در این مقاله

اشتراک گذاری

EU’s Sweeping Crypto Regulations Package One Step Closer to Ratification

اخبار صنعتی

Reading time

بدون مفاد مشکل‌ساز که استفاده از اثبات کار را محدود خواهد ساخت، چارچوب MiCA پیشنهادی مورد تأیید قرار گرفت. بر سر راه پذیرش دارایی های کریپتو، چارچوب قانونی اتحادیه اروپا (EU) مانع دیگری را برطرف کرده است.

لغو اقدامی که قصد محدود کردن استفاده از رمزارزهایی که از روش اجماع اثبات کار انرژی بر استفاده می‌کردند داشت، پیش از این به وسیله این کمیته صورت گرفته بود. این قانون می توانست استفاده از رمزارز محبوب بیت کوین (BTC) را در سراسر اتحادیه اروپا ممنوع کند.

به جای آن، کمیته به نفع یک ماده قانونی جایگزین رای داد که مبتنی بر آن کمیسیون اروپا را ملزم به ارائه یک “پیشنهاد قانونی برای گنجاندن هرگونه فعالیت استخراج دارایی های کریپتویی که به تغییرات اقلیمی مثبت در طبقه بندی اتحادیه اروپا (یک سیستم طبقه بندی) با محوریت فعالیت های توسعه پایدار تا 1 ژانویه 2025 کمک می کنند” نموده است.

روز دوشنبه 14 مارس، کمیته امور اقتصادی و پولی پارلمان اروپا با 31 رای موافق، 4 رای مخالف و 23 رای ممتنع؛ از پیش نویس اصلاح شده چارچوب MiCA حمایت کرد.

این چارچوب عموماً مسائل و معاملات رمزارزها را در بر می گیرد و هدف آن این است که با صدور یک مجوز “قابل انتقال” که در سراسر مرزهای اتحادیه اروپا نیز معتبر است، گسترش شرکت های کریپتویی در 27 کشور عضو اتحادیه اروپا را ساده تر کند.

اشتراک گذاری