Bu makalede

Tamta, Gürcistan merkezli, haber bültenleri, blok zincir şirketleri ve kripto işletmeleri için küresel finansal ve kripto pazarlarını kapsayan beş yıllık deneyime sahip bir içerik yazarıdır. Yüksek öğrenimdeki geçmişi ve kripto yatırımına olan kişisel ilgisiyle, karmaşık kavramları yeni kripto yatırımcıları için anlaşılması kolay bilgilere bölme konusunda uzmanlaşmıştır. Tamta'nın yazıları hem profesyonel hem de ilişkilendirilebilirdir ve okuyucularının değerli içgörü ve bilgi edinmelerini sağlar.

Daha Fazlasını OkuLinkedin

Çalışkan, hedef odaklı ve çok yönlü bir insan olarak, yaptığım her iş için her zaman kaliteli iş yapmaya gayret ediyorum. Hayattaki zorlu görevlerle karşı karşıya kaldığımda, sadece bir insan olarak değil, aynı zamanda bir profesyonel olarak da gelişmeme yardımcı olan sorunları çözmek için rasyonel ve yaratıcı düşünme alışkanlığı geliştirdim.

Daha Fazlasını OkuLinkedin
Paylaş

AML Taraması Neden Önemlidir?

Makaleler

Reading time

Büyük bir mali suç olan kara para aklama, son birkaç on yılda yaygınlaşmıştır. Birleşmiş Milletler Uyuşturucu ve Suç Ofisi, bir yıl içinde küresel olarak aklanan para miktarının yaklaşık 800 milyar dolar – 2 trilyon dolar arasında olduğunu ve küresel GSYİH’nın %2 ila 5’ini oluşturduğunu tahmin ediyor. Bu endişe verici durum, Kara Para Aklamayı Önleme (AML) politikalarının geliştirilmesine yol açmış ve AML taraması bu mali suçlarla mücadelede çok önemli bir rol oynamaktadır.

Önemli Çıkarımlar

  1. Kara para aklama, karmaşık işlemler yoluyla yasadışı olarak elde edilen parayı gizleyerek yasadışı varlıkların meşru görünmesini sağlar.
  2. AML taraması ve işlem izleme gibi AML uygulamaları, kara para aklama ve diğer mali suçlarla mücadele ederek mevzuata uygunluğu ve mali bütünlüğü sağlar.
  3. Etkin AML kuralları, kuruluşunuzun risk profiline ve müşteri işlemlerine göre şüpheli faaliyetleri işaretler. Mali suç örüntülerine ayak uydurmak için düzenli güncellemeler hayati önem taşımaktadır.

Kara Para Aklamayı Anlama

Kara para aklama, yasadışı yollarla elde edilen paranın kökenlerini karmaşık bir bankacılık transferleri veya ticari işlemler dizisinden geçirerek gizleme sürecidir. Nihai amaç, yasadışı varlığı temiz paraya dönüştürmek, belirsiz ve dolaylı bir şekilde aklayana iade etmektir.

ML, kripto para birimlerinde geniş bir uygulama haline gelmiştir. Kripto işlemlerinin anonim doğası, yasadışı aktivistler için kritik bir hedef haline geldi. Bu, işlemlerin meşruiyetini sağlamak için kullanılan AML tarama yazılımı ve kripto işlem izleme kuralları gibi önleme yöntemlerine yol açmıştır. Örneğin, kripto para birimlerinin büyük ve olağandışı transferleri sistemde bir uyarıyı tetikleyebilir ve daha fazla araştırmaya yol açabilir.

AML Taraması Nedir?

AML taraması, bir şirketin mevcut veya potansiyel müşterilerinin AML yönergeleri uyarınca risk değerlendirmesi için kullanılan bir yöntemdir. Süreç, ödeme işleminin izlenmesini, müşterilerin yaptırım listelerinde, PEP’lerde, yasaklı veya aranan listelerde ve olumsuz medya verilerinde, gri listelerde ve kara listelerde, PEP listelerinde bulunmadığından emin olunmasını ve müşteri üzerinde diğer profil bazlı kontrollerin yapılmasını içerir. Bu analiz, KYC/AML/CFT gerekliliklerini karşılamak ve finansal gözlemciler tarafından belirlenen raporlama yükümlülüklerini yerine getirmek için gerçekleştirilir.

AML taraması, yetkililer tarafından tasarlanan AML düzenlemelerinin önemli bir bileşenidir.

AML Taramasının Amacı

AML taramasının birincil amacı, kara para aklama, terörizmin finansmanı ve dolandırıcılık gibi yasadışı faaliyetleri belirlemek ve önlemektir. AML taraması tipik olarak bir müşterinin katılımı sırasında uygulanır, böylece yasa dışı faaliyetlerin meydana gelmesini proaktif olarak önler.

Ayrıca, AML taraması sadece ideal bir uygulama değil, zorunlu bir gerekliliktir. Bireylerin ve kuruluşların AML yasalarına ve düzenlemelerine uymasını sağlayan düzenleyici bir uyum önlemidir.

AML taramasının özel hedefleri aşağıdakileri kapsar:

  1. Bireyler, kuruluşlar, müşteriler ve potansiyel müşteriler dahil olmak üzere ilgili tüm taraflara emniyet, güvenlik ve güvence sağlamak.
  2. AML tarama operasyonlarını özenle yürüten kuruluşların itibarını korumak.
  3. AML kontrollerinde kullanılan bilgilerin güncel tutulması, kuruluşlar ilgili yaptırım listelerine eklendikçe şirketlerin değişen yasal gerekliliklere uymalarını sağlamak.

Sağlam bir AML uyum programı, AML tarama süreçlerinin bu daha ince ayrıntılarını ve daha geniş işlevlerini ele almalı ve nihayetinde finansal istikrar, güvenlik, güven ve organizasyonel uyum ve istihbaratı sağlamalıdır.

AML  İşlem İzleme Kuralları: AML Tarama Süreci Nasıl Çalışır?

AML tarama süreci, kimlikler ve işlemler de dahil olmak üzere müşteri verilerini toplar ve inceler. Bu veriler daha sonra müşterilerin meşru veya potansiyel olarak şüpheli olup olmadığını belirlemek için kullanılır. Bu tanımlama süreci, öncelikle doğrulanmış müşteri verilerinin finansal otoriteler veya devlet kurumları tarafından özetlenen yaptırım listeleriyle çapraz referanslanmasıyla elde edilir.

Bir şirket AML mevzuatı ile düzenlenen bir sektörde faaliyet gösteriyorsa, web sitesine yaklaşan yeni kullanıcılar AML tarama sürecinden geçmelidir. Gönderdikleri kayıt verileri, izleme listesi veritabanlarına karşı çapraz referanslanmalıdır. İzleme listesi, potansiyel müşteriyi bilinen bir kara para aklayıcı olarak tanımlarsa, bu, AML tarama sürecinde başarısız olan bir müşteri örneği olacaktır. Özünde, süreç kapsamlı müşteri bilgileri elde ederek ve bunları mevcut en yetkili veritabanlarıyla çapraz referans alarak en iyi şekilde çalışır.

AML İşlem İzleme Sürecinin Kritik Yönleri

Kara para aklamayla mücadele tarama sürecinde birkaç kritik husus ele alınmalıdır. Üç ana örneği inceleyelim.

PEP Kontrolleri

Devlet veya diğer kamu sektörlerinde önde gelen pozisyonlara sahip kişileri belirlemek için Siyasi Nüfuz Sahibi Kişi (PEP) kontrolleri yapılır. Yakın akrabaları ve ortakları da dahil olmak üzere bu bireylerin siyasi bağlantıları, zenginlikleri ve statüleri nedeniyle kara para aklama faaliyetinde bulunma olasılıkları daha yüksektir. Şüpheli siyasi figürleri ortaya çıkarmak ve kuruluşların siyasi nüfuz sahibi kişilerle başa çıkmanın daha geniş risklerini anlamalarına yardımcı olmak için PEP kontrolleri yapılır.

Suç ve İzleme Listesi Taraması

Bu süreç, bir kişinin bilgilerini, bilinen veya şüpheli suçlu olarak kayıtlı kişilerin adlarını sağlayan bir veya daha fazla veritabanına göre kontrol etmeyi içerir. Suç taraması, kara para aklama gibi mali suçlardan bilinen veya şüphelenilen kişilerin kontrol edilmesini içerirken, izleme listesi taraması, terörizmin finansmanı gibi yüksek riskli faaliyetlerle ilişkili kişilerin kontrol edilmesini içerir.

Yaptırım Kontrolleri

Bu kontroller, bir bireyin devlet yaptırımlarını kapsayan özel veritabanlarındaki ayrıntılarını çapraz referanslamayı içerir. Hükumet yaptırımları, bir veya daha fazla hükûmetin birinin adına koyduğu cezalar veya kısıtlayıcı önlemlerdir.

AML Taramasını Kimler Yapmalıdır?

Yerel yargı yetkisine bağlı olarak, AML taraması genellikle finansal işlemlerle uğraşan kuruluşlar tarafından veya kara para aklayıcılar tarafından yaygın olarak kullanılan diğer yüksek değerli dikeylerde gerçekleştirilmelidir. Finansal kurumlar, hisse senedi yatırımcıları, kumarhaneler, Forex işletmeleri, yatırım şirketleri, sigorta şirketleri, emlak acenteleri ve yüksek değerli perakendeciler gibi özellikle büyük miktarlarda paradan sorumlu kuruluşlar özellikle AML taraması yapmalıdır.

Kuruluşunuzun doğası ne olursa olsun, kara para aklamaya karşı güvenliğiniz sadece ideal değildir; aynı zamanda temel bir gereklilik ve yasal bir gerekliliktir. Kuruluşunuzun kara para aklayanlar için olası bir hedef olup olmadığından emin değilseniz, kara para aklama yöntemlerinin geliştiğini ve sonuç olarak artan sayıda şüpheli olmayan meşru işletmenin hedeflenebileceğini belirtmekte fayda var.

Sağlam AML İşlem İzleme Kuralları Nasıl Kurulur

Etkili AML işlem izleme kurallarının oluşturulması, kuruluşunuzun risk profilinin ve müşterilerinizin işlemlerinin niteliğinin kapsamlı bir şekilde anlaşılmasını gerektirir. İlk adım, müşterileriniz için “normal” bir işlem davranışı temel çizgisi oluşturmaktır. Bu, işlem boyutuna, sıklığına ve coğrafi konumuna bağlı olabilir.

Örneğin, bir bankaysanız ve müşterilerinizin çoğunluğu 1.000 ila 3.000 $ arasında yurt içi işlem yapan kişilerse, 10.000 $’lık bir işlem veya 5.000 $’lık bir uluslararası işlem şüpheli olarak işaretlenebilir.

Temel oluşturduktan sonra, bu normdan sapan işlemleri işaretlemek için kurallar oluşturabilirsiniz. Örneğin, 10.000 ABD dolarının üzerindeki işlemleri veya aynı hesaptan tek bir günde toplam 10.000 ABD dolarının üzerindeki birden fazla işlemi işaretlemek için bir kural belirleyebilirsiniz.

Başka bir kural, büyük bir para yatırma ve ardından anında para çekme gibi herhangi bir hızlı fon hareketini işaretlemek olabilir. Bu, tipik bir kara para aklama tekniği olan katmanlaşmanın göstergesi olabilir.

Kara para aklama veya terörizmin finansmanıyla bilinen yüksek riskli yerleri içeren işlemler için kurallar oluşturmak da önemlidir. Örneğin, FATF’nin yüksek riskli ve işbirliği yapmayan yargı bölgeleri listesindeki ülkeleri içeren herhangi bir işlemi işaretlemek için bir kural belirlenebilir.

Unutmayın, değişen mali suç kalıplarına ve müşteri davranışlarınızdaki değişikliklere ayak uydurmak için bu kurallar düzenli olarak gözden geçirilmeli ve güncellenmelidir. Sağlam bir AML işlem izleme sistemi, bu kuralları ayarlamanıza ve kapsamlı bir düzenleyici uyumluluk denetim izi sağlamanıza olanak tanır.

AML Tarama Şüpheli Faaliyet Raporunun Ne Zaman Dosyalanacağı

Bir işlem veya bir dizi işlem, bir müşterinin bilinen meşru ticari veya kişisel faaliyetleriyle şüpheli veya tutarsız göründüğünde bir AML Tarama Şüpheli Faaliyet Raporu (SAR) dosyalanmalıdır. Bu, normalden önemli ölçüde daha büyük bir işlem, işlem sıklığında ani bir artış veya net bir ekonomik veya yasal amacı olmayan işlemler olabilir.

Bilgi sağlama konusundaki isteksizlik veya raporlama eşiklerinden kaçınma girişimleri gibi müşterinin davranışlarını dikkate almak da çok önemlidir. Unutmayın, bir sar dosyalama kararı şüphe için makul gerekçelere dayanmalıdır ve potansiyel ML veya diğer mali suçlar söz konusu olduğunda dikkatli olmak her zaman daha iyidir.

Son Sözler

AML taraması ve işlem izleme, kara para aklama ve diğer mali suçlarla mücadelede hayati araçlardır. Sadece risklerin belirlenmesine ve azaltılmasına yardımcı olmakla kalmaz, aynı zamanda finansal sistemin bütünlüğünün korunmasına da yardımcı olurlar. Teknoloji gelişmeye devam ettikçe, kara para aklama yöntemleri de gelişecek ve bu da AML politikalarının buna ayak uydurmasını zorunlu hale getirecektir. AML tarama ve işlem izlemenin geleceği, güvenli bir finansal ortam sağlamak için gelişmiş teknolojilerden ve sağlam düzenleyici çerçevelerden yararlanmakta yatmaktadır.

Tamta, Gürcistan merkezli, haber bültenleri, blok zincir şirketleri ve kripto işletmeleri için küresel finansal ve kripto pazarlarını kapsayan beş yıllık deneyime sahip bir içerik yazarıdır. Yüksek öğrenimdeki geçmişi ve kripto yatırımına olan kişisel ilgisiyle, karmaşık kavramları yeni kripto yatırımcıları için anlaşılması kolay bilgilere bölme konusunda uzmanlaşmıştır. Tamta'nın yazıları hem profesyonel hem de ilişkilendirilebilirdir ve okuyucularının değerli içgörü ve bilgi edinmelerini sağlar.

Daha Fazlasını OkuLinkedin

Çalışkan, hedef odaklı ve çok yönlü bir insan olarak, yaptığım her iş için her zaman kaliteli iş yapmaya gayret ediyorum. Hayattaki zorlu görevlerle karşı karşıya kaldığımda, sadece bir insan olarak değil, aynı zamanda bir profesyonel olarak da gelişmeme yardımcı olan sorunları çözmek için rasyonel ve yaratıcı düşünme alışkanlığı geliştirdim.

Daha Fazlasını OkuLinkedin
Paylaş