در این مقاله

اشتراک گذاری

Plaid Co-Founder Unveils Bank for Fintechs

اخبار صنعتی

Reading time

ویلیام هاکی، یکی از بنیانگذاران Plaid، استارتاپ جدید خود به نام Column را رونمایی کرد – یک بانک زیرساختی که منحصرا برای کمک به توسعه دهندگان در ایجاد محصولات مالی طراحی شده است.

به گفته هاکی، قبل از سال 2022، شرکت‌های مالی جدید باید از طریق ارائه‌دهندگان میان‌افزار پرهزینه که بانک‌های حامی سنتی را پوشش می‌دادند، فعالیت می‌کردند. این ها مبتنی بر سیستم های هسته قدیمی و محدود بودند.

هاکی 50 میلیون دلار برای بانک ملی کالیفرنیای شمالی پرداخت، و اساسنامه بانک ملی را تضمین کرد، و سپس هسته، دفتر کل، مدل داده، اتصال مستقیم به Federal Reserve، و ترازنامه قوی خود را ایجاد کرد. بانک جدید او بر توسعه‌دهندگان تمرکز داشت تا فین‌تک‌ها بتوانند محصولات خود را به آسانی عرضه کنند.

ACH، انتقال دفتر، اعطای وام، برنامه های کارت، و تامین مالی بدهی از جمله محصولاتی هستند که قبلا در وبسایت بانک ذکر شده اند.

Column در حال حاضر با بسیاری از غول‌های فین‌تک، از جمله تک شاخ کارت های شرکتی، Brex؛ نیروگاه بانکداری دیجیتال، Oxygen؛ و کسب و کار سابق هاکی، Plaid؛ همکاری می کند. این مجموعه اکنون برای همه در دسترس است.

اشتراک گذاری