در این مقاله

اشتراک گذاری

بانک SEBA اولین متولی مستقر در سوئیس با مجوز دارایی دیجیتال است

اخبار صنعتی

Reading time

سوئیس یکی از کریپتو-دوست ترین کشورهای اروپایی است و بانک SEBA AG در حال ارائه خدمات مربوط به کریپتو به سرمایه گذاران نهادی است.

این بانک سوئیسی اعلام کرد که FINMA مجوز نگهداری دارایی های دیجیتال را تایید کرده است. به این ترتیب بانک SEBA مجوز رسمی برای دسترسی مشتریان نهادی به خدمات مربوط به کریپتو را دریافت می کند. این بانک اولین متولی مجاز در سوئیس و در جهان می باشد.

این بانک اساسا در سال 2018 با تمرکز بر دارایی های دیجیتال تاسیس شد. علاوه بر این، تنظیم کردن صنعت و قابل دسترس برای انبوه مشتریان از جمله اهداف کلیدی SEBA است.

گویدو بوئلر، مدیرعامل SEBA در مورد تایید مجوز اظهار داشت: ” روند صدور مجوز برای ما بسیار مفید است و به مشتریان نهادی و سپس خصوصی اجازه می دهد به طور نقدشوندگی به بازار کریپتو دسترسی پیدا کنند. این بدان معناست که اکنون این فرصت برای موسسات ایجاد شده است که ساختار صندوق خود را برای ارزهای دیجیتال به عنوان دارایی نقدشونده تنظیم کنند، یعنی مردم می توانند امروز سرمایه گذاری کنند و فردا دارایی خود را بفروشند و نقد کنند.”

درباره سوئیس، این اخبار صنعت کریپتو را به جلو سوق داده و افق های جدیدی را برای مشاغل مربوط به رمزارزها در این کشور باز می کند. سوئیس از نظر تعداد دستگاه های خودپرداز بیت کوین در رتبه سوم اروپا و از نظر بیشترین میزان استفاده از ارزهای دیجیتال رتبه نخست را دارد.

اشتراک گذاری