در این مقاله

اشتراک گذاری

EU Finance Chief Says Digital Euro Bill Coming In Early 2023

اخبار صنعتی

Reading time

کمیسیون اروپا (EC) اعلام کرده است که لایحه ای برای یورو دیجیتال در سال 2023 ارائه خواهد شد.

در یک میزگرد فین‌تک در روز چهارشنبه، مایرید مک‌گینس، رئیس امور مالی اتحادیه اروپا، فاش کرد که اتحادیه اروپا بررسی رسمی جنبه‌های قانونی یورو دیجیتال را شروع کرده است.

کمیسر خدمات مالی توضیح داد که هدف کمیسیون اروپا، ارائه این لایحه در ابتدای سال 2023 است. “در هفته های آینده، ما بر بحث های نظارتی تمرکز خواهیم کرد.”

بانک مرکزی اروپا در حال حاضر در حال بررسی مفاهیم و فناوری‌ها برای یورو دیجیتال است و نمونه اولیه آن در اواخر سال 2023 ارایه می گردد.

در صورت تأیید رهبران اتحادیه اروپا ارز دیجیتال اروپایی ممکن است تا سال 2025 به جریان بیافتد.

اشتراک گذاری