در این مقاله

اشتراک گذاری

B2Broker جدیدترین نسخه های به روز شده B2Core شامل تغییرات صورت گرفته در حساب های MT5 و بهبود کیف پول را ارایه داده است.

حلقات التعلم عبر الويب

Reading time

MT5 Account Modifications

We have completely reworked the MT5 accounts section and made it a discrete menu point, adding the support of both MT4 and MT5. You can now search for any trading account/s and view the trading data related to it using the sorting and filtering function.

اشتراک گذاری