در این مقاله

اشتراک گذاری

آخرین به روزرسانی های B2Core شامل افزودن ویژگی های امنیتی مربوط به صفحه انتقا داخلی و تکمیل تم روشن / تاریک است – B2Broker

حلقات التعلم عبر الويب

Reading time

Internal Transfer Page

The Internal Transfer page now includes an additional “Client ID” field. From this point on, whenever the sender is filling out the details, B2Core will check if the receiver’s trading account and client ID matches, and only then will allow the transfer. This useful new function is applicable to all B2Core clients.

اشتراک گذاری