • Умение писать на JavaScript ES5 и выше

 • Понимание ООП, SOLID, Design pattern

 • Отличные знания Angular 9+ (в том числе написание тестов)

 • Аngular material design

 • Понимание и знание работы event loop

 • Опыт работы с rxjs

 • Понимание специфики работы XHR

 • Опыт работы с графическими библиотеками D3js/HighCharts

 • Знание различных форматов хранения/передачи информации: JSON, XML, CSV и понимание принципов оптимизации данных

 • Знание XHTML/HTML5 и понимание принципов работы с DOM деревом

 • Знание CSS и владение препроцессором SASS/SCSS

 • Умение разрабатывать высоконагруженный WebSocket-сервис

 • Понимание REST и отличие от WebSocket

Будет плюсом:

 • Знания и умения работать с SVG/Canvas

 • Знание основных структур данных и алгоритмов

 • Опыт работы с Node.js

 • Опыт построения серверной архитектуры на Nest.js

 • Понимание сборки шрифтов из SVG и работа со спрайтовыми SVG картами

Мы предлагаем:

 • Надежность: официальное оформление по ТК, гарантированные бонусы
  (13-ая ЗП для проработавших год+);
 • Развитие: возможность практики английского языка с носителями, компенсация занятий на платформах, ресурсы на реализацию смелых идей, возможность участвовать в профильных конференциях, неограниченный профессиональный рост и работу в развивающейся международной компании;
 • Активная корпоративная жизнь: новогодние бонусы сотрудникам, прошедшим испытательный срок, празднования дней рождений, корпоративы в лучших ресторанах города и др;
 • Комфорт: работа по гибкому графику в уютном офисе рядом с м. Первомайская (город Минск).

Apply Now

icon Frontend Developer (Angular) удаленно

B2Broker Санкт-Петербург
Saint Petersburg

Международная компания B2Broker (Business to Broker) – это финтех разработчик и провайдер ликвидности для брокерских компаний, банков и инвестиционных фондов. Мы не занимаемся брокерской деятельностью, а предлагаем готовые решения для других компаний по всему миру.
Занимая свою нишу на рынке с 2014 года, компания является лидером в своей сфере деятельности, в связи с чем постоянно растет и расширяется. На сегодняшний день офисы компании расположены в Москве, Санкт-Петербурге, Лимассоле, Гонконге, Минске, Лондоне, Дубае, Киеве.

Задачи:

 • Поддержка/улучшение/написание кода

 • Проведение code review (у нас оно перекрестное)

 • Написание тестов

 • Участие в стендапах/груммингах/ретроспективах

Что мы ожидаем:

 • Свободное владение Git

 • Умение писать на JavaScript ES5 и выше

 • Понимание ООП, SOLID, Design pattern

 • Отличные знания Angular 9+ (в том числе написание тестов)

 • Аngular material design

 • Понимание и знание работы event loop

 • Опыт работы с rxjs

 • Понимание специфики работы XHR

 • Опыт работы с графическими библиотеками D3js/HighCharts

 • Знание различных форматов хранения/передачи информации: JSON, XML, CSV и понимание принципов оптимизации данных

 • Знание XHTML/HTML5 и понимание принципов работы с DOM деревом

 • Знание CSS и владение препроцессором SASS/SCSS

 • Умение разрабатывать высоконагруженный WebSocket-сервис

 • Понимание REST и отличие от WebSocket

Будет плюсом:

 • Знания и умения работать с SVG/Canvas

 • Знание основных структур данных и алгоритмов

 • Опыт работы с Node.js

 • Опыт построения серверной архитектуры на Nest.js

 • Понимание сборки шрифтов из SVG и работа со спрайтовыми SVG картами

Мы предлагаем:

 • Надежность: официальное оформление по ТК, гарантированные бонусы (13-ая ЗП для проработавших год+);
 • Развитие: возможность практики английского языка с носителями, компенсация занятий на платформах, ресурсы на реализацию смелых идей, возможность участвовать в профильных конференциях, неограниченный профессиональный рост и работу в развивающейся международной компании;
 • Активная корпоративная жизнь: новогодние бонусы сотрудникам, прошедшим испытательный срок, празднования дней рождений, корпоративы в лучших ресторанах города и др;
 • Комфорт: гибкое начало рабочего дня, удаленный формат работы.

Apply Now

تماشای ویدیو
B2Broker 📈 Employees Gather at Moscow Headquarters for Product Training play
02:09
B2Broker 📈 Employees Gather at Moscow Headquarters for Product Training
Last week, we embarked on a 2-day intensive training course for our employees who all descended on the group’s hi-tech Moscow offices in the capital’s financial district for a series of educational, technical and practical sessions.
چرا B2Broker؟

با گذشت سال ها، ما به یک مهره قوی و شناخته شده در بازار تبدیل شدیم. ما به عنوان مبتکران و پیشگامان صنعت شناخته شده ایم. اگر وظیفه ای وجود داشته باشد که به ایجاد راه حل های جدید بر اساس فناوری های مرتبط نیاز داشته باشد یا به فکر امتحان چیز جدیدی هستید، ما از چنین فرصت هایی به شدت استقبال می کنیم.

شرکت ما به سرعت در حال توسعه است. ما اغلب پروژه های جدید را شروع می کنیم.

We offer you the opportunity to join our company and after spending some time with us, the chance to grow and acquire your own department. There are always possibilities to participate in other more interesting projects or to join another team with different tasks. We do not have a bureaucratic environment – instead each of us is responsible for our work and the end-result.

تیم ما
ما از هر کسی که با ما همکاری می کند و به ما برای رسیدن به موفقیت الهام می بخشد، قدردانی می کنیم.
Learn More
درباره ما
ما متخصصان فناوری اطلاعات (IT) و توسعه نرم افزار در صنعت
FinTech هستیم، و طیف وسیعی از راه حل های پیشرو در بازار را ارائه می دهیم.
Learn more